Akciju tirgus iespējas ar piemēriem

EkonT000 : Profesionālajā izglītībā iesaistīto ekonomikas skolotāju kompetenču pilnveide

Lielāko valsts uzņēmumu akciju kotēšana biržā ir iespēja Latvijas kapitāla tirgus attīstībai Lielāko valsts uzņēmumu akciju kotēšana biržā ir iespēja Latvijas kapitāla tirgus attīstībai Drukāt E-pasts 1. Kotēšana veicinātu valsts ekonomisko izaugsmi, jauna finansējuma piesaistes iespējas un labu pārvaldības principu nostiprināšanu uzņēmumos un būtu ieguvums nākotnes pensionāru labklājībai.

Finanšu sektora attīstības plāns FSAP Arī Ministru prezidenta Māra Kučinska vadītās valdības deklarācijā kā viena no prioritātēm norādīta - finanšu un kapitāla tirgus sektora mērķtiecīga aktivizēšana, kur minēts arī plāns aktivizēt vērtspapīru tirgus izmantošanu alternatīvu finanšu resursu piesaistei valsts kapitālsabiedrībām.

akciju tirgus iespējas ar piemēriem

Piemēri valsts kapitālsabiedrību iziešanai vērstpapīru tirgū liecina par uzņēmumu attīstību un pieaugošu pieprasījumu pēc korporatīvās pārvaldības uzlabošanas. Un konkrēta starptautiskā prakse rāda, ka privāto akcionāru līdzdalība valsts uzņēmumos sekmē to pārvaldības efektivitāti, kā arī vērtības un kapitāla atdeves pieaugumu, palīdzot sasniegt uzņēmumu darbības mērķus, vienlaikus dalot izmaksas ar privāto sektoru un ļaujot publiskos resursus ieguldīt citu ar valsts attīstību saistītu mērķu īstenošanai.

akciju tirgus iespējas ar piemēriem

Vienlaikus, lai sekmīgi aizsargātu visu iesaistīto pušu intereses, iekļaujot valsts uzņēmumu akcijas biržā, ir jāpārskata kapitālsabiedrību pārvaldības normatīvais regulējums, kas pašlaik ir atšķirīgs valsts kapitālsabiedrībām un privātajām kapitālsabiedrībām, kas būtu šo kapitālsabiedrību statuss pēc akciju kotēšanas biržā. Šāda prakse tiek plaši pielietota attīstītajās valstīs ekonomikas izaugsmes veicināšanai, tādējādi nodrošinot jauna attīstības kapitāla ieplūšanu valstij piederošajos uzņēmumos un vienlaikus radot papildu stimulu un iekustinot privātā sektora uzņēmumus, izmantot alternatīvas kapitāla piesaistes iespējas, samazinot savu atkarību no banku finansējuma un veicinot inovatīvu produktu un pakalpojumu, kā arī darba vietu ar augstu pievienoto vērtību radīšanu.

Kotējot valsts uzņēmumu akcijas biržā, kontrolpaketi iespējams saglabāt valsts īpašumā.

akciju tirgus iespējas ar piemēriem

Tas būtu ieguvums nākotnes pensionāriem savas labklājības vairošanā, ieguldot brīvos līdzekļus labi pārvaldītu Latvijas valsts uzņēmumu akcijās biržā. Latvijas akciju tirgus iespējas ar piemēriem fondi jau ir pauduši ieinteresētību un gatavību investēt ieguldījumu plānos uzkrātos līdzekļus vietējos uzņēmumos. Tas ļautu palielināt kapitālu un piesaistīt investīcijas valstij stratēģiski svarīgos uzņēmumos, ieinteresējot jaunus biržas investorus.

akciju tirgus iespējas ar piemēriem

Attīstīts kapitāla tirgus ir nobriedušas ekonomikas pazīme — attīstītās Rietumeiropas un Ziemeļamerikas valstis ir ar likvīdiem un aktīviem kapitāla tirgiem. Ņemot vērā Latvijas ekonomikas izaugsmes tempus pēckrīzes laikā, valsts kapitālsabiedrību kotēšana biržā dotu grūdienu kopējai izaugsmei, ierindojot mūs vienā grupā ar citām attīstītām valstīm.

akciju tirgus iespējas ar piemēriem

Informatīvie akciju tirgus iespējas ar piemēriem no diskusijas skatāmi  šeit.

Skatiet arī