Delta neitrālas iespējas.

delta neitrālas iespējas

Delta piemēri Kas ir Delta?

Sākuma stāvoklis — pamatstāja kājas gurnu platumārokas saliektas aiz galvas: 1 - lēni noliec ķermeni uz priekšu, kājas viegli saliektas ceļos, gurni virzīti atpakaļ, mugura taisna; 2 - iztaisnot 16 - 24 reizes. Sākuma stāvoklis - pamatstāja, rokas gar sāniem: 1 — 2 - izklupiens ar labo kāju atpakaļ, rokas saliektas priekšā delnas uz augšu, elkoņi piespiesti ķermenim ; 3 — 4 - sākuma stāvoklis. Tas pats ar kreiso kāju.

Delta ir attiecība, ar kuru aktīva, parasti tirgojamo vērtspapīru, cenu izmaiņas tiek salīdzinātas ar attiecīgajām tā atvasinātā produkta cenu izmaiņām. Piemēram, ja akciju opcijas delta vērtība ir 0,65, tas nozīmē, ka, ja pamatā esošajai akcijai cena palielinās par 1 USD par akciju, opcija tam pieaugs par 0,65 USD par akciju, pārējie ir vienādi.

delta neitrālas iespējas

Taustiņu izņemšana Delta izsaka cenu izmaiņu summu, ko atvasinātais finanšu instruments redzēs, pamatojoties uz pamatā esošā vērtspapīra piemēram, akciju cenu. Delta var būt pozitīva vai negatīva, ja tā ir no 0 līdz 1 zvana opcijai un negatīva no 1 līdz 0 attiecībā uz dziru.

delta neitrālas iespējas

Delta starpība ir opciju tirdzniecības stratēģija, kurā tirgotājs sākotnēji izveido delta neitrālu pozīciju, vienlaikus pērkot un pārdodot opcijas proporcionāli neitrālajai attiecībai. Visizplatītākais instruments delta izkliedes stratēģijas īstenošanai ir kalendārs, kas ietver delta neitrālas pozīcijas izveidošanu, izmantojot opcijas ar dažādiem derīguma termiņiem.

Akciju delta riska ierobežošana

Piemēram, zvana opcijas delta vienmēr svārstās no 0 delta neitrālas iespējas 1, jo, tā kā bāzes aktīvam palielinās cena, zvana iespējas palielinās. Tirdzniecības iespēju deltas vienmēr svārstās no -1 līdz 0, jo, palielinoties pamata drošībai, pārdošanas opciju vērtība samazinās. Piemēram, ja pārdošanas iespējas līgumam ir delta -0,33 un bāzes aktīva cena palielinās par USD 1, pārdošanas iespējas līguma cena samazināsies par 0,33 USD.

Tehniski opcijas delta vērtība ir pirmais opcijas vērtības atvasinājums attiecībā pret pamatā esošā vērtspapīra cenu. Delta bieži tiek izmantota riska ierobežošanas stratēģijās, un to dēvē arī veidnes opcijām riska ierobežošanas koeficientu. Īpaši apsvērumi Delta ir svarīgs mainīgais lielums, kas saistīts ar cenu noteikšanas modeli, kuru izmanto opciju pārdevēji.

delta neitrālas iespējas

Profesionālie opciju pārdevēji nosaka, kā noteikt cenu opcijām, pamatojoties uz sarežģītiem modeļiem, kas bieži vien atgādina Black-Sholes modeli. Delta aprēķins tiek veikts reāllaikā, izmantojot datoru algoritmus, kas nepārtraukti publicē delta vērtības starpnieku grupai.

Kas ir Delta?

Tirgotāji un investori bieži izmanto opcijas delta vērtību, lai informētu par savu izvēli pirkt vai pārdot opcijas. Pirkšanas un pārdošanas iespējas līguma delta uzvedība ir ļoti paredzama, un tā ir ļoti noderīga portfeļu pārvaldītājiem, tirgotājiem, riska ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un individuāliem delta neitrālas iespējas.

Tirdzniecības iespējas delta uzvedība ir atkarīga no tā, vai opcija ir "in-the-money" pašlaik rentabla"at-the-money" tā sākotnējā cena šobrīd ir vienāda ar bāzes akcijas cenu vai "out-of-the-money" delta neitrālas iespējas nav rentabla.

Zvana naudas izmaksas iespējas tuvojas 1, tuvojoties to termiņam.

delta neitrālas iespējas

Naudas sarunu iespēju delta parasti delta neitrālas iespējas 0. Jo dziļāks ir naudas pirkšanas iespējas līgums, jo tuvāk delta būs 1 un jo vairāk šī opcija izturēsies kā pret bāzes aktīvu.

Iespējas Delta riska ierobežošana

Tuvojoties termiņa beigām, naudas pārdošanas iespējas kļūst tuvākas Naudas līdzekļu pārdošanas iespēju delta parasti ir -0,5, un ārpus naudas izdošanas iespēju delta tuvojas 0, tuvojoties termiņam. Jo dziļāks ir naudas pārdošanas piedāvājums, jo tuvāk delta būs Delta vs Delta izplatība Delta starpība ir opciju tirdzniecības stratēģija, kurā tirgotājs sākotnēji izveido delta neitrālu pozīciju, vienlaikus pērkot un pārdodot opcijas proporcionāli neitrālajai attiecībai tas ir, pozitīvās un negatīvās deltas savstarpēji kompensē tā, ka aktīvu kopējā delta Jautājuma kopsumma ir nulle.

delta neitrālas iespējas

Izmantojot deltas starpību, tirgotājs parasti cer gūt nelielu peļņu, ja pamatā esošā vērtspapīra cena plaši nemainās. Tomēr lielāki ieguvumi vai zaudējumi ir iespējami, ja krājumi ievērojami pārvietojas abos virzienos.

Visizplatītākais delta izkliedes stratēģijas ieviešanas rīks ir opciju tirdzniecība, kas pazīstama kā kalendāra starpība. Kalendāra sadalījums ietver delta neitrālas pozīcijas izveidošanu, izmantojot opcijas ar dažādiem derīguma termiņiem.

Produktu grupa

Vienkāršākajā piemērā tirgotājs vienlaikus pārdod gandrīz mēneša pirkšanas iespējas un pērk pirkšanas iespējas ar vēlāku termiņu proporcionāli to neitrālajai proporcijai. Tā kā pozīcija nav delta neitrāla, tirgotājam nevajadzētu piedzīvot guvumus vai zaudējumus no nelielām cenu pārmaiņām pamatā esošajā vērtspapīrā.

Drīzāk tirgotājs sagaida, ka cena paliks nemainīga, un, tā kā gandrīz mēneša zvani zaudē laika vērtību un beidzas, tirgotājs var pārdot sarunu iespējas ar ilgāku derīguma termiņu un ideālā gadījumā gūt peļņu.

Kāda ir atšķirība starp spx un spiegot? Atbilde 1: ETF iespējas internalizē samazinātas darījumu izmaksas un paaugstinātu izsekošanas risku, salīdzinot ar indeksa iespējām.

Delta piemēri Pieņemsim, ka ir publiskajā apgrozībā esoša korporācija ar nosaukumu BigCorp. Tās akcijas tiek nopirktas un pārdotas biržā, un tām tiek tirgotas pārdošanas iespējas un pirkšanas iespējas. BigCorp akciju pirkšanas iespējas delta vērtība ir 0, Put opcijas darbojas pretēji.

Skatiet arī