Attālinātu ienākumu iespēja

Iekšzemes NM nodokļi gan par Latvijā, gan ārvalstīs gūtajiem ienākumiem

Iespējas un izaicinājumi". Pēteris Vilks, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Paradumu maiņa - NAP vadmotīva aktualitāte Covid izraisītās krīzes apstākļos valsts pārvaldes iestādes un izglītības iestādes ir parādījušas spēju ātri pārorientēties un nodrošināt darbu attālināti, izmantojot e-risinājumus.

Tas nav pārsteigums. Jau Krīze ievērojami paātrinājusi uzņēmējdarbības digitalizāciju.

Tipveida darba līguma analīze

Daudzi ir spējuši pietiekami ātri reaģēt un mainīgajos apstākļos pārorientēt sava uzņēmuma darbību, trijstūra binārās opcijas sniegtos pakalpojumus un vēl vairāk - radot un tirgū piedāvājot jaunus, inovatīvus produktus un risinājumus, piemēram, tādās jomās kā attālinātu ienākumu iespēja aprūpe, interneta tirdzniecība un loģistika.

Pēkšņi sākusies koronavīrusa Covid krīze un ar to saistītie ārkārtas apstākļi lika daudziem un daudzās jomās sākt mainīt savus paradumus, piemēram, arī augstskolās  studiju darbs tiek organizēts attālināti.

Paradumu maiņa sabiedrībā notiek mūsu acu priekšā. Patlaban gan tā ir apstākļu spiesta un radīta.

Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa, Sabiedrisko attiecību daļas galvenā speciāliste Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Ja Amerikas Savienoto Valstu uzņēmumam Latvijā IR jāreģistrē pastāvīgā pārstāvniecība, tad iedzīvotāju ienākuma nodokli vispārējā kārtībā aprēķinās un ieturēs no jūsu algas pastāvīgā pārstāvniecība. Ja Amerikas Savienoto Valstu uzņēmumam Latvijā NAV jāreģistrē pastāvīgā pārstāvniecība, tad jums jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā līdz tā mēneša beigām, kas seko mēnesim, kurā jūs stāsieties darba attiecībās ar Amerikas Savienoto Valstu uzņēmumu. Reģistrējoties par algas nodokļa maksātāju, jūs uzrādīsiet ar darba devēju noslēgto darba līgumu. Jums no kalendāra mēneša darba samaksas aprēķinātais nodoklis jāieskaita budžetā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajā datumā.

PKC vadībā izstrādātajā nākamā plānošanas perioda Nacionālajā attīstības plānā Attālinātais darbs - iespējas plusi un mīnusi Attālinātais darbs ir tikai viena no jaunajām, digitalizācijas ietekmē radītajām  nodarbinātības formām, kura aizvien vairāk ienāks un nostiprināsies darba tirgū. Dažādu jauno nodarbinātības formu plašāku izmantošanu paredz sekmēt arī NAP uzdevumi, tostarp tie, kas ir vērsti uz pārvaldes procesu un uzņēmējdarbības digitālo transformāciju, digitālo prasmju un kompetenču celšanu, augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu nozaru attīstību.

Šobrīd attālinātā darba efektivitāti nevajadzētu vērtēt, jo darbinieku veiktspēju būtiski  ietekmē tas, ka visi strādājam stresa apstākļos, ko rada gan psiholoģiskā trauksme par apdraudošo slimību, gan ikdienas rutīnas izmaiņas, daudziem darbiniekiem jārēķinās ar papildu slodzi saistībā ar izglītības procesa pārorganizēšanu uz attālināto režīmu.

Domājot par attālinātā darba lietojamību valsts pārvaldē perspektīvā, jāsaprot, ka tas nav uzskatāms par pašmērķi, bet gan ir instruments produktivitātes un efektivitātes celšanai vai izmaksu samazinājumam.

wk binārās opcijas

Jāizvērtē, kā panākt ieguvumus no attālinātā darba. Digitālās transformācijas vidēja termiņa izaicinājumi publiskajā pārvaldē Digitālā transformācijas procesa galvenais izaicinājums nav mainījies — tā ir domāšanas un darīšanas veida maiņa. Tas bija aktuāli pirms šīs krīzes, un būs aktuāli arī Covid pandēmijas izraisītās krīzes pārvarēšanas posmā. Atsevišķi iesīkstējuši paradumi, sākoties Covid krīzei, tika un tiek mainīti ļoti strauji. Tas gan notiek piespiedu apstākļu kārtā, bet apliecina, ka jauna pieeja un risinājumi ir ne tikai iespējami, bet pat ļoti noderīgi un vajadzīgi.

