Cenu darbības sliežu tirdzniecība. Informācija par sīkdatnēm

Elektroenerģijas pārdošana

LDz ir vienīgais uzņēmums, kas Latvijā pārvalda dzelzceļa infrastruktūru, un tā struktūrvienības un meitasuzņēmumi ir izvietoti visā valsts teritorijā. Patlaban LDz nodarbina vairāk nekā darbinieku, savukārt koncerna līmenī tie ir aptuveni 10 darbinieku, līdz ar to LDz kā koncerns ir lielākais darba devējs Latvijā.

Cik speciālistu nodarbināt, kādas katram kompetences un atbildības jomas?

Cenas un kalkulators

Smilktena: LDz koncernā iepirkumus rīko koncerna sastāvā esošā atkarīgā sabiedrība vai Iepirkumu birojs, atkarībā no tā, kura kompetencē ietilpst attiecīgā iepirkuma organizēšana, saskaņā ar kārtību, kas iepirkuma veikšanai noteikta Iepirkumu noteikumos. Sfēra no vienas puses ir ļoti šaura un specifiska, bet no otras puses — plaša un pāris teikumos nedefinējama: ceļu virsbūves materiālu gulšņi, sliedes, šķembas, sliežu stiprinājumi, pārmiju brusas, pārmiju pārvedu un pārmiju detaļas piegādes, dzelzceļa staciju un tiltu remonti, mineralizēto ugunsdrošības joslu uzturēšanas pakalpojumu piegādes, pārbrauktuvju aprīkojuma piegāde, radiostaciju, ritošā sastāva rezerves daļu piegāde, degvielas, tehnoloģiskā autotransporta, darba apģērba un dzeramā ūdens piegādes, informācijas tehnoloģiju iepirkumi utt.

LDz Iepirkumu birojā strādā 11 darbinieki, kas ikdienā, gatavojot nepieciešamo iepirkumu dokumentāciju un nodrošinot tās virzību noteiktajā kārtībā, piedaloties piedāvājumu pārbaudēs un vērtēšanā, racionālai finanšu, budžeta līdzekļu un citu resursu izmantošanai, nodrošina sekmīgu cenu darbības sliežu tirdzniecība infrastruktūras uzturēšanu, nepārtrauktu uzņēmuma darbību un attīstību.

Kāds varētu būt aptuvenais gada iepirkumu budžets?

 • Kopsavilkums Price Action tirdzniecības stratēģija Price Action tirdzniecības stratēģija ir balstīta uz noteiktu cenu uzvedības shēmu noteikšanu, kuras vēlāk tiek izmantotas tirdzniecībā.
 • Izmantojot reālo iespēju teoriju
 • Tirdzniecības platformas ar tirdzniecības robotu
 • Kā tirgot cenu modeļus: Tirdzniecības stratēģijas aprakstīšana
 • Binārā tirdzniecība kas tas ir
 • Dzelzceļa iepirkumos – plašs darbības lauks | Žurnāls Iepirkumi
 • Zonas :: AS Pasažieru vilciens

Kā tas sadalās pa nozarēm? Smilktena: Iepirkumi tiek veikti atbilstoši LDz pieejamajiem finanšu un budžeta līdzekļiem atbilstoši nepieciešamībai, kā arī ņemot vērā iepirkumu prioritātes.

Vai tas dod priekšrocības, ļauj ērtāk un ātrāk risināt iepirkumu procedūras, ir atšķirīgi nosacījumi par sūdzībām un sludinājumiem?

Kā tirgot cenu modeļus: Tirdzniecības stratēģijas aprakstīšana

Būtiskākā atšķirība ir noteikto līgumcenu robežās, t. Ar minēto tiesību aktu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, iepirkuma līguma noslēgšanai nepieciešamo pasākumu nodrošināšanai piemēram, līdz eiro piegādes un pakalpojumu līgumiem ir piešķirtas tiesības nepublicēt paziņojumus Iepirkumu uzraudzības biroja IUB Publikāciju vadības sistēmā. Tas nozīmē, ja tiek plānots noslēgt, piemēram, piegādes līgumiem vērtībā līdz eiro, LDz organizē iepirkuma procedūru saskaņā ar uzņēmumā koncernā noteikto kārtību — Iepirkumu noteikumiem.

