Iespējas apmainās ar darba laiku

Latvijas Tiesu Portāls

iespējas apmainās ar darba laiku

Preses konferencē tika paziņotas šādas galvenās ziņas: 1 vietējie un starptautiskie pētījumi liecina, ka viena no pieejām cilvēkkapitāla attīstībai un dzimumu vienlīdzībai ir sekmēt darbinieku darba un ģimenes saskaņošanu, kā arī integrēt organizācijās ģimenei draudzīgas iniciatīvas.

Praksē pastāv vairākas darba un ģimenes saskaņošanas stratēģijas, kuras var piemērot Latvijas uzņēmumu ikdienā.

iespējas apmainās ar darba laiku

Gan darba ņēmēji, gan darba devēji ir ieinteresēti iespējas apmainās ar darba laiku un ģimenes saskaņošanā, kas ļauj izveidot optimālo darba organizācijas veidu un veicināt dzīves kvalitāti.

Tāpēc ir svarīgi veicināt Latvijas darba devēju diskusiju par ģimenei draudzīgu principu ieviešanu darba vidē un attiecībās un popularizēt darba un ģimenes dzīves saskaņošanas un ģimenei draudzīgo iniciatīvu labo prakšu piemērus; 2 organizācijām kā darbavietām ir izšķiroša loma darba un ģimenes saskaņošanā mūsdienu sabiedrībā — lielākā daļa darbspējīgo indivīdu ir nodarbināti sabiedriskā vai privātā sektora organizācijās, tātad viņiem jāakceptē organizācijas izvirzītie nosacījumi darba vietas un darba laika ziņā, kas dažādi ietekmē viņu iespējas saskaņot darbu un ģimeni.

iespējas apmainās ar darba laiku

Papildus šim darba devēju vairākums uzskata, ka uzņēmuma panākumu garants ir darbinieki jeb cilvēkkapitāls. Mainījusies gan darba ņēmēja uztveršanas prizma, gan paši kvalificētie darba ņēmēju kļuvuši izglītotākie un prasīgākie attiecībā uz darba un ģimenes dzīves līdzsvaru.

Rīgas marksisma pulciņš. Sociālisma attīstība no utopijas līdz zināchesterh.comņetova.11.09.2020(lat.)

Uzņēmumiem un organizācijām šādā kontekstā ir nepieciešams piedāvāt potenciāliem darba ņēmējiem dažādus papildus labumus un priekšrocības. Viena no tām būtu konsekventa darba un ģimenes dzīves saskaņošanas stratēģija.

iespējas apmainās ar darba laiku

Tāpēc ir svarīgi dalīties ar jau esošo uzņēmumu pieredzi, veicinot darbinieka dzīves kvalitāti un līdzsvarotību, jo tas iedvesmo citus uzņēmumus šo pieredzi pārņemt, kā rezultātā palielinās nodarbinātība, produktivitāte, kas netieši arī ietekmē demogrāfiskās situācijas uzlabošanos.

Pasākuma mērķi Pievērst uzmanību nepieciešamībai atbalstīt augsta līmeņa kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību, īstenojot ģimenei draudzīgas iniciatīvas Informēt Labklājības ministrijas iniciatīvām darba un ģimenes dzīves saskaņošanas jomā Informēt pasākuma dalībniekus par Ģimenes draudzīgā komersanta instrumentu un jaunākiem pētījumu datiem Latvijas darba tirgū Veicināt Latvijas darba devēju diskusiju par ģimenei draudzīgu principu ieviešanu darba vidē un attiecībās Popularizēt darba un ģimenes dzīves saskaņošanas un ģimenei draudzīgo iniciatīvu labo prakšu piemērus.

Skatiet arī