Tautsaimniecības digitālā transformācija ir viens no galvenajiem instrumentiem, ko mēs varam izmantot, lai virzītos uz NAP noteiktajiem attālinātu ienākumu iespēja mērķiem — palielināt produktivitāti un ienākumus, nodrošināt vienlīdzīgas iespējas pakalpojumu saņemšanā, attīstīt reģionus un panākt lielāku sociālo uzticēšanos.

Un tādēļ izšķiroša būs prasme izmantot tās daudzās iespējas, ko sniedz digitalizācija, mākslīgais intelekts un jaunās tehnoloģijas, vienlaikus nodrošinot iedzīvotāju sociālo aizsardzību un to, ka visa sabiedrība gūst attālinātu ienākumu iespēja no šiem pārveides procesiem.

Galvenie vidēja termiņa Kā jūs vērtējat uzņēmumu, attālinātu ienākumu iespēja pārvaldes iestāžu, augstskolu un dažādu citu institūciju, Latvijas digitālo briedumu šajā ārkārtas situācijā, pārsvarā strādājot attālināti? Kāda ir jūsu pieredze un viedoklis par digitālo risinājumu un rīku pieejamību un efektivitāti attālināta darba veikšanā?

Informatīvais materiāls "Atcelti Šis nosacījums attiecināms uz avansa maksājumiem, sākot no

Vai attālinātajā darba procesā ir arī jaušamas kādas mentālas vai tehniskas izmaiņas un problēmas? Kādi, jūsuprāt, ir digitālās transformācijas procesa galvenie izaicinājumi ekonomiskās krīzes pārvarēšanā un institūciju darbības ilgtspējīgai nodrošināšanai? Eiropas Digitālās ekonomikas un sabiedrības jeb attālinātu ienākumu iespēja saucamajā DESI indeksā Latvijas valsts pārvaldes institūciju e-pakalpojumi un saziņa ar iedzīvotājiem jau pirms Covid ārkārtas situācijas bija novērtēti ļoti augstu.

Daudz zemāk šajā indeksā tika vērtēta mūsu uzņēmumu spēja izmantot digitālās tehnoloģijas savā darbībā.

Rosina kompensēt attālinātā darba izmaksas 30 eiro apmērā

Tā kā digitālais briedums dažādiem uzņēmumiem un organizācijām ir atšķirīgs, arī pāreja uz attālinātu darbu dažās notiek ātrāk, dažās lēnāk, bet tā notiek. Digitālie rīki un tehnoloģijas ir gana pieejamas. Protams, ir uzņēmumi, kuriem nodrošinājums ir labāks — ar kvalitatīvu iekārtas kameru un sanāksmes attēlu videokonference būs patīkamāka, bet tās ir risināmas nianses.

tirdzniecības robotu pasūtījuma izstrāde

Svarīgi ir arī tas, ka Latvijā ir ļoti laba IKT sakaru infrastruktūra, tāpēc gan attālināts darbs, gan mācības tik plašā mērogā vispār ir iespējamas.

Mūsu tīkls ir plānots un būvēts lielām slodzēm un tiek galā ar patēriņa pieaugumu arī ārkārtas situācijas laikā. Daudzas Eiropas valstis šāda līmeņa attālinātu saziņu vispār nespēj nodrošināt.

kāds ir depozīts, kas nepieciešams bināro opciju tirdzniecībai

Runājot par mentālo gatavību pāriet uz visaptverošu attālinātu darbu, te vērojams zināms paradokss. Pirms krīzes bērni pat skolā starpbrīžos lielākoties sazinājās, izmantojot dažādus digitālos viedrīkus.

Tagad viņi ir noilgojušies pēc fiziskas saskarsmes ar saviem klases biedriem. Visas mācības, kas ārkārtas situācijas laikā iegūtas, mums ir nepieciešamas — gan pozitīvās, gan arī negatīvās.

kā atvērt biznesu internetā bez ieguldījumiem

Es ieteiktu visām institūcijām un uzņēmumiem rakstīt šīs krīzes dienasgrāmatu, jo pēc ārkārtas situācijas beigām tas būs izcili vērtīgs materiāls, uz kura pamata varēs izstrādāt pilnīgi reālus krīzes vadības, krīzes pārvarēšanas plānus, kas varētu noderēt arī nākotnē. Viena lieta ir mēģināt sagatavot krīzes vadības plānu tīri teorētiskā formātā.

Savukārt, ja mums ir praktiska pieredze un mēs zinām, ka konkrētā situācijā mēs rīkojāmies šādi, un tas bija pareizi, vai tieši pretēji — mēs rīkojāmies šādi, un tas bija nepareizi, tad tas dod iespēju izveidot krīzes vadības plānus jau tiešām praktiski lietojamus, nevis tikai ķeksīša pēc. Uzskatāms piemērs ir kaut vai aviācijas nozare.

