Ienākumi tiešsaistē 200, Ienākuma nodoklis no kapitāla pieauguma

Raimonda Paula ienākumi pērn bijuši nepilni 200 tūkst. Ls

ienākumi tiešsaistē 200

Meklēt Apgādībā esošas personas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi Lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļu atvieglojumus, apgādībā esošās personas ir jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā VIDveicot ierakstu savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā. Lai pievienotu apgādājamo, pieslēdzieties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai un savā fiziskās personas profilā atveriet algas nodokļa grāmatiņu.

ienākumi tiešsaistē 200

Parasti sistēma spēj automātiski identificēt personas, kuras drīkst ņemt apgādībā. Ja apgādājamais netiek piedāvāts automātiski, nepieciešams to identificēt, norādot vārdu, uzvārdu un personas kodu.

I Tried Making Money by Watching YouTube Videos For 8 Hours

Ja Jums vairs nevar piemērot nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu personu, Jums 10 dienu laikā, jāpaziņo par to VID, norādot apgādības beigu datumu savā Algas nodokļa grāmatiņā. Ja apgādībā esoša persona uzsāk darba attiecības, tad apgādājamās personas statusu zaudē.

Taču, ienākumi tiešsaistē 200, ja studējoša jaunieša saņemtie mēneša ienākumi, piemēram, algota darba ienākumi nepārsniedz noteikto nodokļa atvieglojuma apmēru Izņēmums, kad neatkarīgi no algota darba ienākuma apmēra nodokļa atvieglojums vecākiem saglabājas, ir, ja studējošais jaunietis līdz 19 gadiem strādā algotu darbu vasaras mēnešos no ienākumi tiešsaistē 200.

ienākumi tiešsaistē 200

Elektroniski aizpildiet veidlapuparakstot to ar drošu elektronisko parakstuun nosūtiet to VID, izmantojot e-adresiuz oficiālo iestādes e-pasta adresi vid vid.

Skatiet arī