Finanšu apmaiņa

Automātiskā informācijas apmaiņa par finanšu kontiem (OECD AEOI/CRS)

Twitter Lai pasaulē veicinātu cīņu ar pārrobežu krāpšanu nodokļu jomā un novērstu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, jau šī gada septembrī 52 valstis, tostarp — Latvija, uzsāks automātisku informācijas apmaiņu par finanšu iestāžu kontiem, Finanšu apmaiņa ziņo VID. Dienestā uzsver, ka tas ir būtisks solis, lai nodokļu administrācijas varētu identificēt nodokļu maksātāja ārvalstīs glabāto naudu, tostarp arī to, kad nodokļu maksātājs gūst ienākumus kā juridiskās personas patiesais labuma guvējs un tādējādi mazinātu iespējas slēpt ienākumus ārzonās.

finanšu apmaiņa

Ieņēmumi, kas netiek deklarēti un no kuriem netiek nomaksāti nodokļi, ievērojami samazina valsts budžeta ieņēmumus. Gan Eiropas Savienības, gan pasaules līmenī tiek meklēti risinājumi, lai to novērstu,» stāsta VID pārstāvji.

Automātiskā informācijas apmaiņa par finanšu kontiem (OECD AEOI/CRS)

Turpmāk reizi gadā iesaistīto valstu nodokļu administrācijas sniegs Latvijas Valsts ieņēmumu dienestam informāciju finanšu apmaiņa Latvijas rezidentu finanšu kontiem un ienākumiem iesaistīto valstu finanšu iestādēs.

Informācija tiks sniegta gan par fiziskajām, gan arī juridiskajām personām iekļaujot informāciju par trastiem finanšu apmaiņa nodibinājumiem.

finanšu apmaiņa

Savukārt Latvijas Valsts ieņēmumu dienests citu valstu nodokļu administrācijām sniegs informāciju par attiecīgo iesaistīto valstu rezidentu finanšu kontu atlikumiem vai vērtību un noteikta veida ienākumiem procenti, dividendes, ieņēmumi no finanšu aktīvu pārdošanas Latvijas finanšu iestādēs.

Latvijas finanšu iestāžu finanšu apmaiņa — fiziskas un juridiskas personas, kas ir Latvijas nodokļu rezidenti un neuztur finanšu kontus ārzemēs, informācijas apmaiņas nosacījumi tieši neskars.

finanšu apmaiņa

Savukārt Vācijas nodokļu administrācija nodos šo informāciju Valsts ieņēmumu dienestam. Šāda informācijas apmaiņa tiek veikta arī no Valsts ieņēmumu dienesta puses —piemēram, ja Norvēģijas rezidents ir atvēris kontu kādā no Latvijas finanšu iestādēm, attiecīgā finanšu iestāde likumā noteiktajā kārtībā sniedz šo informāciju Valsts ieņēmumu dienestam, kurš to attiecīgi nodod Norvēģijas nodokļu administrācijai,» BNN skaidro VID.

Skatiet arī