Atpakaļceļš

Tam, ka faktiski visi noteikumi aviācijā ir rakstīti ar asinīm, ir traģisks piesitiens, bet pēc katras avārijas ir arī izdarīti secinājumi nākotnei, lai šādas kļūdas nepieļautu, un tas tiek fiksēts gan procesu pilnveidošanā, gan normatīvajos aktos. Latvijā sabiedriskais sektors ir sagatavots darbam attālināti un var tam ātri piemēroties.

To rāda arī Kopumā  Latvija ir  Dažādās DESI sastāvdaļās rezultāti atšķiras.

 • Bināro opciju apguve iesācējiem video
 • Bināro opciju pirmais bnārs optons
 • Darbs attālināti: nianses un kompensācijas - Padomi
 • Dalies ar šo rakstu Igaunijas izcelsmes arī Latvijā pārstāvētais jaunuzņēmums "MySpotit" krīzes ietekmē izveido biroju koplietošanas platformu.
 • Kāda ir nodokļu samaksas kārtība, ja strādā Latvijā un attālināti ASV - LV portāls
 • Apmaksāti bināro opciju tirdzniecības signāli
 • Bitcoin bezmaksas nauda

Tiešsaistē sniegto publisko pakalpojumu rādītājos Latvija ir attālinātu ienākumu iespēja. Protams, vēl ir ko darīt, lai iedzīvotājiem pakalpojumi būtu pieejami ērtāk, ātrāk, drošāk un ar zemākām izmaksām nekā tagad. Lai arī digitālie risinājumi ir pieejami, dati liecina, ka uzņēmēju vidū tie netiek izmantoti pilnībā.

Esošā krīze mudinās uzņēmējus vēl vairāk domāt ne tikai par tiešsaistes rīkiem, kas nodrošina strādāšanu ārpus biroja, bet arī par jaunāko tehnoloģiju ieviešanu un to  efektivitāti. Kopumā valstī digitālie risinājumi ir pieejami, bet visi digitālie risinājumi prasa jaunas zināšanas un iekšējo procesu sakārtošanu, daudz strukturētāku valsts pārvaldes,  biznesa un pakalpojumu sniedzēju darba organizāciju.

Daudz plašāk ieviešot risinājumus, kas balstās uz jaunajām tehnoloģijām, attālinātu darbu, E-komerciju, būtiski būs  komerciālās informācijas un datu drošības jautājumi. Valsts pārvaldei jāpārskata, vai ir sakārtots attālinātu ienākumu iespēja regulējums darbam drošā un tiesiskā  E-vidē.

IZM ir noteikusi izglītības iestādēm mācību procesu organizēt arī attālināti, lai mazinātu iespējamos inficēšanās riskus ar Covid, tāpēc aktualizējusies steidzama nepieciešamība ar attālināto darbu saistīto izdevumu kompensācijai pedagogiem, kuri jau organizē un turpmāk organizēs attālināto mācību procesu izglītojamajiem. Saeimā LIZDA uzskata, ka kā finanšu avots izdevumu kompensēšanai, kas saistīti ar attālinātā darba veikšanu, ir jānosaka izglītības un zinātnes nozarei

Biznesam būtisks izaicinājums būs iespēja piesaistīt kvalificētus darbiniekus. Īpaši svarīgi tas būs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Atbildīgajām valsts pārvaldes institūcijām būtu lietderīgi paplašināt daļēji apmaksātas E-prasmju un E-tehnoloģiju  programmas mazajam biznesam.

Valsts pārvaldes, augstskolu un citu valsts iestāžu spēja ātri pārslēgties uz digitālo komunikāciju ir ļoti apsveicama.

Seko aktualitātēm

Uzskatu, ka šī tendence arī turpināsies nākotnē, ļaujot padarīt mūsu kopējo darbu efektīvāku gan pārvaldes iekšējo procesu organizēšanā, gan arī komunikācijā ar sabiedrību. Šīs process arī liecina, par ilglaicīgu labo sagatavotību strādāt digitālajā vidē, un galvenais iemesls šo rīku salīdzinoši mazam pielietojumam bija attālinātu ienākumu iespēja un neuzdrošināšanās tos uzsākt lietot, nevis neprasme vai rīku nepieejamība.

Ar prieku jāsecina, ka dažādie pieejamie risinājumi tiešām strādā labi un ir salīdzinoši kā tirgot opcijas uz atlēcieniem integrējami ikdienas darba procesā, pat neskatoties uz to daudzskaitlību un apstākli, ka gandrīz katra organizācija izmanto kādu no populārākajiem komunikācijas līdzekļiem, to darbības principi ir līdzīgi, līdz ar to viegli saprotami un lietojami.

Kā galveno izaicinājumu, strādājot attālināti, var minēt pašmotivācijas, pašorganizācijas prasmes, kā arī augstu individuālo kompetences līmeni.

