Ieņēmumi spa tīklā, Klienta atsauksme

‘Lattelecom’ grupai lielākie ieņēmumi kopš dibināšanas - DELFI

Lai būtu iespējams uzskaitīt un taupīt energoresursus, samazinot komunālos maksājumus, VID jaunais komplekss ir būvēts atbilstoši ilgtspējīgas būvniecības kritērijiem un energoefektivitātes standartiem, iekļaujot tajā dažādus inovatīvus energoefektīvus risinājumus.

Mūsu atbildībā bija jaunbūves vairāklīmeņu optiskā un vara datu tīkla, kā arī jaunākās paaudzes drošības sistēmu projektēšana un izbūve.

ieņēmumi spa tīklā

Šī bija viena no sarežģītākajām un arī interesantākajām integrētu drošības sistēmu ieņēmumi spa tīklā, kādas veiktas Baltijas valstīs, jo ēkas kopējā platība ir ievērojama — vairāk nekā 50 m2, kā arī šis ir valsts nozīmes objekts ar īpašām prasībām pret drošību, darbības nepārtrauktību un ērtu ēkas ekspluatāciju. Esam gandarīti, ka esam piedalījušies tik nozīmīgas ēkas tapšanā un ar savu darbu palīdzējuši radīt drošu un komfortablu darba vidi kā darbiniekiem, tā apmeklētājiem.

ieņēmumi spa tīklā

Šis projekts noteikti ir viens no lielākajiem un izaicinošākajiem, kāds mums jebkad ir bijis. Darbi tika veikti kvalitatīvi, atbilstoši spēkā esošiem Būvnormatīviem.

ieņēmumi spa tīklā

Skatiet arī