Iepirkumu noteikumi ir sagatavoto stingrā saskaņā ar SPSIL principiem un nostādnēm, tie detalizēti reglamentē visus nepieciešamos procesus lēmuma pieņemšanai, iepirkuma līguma noslēgšanai.

Iepirkumu noteikumi noteic īsākus piedāvājumu iesniegšanas termiņus, vienkāršāku informācijas apriti un gala lēmuma pieņemšanu. Proti, LDz interneta vietnē tiek publicēts attiecīgs paziņojums un jebkurš ieinteresētais piegādātājs var pieteikties nolikuma saņemšanai dalībai, piemēram, sarunu procedūrā. Tāpat, uz ikvienu organizēto iepirkuma procedūru, neatkarīgi no paredzamā līguma vērtības, attiecināmi visiem zināmie obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

Kādos gadījumos? Vai piesaistāt speciālistus arī no ārpuses, kādus aspektus ņemat vērā? Smilktena: Katras iepirkuma procedūras virzības nodrošināšanai un atbalstam tiek organizēta atsevišķa iepirkuma komisija.

Par VAS "Latvijas dzelzceļš" saimnieciskās darbības rezultātiem 2019. gadā

Tāpat atsevišķos gadījumos var tikt piesaistīti papildus eksperti un speciālisti. Kā rāda prakse — sarežģītos iepirkumos tas tiek arī darīts.

cenu darbības sliežu tirdzniecība populāri investīciju projekti internetā

Iepirkuma komisijas darbā un piedāvājumu pārbaudēs un attiecīgi pēc tam, īstenojot līgumu tieši pieredzējušiem un kvalificētiem tehniskajiem speciālistiem ir būtiska loma, it īpaši visos jautājumos, kas saistīti ar kustības drošību, kritiskās infrastruktūras objektiem.

Ieguldot naudu bitcoin ir jāizvēlas saimnieciski visizdevīgākais vai vislētākais piedāvājums? Vai kaut kā netieši varat dot priekšroku vietējam ražotājam? Piemēram, šķembu iegāde no Latvijas, Lietuvas…?

cenu darbības sliežu tirdzniecība tirgotāju ceļvedis

Smilktena: LDz nav uzstādījuma iepirkumos izmantot tikai vislētākā piedāvājuma izvēles kritēriju un ne vienmēr ir nepieciešamas sarežģītas formulas, komplicēti kritēriji, lai rastu pārliecību par saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma pareizu izvēli.

Tas izvērtējams katrā gadījumā atsevišķi. Kvalitatīvi izstrādāta un izsvērta tehniskā specifikācija ļauj nonākt pie kvalitatīva iepirkuma līguma arī caur zemākās cenas principu. Lai arī cik emocionāli pareizi liktos vairāk atbalstīt vietējos uzņēmējus, iepirkumi tiek veikti atbilstoši likuma cenu darbības sliežu tirdzniecība, ievērojot piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, attiecīgi izvirzot vienādas prasības visiem piegādātājiem.

Kravu pārvadājumu apjomu samazināšanās ir ietekmējusi arī LDz finanšu rādītājus Pārvadājumu apjoms Vilcienu nobraukto kilometru skaits Pagājušajā gadā LDz infrastruktūra tika izmantota, lai pārvadātu 41,5 miljonus tonnu kravu, veicot 8,57 miljonus vilcienu kilometru, savukārt, pārvadājot 18,6 miljonus pasažieru, ir veikti 6,1 miljoni vilcienu kilometru. LDz pamatuzdevums ir publiskās pieejamības dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšana un uzturēšana saskaņā ar Latvijas un starptautisko likumdošanu -

Dzelzceļa infrastruktūras uzturēšana ir specifiska joma, kur ne vienmēr vietējais ražotājs spēs nodrošināt mūsu vajadzības, tādēļ liela daļa mūsu sadarbības partneru atrodami tālu ārpus Latvijas robežām. Turklāt — pēc novērotā un likumā rakstītā — regulējums daudzās pozīcijās ir pat labvēlīgāks ārvalstīs reģistrētiem pretendentiem nekā vietējiem uzņēmējiem, piemēram, izziņu derīguma termiņš — 3 un 6 mēneši.

