Ieņēmumi finanšu tīklā.

ieņēmumi finanšu tīklā

Par iemeslu tam ir kāda degvielas tirdzniecības uzņēmuma klasifikācijas maiņa no mazumtirgotāja uz vairumtirgotāju. Šī tehniskā korekcija ievieš būtiskas izmaiņas degvielas tirdzniecības apgrozījuma datu interpretācijā, līdz ar to, lai korekti atspoguļotu mazumtirdzniecības apgrozījuma tendences, analīzē izmantoti pārtikas un nepārtikas preču mazumtirdzniecības dati, neieskaitot degvielu.

ieņēmumi finanšu tīklā

Jāpiebilst, ka klasifikācijas maiņa kādam no tirgotājiem un tam sekojošs mazumtirdzniecības pieauguma tempu kritums nemaina kopējo situāciju ekonomikā, jo pievienotās vērtības kopsumma iekšzemes kopproduktā nemainīsies. Pārpalikumu kopbudžetā var skaidrot ar pēdējo gadu laikā novērotu tendenci, kad gada pirmajā pusē ieņēmumi pieaug straujāk nekā izdevumi.

Savukārt gada pēdējos mēnešos situācija ir diametrāli pretēja — izdevumu pieaugums pārsniedz ieņēmumu pieaugumu, kā rezultātā gada nogalē situācija budžetā pasliktinās.

ieņēmumi finanšu tīklā

Šāda budžeta izdevumu attīstība sagaidāma arī šogad, tādēļ pozitīvā situācija budžetā pēc naudas plūsmas šā gada astoņos mēnešos būtu jāvērtē piesardzīgi.

Skatiet arī