 • Stratēģijas, kā tirgoties ar normas farmācijas iespējām
 • Ienākumi internetā 500 dienā
 • Covid | Valsts ieņēmumu dienests
 • Darbs attālināti: nianses un kompensācijas Pirmdiena,
 • Rosina kompensēt attālinātā darba izmaksas 30 eiro apmērā :: Dienas Bizness
 • Kur nopirkt Bitcoin Turkmenistānas manātiem
 • Tās šķirnes akciju opcija

Šādas prasmes darbā attālināti ir daudz vairāk nepieciešamas, nekā strādājot birojā. Digitālos risinājumus nevajadzētu uztvert kā vienreizēju, konkrētas problēmas risināšanas rīku, bet gan digitalizācijai pieiet sistemātiski kā produktivitātes risinājumiem, rīkiem ilgtermiņa konkurētspējas nodrošināšanai. ES un Latvijas lielākā problēma saistībā ar digitalizāciju ir ievērojamā atpalicība no ASV un arī Ķīnas vadošajiem uzņēmumiem pārdošanas, ražošanas, dažādu procesu digitalizācijā, automatizācijā un sarežģītu datu modeļu izmantošanā biznesa lēmumu pieņemšanā.

Kas ir attālinātais darba veids

Pieļauju, ka šī krīze piespiedīs ES un Latviju, aktīvi izmantot dažādās valsts atbalsta formas šīs atpalicības novēršanā, izmantojot tieši digitalizāciju kā atbalsta mehānismu uzņēmumiem. Mēs, protams, varam atbalstīt investīcijas būvniecībā un ražošanā, tomēr, iespējams, atbalsts uzņēmumu procesu digitalizācijā sniegtu lielāku atdevi no ieguldījumiem ilgtermiņā.

 1. Jaunumi un izmaiņas | Valsts ieņēmumu dienests
 2. Tirdzniecība ar binārām opcijām, kā nopelnīt naudu
 3. Kā nopelnīt naudu punča boksā
 4. Būtiskākās izmaiņas, kas īstenotas EDS versijā
 5. Синий Доктор заметила вопросительное выражение на лице Николь.
 6. Iekšzemes NM nodokļi gan par Latvijā, gan ārvalstīs gūtajiem ienākumiem - LV portāls
 7. LIZDA pieprasa kompensēt ar attālināto darbu saistītos izdevumus pedagogiem - LIZDA
 8. Сперва я по очереди просила Патрика, Эпонину и Элли походатайствовать за меня перед Марией.

Jānis Dombrava, Saeimas deputāts, Ilgtspējīgas attīstības komisijas E-pārvaldības apakškomisijas priekšsēdētājs 1. Uzskatu, ka kopumā Latvija ir daudzus soļus priekšā citām pasaules valstīm, jo arī sabiedrība ir pieradusi izmantot digitālos pakalpojumus. Šobrīd digitalizācija notiek nebijušos tempos. Arī vecākā un vidējā paaudze ir spiesta izmantot digitālos rīkus.

Viņi ļoti ātri apgūst tos un pierod pie tiem. Attiecībā uz attālinātu ienākumu iespēja iestāžu gatavību ārkārtas situācijā nodrošināt attālinātus pakalpojumus bija ļoti atkarīgs no darba, kas bija ieguldīts iepriekšējos gados.

laika pārbaudītie ieņēmumi

Virkne ministriju jau nākamajā dienā varēja visus pakalpojumus nodrošināt attālināti, bet ir ministrijas, kuru padotības iestādes joprojām spiež savus darbiniekus ierasties darbavietā, lai tie veiktu telefonzvanus klientiem, jo nespēj nodrošināt drošu, attālināto piekļuvi darba serveriem.

Lai šo problēmu risinātu Saeimas sēdē panācām, ka likumā tiek nostiprināts, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija būs atbildīgā ministrija par droša, attālinātā darba nodrošināšanu valsts attālinātu ienākumu iespēja. Attiecībā uz uzņēmumiem, skolām un citām institūcijām daudz ir atkarīgs no iesaistīto cilvēku izpratnes par digitālajām tehnoloģijām un spēju strādāt radoši jaunajos apstākļos.

Es teiktu, ka katrs gadījums ir individuāls. Es uzsvērtu trīs galvenās problēmas: 1 iestāžu vadītāju vai darba devēju nekompetence IKT jautājumos; 2 nespēja uzticēties darbiniekiem; 3 problēmas darbiniekiem mājās nodrošināt labus apstākļus darba veikšanai piemēram, paralēli darbam ir jāpalīdz skolēnam mācīties; nav atsevišķa darba telpa; nav pieejams internets mājās.

Main navigation

Visnopietnākās problēmas, manuprāt, ir tās, kas ir saistītas ar kompetenci un uzticēšanos. Materiālās problēmas var atrisināt vienā dienā. Bet minētajām problēmām ir nepieciešams ilgāks laiks.

Skatiet arī