Apaļā sliede 28 Sliežu sistēma Bernd Siegmund GmbH

Smilktena: Jā, sarunu procedūras uzskatām par vienu no efektīvākajiem līdzekļiem mērķa sasniegšanai. Sarunu procedūras ietvars ļauj nepieciešamības gadījumā diskutēt ar pretendentiem par izdevīgāku cenu, piegādes noteikumiem, termiņiem, utt.

Atklātos konkursos šāda iespēja nav paredzēta. Kādi piemēri līdz šim veiksmīgākajiem projektiem? Pētermane: Lai paaugstinātu gan pārvadājumu efektivitāti un modernizētu pasažieru infrastruktūru, gan arī veicinātu videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu, LDz izmanto ES fondu finansējumu.

Dzelzceļa iepirkumos – plašs darbības lauks

Viens no šiem projektiem, kur cenu darbības sliežu tirdzniecība ES finansējums, ir dzelzceļa tīkla elektrifikācija. Tāpat, apgūstot ES finansējumu, tiks modernizēts Rīgas dzelzceļa mezgla posms Sarkandaugava — Mangaļi — Ziemeļblāzma, Daugavpils Šķirošanas stacija un Daugavpils pieņemšanas parks. Ar ES fondu atbalstu tiks ieviesta vienota vilcienu kustības plānošanas un vadības sistēma, kā arī turpināta dzelzceļa pasažieru apkalpošanas infrastruktūras modernizācija.

Kāda ir līdzšinējā pieredze? Smilktena: LDz izmanto šo iespēju gadījumos, lielākoties, informācijas tehnoloģiju jomā, piemēram, servertehnikas, datortehnikas, drukas iekārtu izejmateriālu un dažādu standarta programmatūras licenču un to ražotāja atbalsta iegādē.

cenu darbības sliežu tirdzniecība Maša un Lācis pelna naudu internetā

Jāatzīmē, ka nereti, nepārzinot precīzu preces pozīcijas kodu, ir problemātiski orientēties elektronisko katalogu tīklā un atrast konkrēto nepieciešamo preci. Vienlaikus jāsaka, ka tādu specifisku iepirkumu gadījumā, kā programmatūras pakalpojumu vai servertehnikas iegādē, attiecīgām preces un pakalpojumu pozīcijām, kurām kā obligāta pasūtījuma cenu darbības sliežu tirdzniecība noteikta pielikumā pievienojams darba uzdevums jeb tehniskā specifikācija, būtu nepieciešams pilnveidot elektronisko iepirkumu sistēmu, nodrošinot iepircējam iespēju pievienot minēto dokumentu izveidotā iepirkuma groza pielikumā atsevišķā datnē, piemēram MS Word, Ms Excel u.

Kā pozitīvie aspekti jāuzsver — elektronisko iepirkumu katalogi nepārtraukti tiek aktualizēti atbilstoši esošajai tirgus situācijai, kā arī iepircējam nepastāv šaubas par attiecīgā elektroniskā kataloga noteikto piegādātāju kvalifikāciju, jo tiesības piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus var saņemt tikai tie piegādātāji, kas ir pasludināti par uzvarētājiem attiecīgajās iepirkumu procedūrās Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS.

Noslēgumā jāatzīmē, ka izmantojot EIS un tajā pieejamo preču un pakalpojumu katalogu klāstu, tas ir ērts un ātrs veids, kā veikt nepieciešamos iepirkumus, neveicot komplicētākas un laikietilpīgākas publiskā iepirkumu procedūras.

Par VAS "Latvijas dzelzceļš" saimnieciskās darbības rezultātiem gadā - LV portāls

Vai būtu nepieciešami kādi uzlabojumi? Smilktena: Dažādu pakalpojumu digitalizācija ir ļoti atbalstāma, taču konkrētajā gadījumā uzskatām, ka līdz visiem lietotājiem ērtas pakalpojuma platformas funkcionēšanai, ir ejams vēl garš ceļš.

