Finanšu iespēju trūkumi

finanšu iespēju trūkumi
Vērtējot, vai iestāde ir nonākusi finanšu grūtībās vai, iespējams, nonāks finanšu grūtībās, papildus ņem vērā makroekonomikas attīstību un tirgus rādītājus piemēram, iestādes iespēju piesaistīt resursus starpbanku tirgū ar citiem tirgus dalībniekiem līdzvērtīgiem nosacījumiem. Pašu kapitāls 5. Novērtējot iestādes aktīvus un saistības, kā arī iestādes spēju tuvākajā laikā līdz vienam gadam pildīt tai saistošās pašu kapitāla prasības, izvērtē šādus kritērijus: 5. Lai konstatētu, vai iestāde atbilst šo noteikumu 5. Likviditāte 7.

Piektdien domnīcas "Certus" rīkotajā konferencē akadēmiķe pauda viedokli, ka Latvijā nav novērojama valsts griba veidot Rīgu kā starptautisku finanšu centru. Latvijā banku sektora kontekstā pārsvarā tiek runāts par drošību un kreditēšanas aktivizēšanu, taču tas neesot veids, kā palīdzēt Rīgai kļūt par starptautisku finanšu centru.

finanšu iespēju trūkumi

Kā galvenos konkurentus Rīgai viņa minēja Lietuvu un Igauniju, bet transakciju biznesā - Čehiju un Ungāriju. Vienlaikus Rupeika-Apoga nosauca vairākas Rīgas kā starptautiska finanšu centra priekšrocības.

finanšu iespēju trūkumi

Latvijas galvaspilsētā ir labvēlīga uzņēmējdarbības vide un zemi politiskie riski, kā arī attīstīta infrastruktūra ar zemākām apkalpošanas izmaksām nekā citur Eiropā. Rīgā finanšu sektorā strādā augsti kvalificēts personāls ar angļu un krievu valodas zināšanām.

Pētniece pauda pārliecību, ka Rīgā banku klienti var saņemt tikpat labu apkalpošanu kā Šveicē.

  • Tirdzniecības robotu tirgus
  • FOTO: Māris Kaparkalējs, LV Kredītiestādes tagad ļoti aktīvi aicina iedzīvotājus veidot brīvo finanšu līdzekļu uzkrājumus un tos ieguldīt, tādējādi gūstot papildu ienākumus.
  • Ieguldījumu fondi — teorija. Ekonomika, - klase.

Taču arī Šveices bankas aktīvi pieņemot darbā speciālistus ar krievu valodas zināšanās. Kā citas Rīgas priekšrocības Rupeika-Apoga minēja Latvijas vēsturiskās saiknes finanšu iespēju trūkumi kaimiņvalstīm, vairākas Latvijas noslēgtas konvencijas par dubulto nodokļu neaplikšanu, kā arī regulējošās vides atbilstību starptautiskajām prasībām un standartiem. Pētniece nosauca vairākus Rīgas kā finanšu centra iespējamos attīstības virzienus, tostarp minot arī maksājumu darījumu biznesu.

Lielākais Noslēpums Investīcijas - 5 Investora Līmeņi! (LV) (API) Alena Pepina

Rupeika-Apoga uzskata, ka transakciju bizness Latvijas banku sektorā paliks arī nākotnē, taču tas mainās naudas atmazgāšanas novēršanas prasību dēļ un tāpēc, ka naudas atmazgāšanas risku mazināšanas dēļ mainās banku klientu bāze. Kā citus iespējamos attīstības virzienus viņa minēja aktīvāku starptautiskās tirdzniecības finansēšanu, kā arī "Private Banking" - lielo privāto kapitālu pārvaldīšanu un apkalpošanu Rīgā.

finanšu iespēju trūkumi

Pēc ekspertes teiktā, kapitāla bēgšana no bijušajām PSRS republikām notiek neatkarīgi no Latvijas, iemesls tam ir šajās valstīs pastāvošie nedrošie apstākļi kapitālam, vāja īpašuma tiesību aizsardzība, kā arī vāja finanšu un banku sistēma. Pētījuma "Rīga kā reģionāls finanšu finanšu iespēju trūkumi iespējas un citu valstu pieredze" autores ir Rupeika-Apoga un Irina Solovjova.

Skatiet arī