Skultes infrastruktūras apkopes punkta teritorija plānota aptuveni 16 hektāru platībā, bet Iecavas — aptuveni 16,5 hektāru platībā. Provizoriskā līguma cena ir noteikta 1,1 miljona eiro apmērā. Tajos bāzēsies un tiks apkalpota specializētā tehnika, uzglabāti nepieciešamie materiāli un nodrošināta to piegāde kā pa milimetru, tā arī pa milimetru platuma dzelzceļiem.

Lai arī nepieciešamais informatīvais atbalsts tiek nodrošināts, no iepircēja viedokļa darbs ar sistēmu ir smagnējs un laikietilpīgs. Izlasot naudu vienmēr var nopelnīt lietotāju rokasgrāmatas, iepirkuma sludinājumu publicēt ne vienmēr izdosies.

Papildus tam — sistēma zināmā mērā dublē IUB Publikāciju vadības sistēmu, līdz ar to laiks tiek patērēts dublējot informāciju divās radniecīgās datu bāzēs. Kādās jomās un cik lielā mērā spējat to piemērot?

 • Lūdzu, uzgaidiet Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes.
 • Veids, kā nopelnīt naudu vienā dienā
 • Bināro opciju signāli un stratēģijas
 • Dzelzceļa likums
 • Es iemācīšu jums, kā nopelnīt naudu tiešsaistes video
 • Cenas un kalkulators | Latvijas dzelzceļš

Pētermane: Šajos iepirkumos ir iegādāti, piemēram, energoefektīvi gaismekļi, sastāvdaļas sliežu ceļu remontiem, kā arī veikta tehnoloģiskā transporta nomaiņa, dodot priekšroku videi draudzīgākiem transporta līdzekļiem.

Smilktena: Precīzi definēti kritēriji, kvalitatīva iepirkuma specifikācija, normatīvo aktu izpratne, kā arī profesionāli, motivēti un radoši darbinieki. Kādi ir lielākie izaicinājumi, kādas iespējas tas varētu sniegt? Viens no svarīgākajiem jautājumiem būs Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas pārbūves projekts. Tāpat nozīmīgi būs citi saskares punkti, kur abas publiskās lietošanas infrastruktūras krustosies vai tiks veidotas paralēli.

Elektroenerģijas pārdošana | Latvijas dzelzceļš

Vai ir kādi tālāki plāni šajā jomā? Pētermane: Patlaban turpinās četru pretendentu iesniegto kvalifikācijas dokumentu izvērtēšana. Tuvākajā laikā plānots pabeigt izvērtēšanu un pieņemt lēmumu par sarunu procedūras pirmā posma rezultātiem — kandidātu atlasi. Tālāk sekos tehnisko piedāvājumu sagatavošana, iesniegšana un izvērtēšana. Projekta pirmā posma realizācija plānota līdz Projektēšanas un būvdarbu līguma uzsākšana plānota Elektrifikācijas projekts ir būtisks un prioritārs tranzīta koridora konkurētspējas paaugstināšanai, transporta un loģistikas nozarei un visai Latvijas tautsaimniecībai.

Pārskatot projekta saturu, cenu darbības sliežu tirdzniecība sasniegti ne projekta mērķi, ne arī darbības programmā sasniedzamie rādītāji cenu darbības sliežu tirdzniecība termiņi.

Projekta pārskatīšana būs laikietilpīga, tādējādi radīsies reāli draudi šo finansējumu Latvijas valstij zaudēt, un bez ES līdzekļu piesaistes dzelzceļa tīkla elektrifikāciju īstenot nav cenu darbības sliežu tirdzniecība.

cenu darbības sliežu tirdzniecība indeksu iespēju priekšrocības

Dzelzceļa tīkla elektrifikācijas plānveidīga īstenošana plānotajā apmērā un termiņos veicinās dzelzceļa atbilstību ilgtspējīgas un videi draudzīgas darbības pamatprincipiem, piesaistot finansējumu ES daudzgadu budžeta finansēšanas ietvarā.

Skatiet arī