Iespējas trūkumi.

Ekonomika Publicēšanas datums: Labāk veicas dzīvot diagrammu tirdzniecību, kas spēja laicīgi rīkoties, kuru veselības aprūpes sistēma ir augstā līmenī, ekonomiskā attīstība iespējas trūkumi sabalansēta, valdības var atļauties balstīt privāto sektoru, un kuru uzņēmumi un iedzīvotāji ir ar augstām digitālajām prasmēm.

Ziemeļvalstu un Iespējas trūkumi pozīcija cīņā ar Covid drīzāk vērtējama kā laba. Tomēr krīze izceļ arī trūkumus. Kādi tie ir Latvijai, un kur iespējas trūkumi uzlabojumi, analizē Swedbank galvenā ekonomiste Latvijā Līva Zorgenfreija.

Saistītie raksti

Krīzes vadībā — pirmrindnieki Ziemeļvalstīs un Baltijā krīzes vadība līdz šim bijusi salīdzinoši laba. No vienas puses te jāpateicas veiksmei. Covid līdz reģiona valstīm atnāca vēlāk, tādēļ bijām spējīgi nedaudz labāk nekā, piemēram, Itālija, sagatavoties iespējas trūkumi triecienam, un vīrusa izplatību ierobežot ātri reaģējot, nevis ieviešot ekonomiku pilnībā smacējošus mērus.

No otras puses, ietekmi uz ekonomiku nosaka ne tikai kontrole pār vīrusa izplatību, bet arī privātā sektora izturība un valstu spēja atbalstīt vīrusa un ierobežojumu dēļ smagi cietušo privāto sektoru. Šeit vairs ar veiksmi vien cauri netikt, jo priekšnoteikumi straujākai iespējas trūkumi pārvarēšanai ir sabalansēta iepriekšējā izaugsme un ilglaicīga saprātīga iespējas trūkumi politika.

Ziemeļvalstu-Baltijas biznesa apskatā redzam, ka reģiona valstīs kopumā labi rādītāji ir gan finanšu sektora stabilitātes, gan makroekonomiskās stabilitātes aspektā.

iespējas trūkumi

Baltijas valstis, tai skaitā Latvija, atsevišķos rādītājos, kā piemēram, iespējas trūkumi sektora parādu nasta, pat šoreiz ir opciju tirgus apgrozījums pozīcijā nekā Ziemeļvalstu ekonomikas. Vienlaikus jāatzīst, ka Latvijas veselības nozare nav sakārtota, un tās finansējums jau gadiem bijis nepietiekams.

Latvija arī ievērojami atpaliek no reģiona kaimiņiem digitalizācijas ziņā.

iespējas trūkumi

Krīze rada iespēju šos un citus trūkumus risināt. Latvijas trumpis ir iespējas trūkumi ātri reaģēt iespējas trūkumi valdības, gan uzņēmumu un iedzīvotāju līmenī, lai veiktu nepieciešamās reformas, pārorientētos, un atrastu jaunas iespējas arī grūtos laikos. Prasības cilvēkkapitālam mainās Covid izraisītā krīze nes pārmaiņas ekonomikā. Piemēram, paātrinoties jau iepriekšējām tendencēm, pasaule kļūst arvien digitālāka. Ziemeļvalstu ekonomikas ir gatavas šim pavērsienam, uzrādot augstus rezultātus Eiropas Komisijas izstrādātajā Digitālās Ekonomikas un sabiedrības indeksā.

Savukārt Baltijas valstis, īpaši — Latvija un Lietuva, krietni atpaliek.

Latvijā ir ļoti laba digitālā infrastruktūra, un ir plaši pieejami digitāli publiskie pakalpojumi, taču galvenie klupšanas akmeņi ir zemās iedzīvotāju digitālās prasmes, kā arī negribīgā digitālo tehnoloģiju izmantošana uzņēmumu vidū. Covid krīzes laikā daudzi uzņēmumi bijuši spiesti straujāk digitalizēties, piemēram, beidzot sākot izmantot e-komercijas iespējas. Iespējas trūkumi ar to šajā indikatorā noteikti vīrusa ietekmē redzēsim uzlabojumus. Taču tas, ka digitālās prasmes vismaz pamatlīmenī ir mazāk nekā pusei Latvijas iedzīvotāju nozīmē, ka sabiedrība īsti nav gatava digitālākai ekonomikai un mums ir, kur augt.

Manasfinanses.lv

Svarīgi ir rūpēties arī par cilvēku prasmju atbilstību nākotnes darba tirgum. Latvijas izglītības sistēma gadiem ilgi iespējas trūkumi balstīta uz pasīvu klausīšanos un darbību atkārtošanu.

iespējas trūkumi

Taču gan veiksmīgai Covid laika attālināto mācību norisei, gan nākotnes darba tirgum nepieciešama spēja patstāvīgi strādāt un analizēt, radoša pieeju problēmu risināšanā un iniciatīvas uzņemšanās. Tādēļ aizsāktās reformas izglītības jomā ir ļoti nepieciešamas. Pozīcijas investīciju piesaistē varētu būt spēcīgākas De-globalizācijas kustība pēdējos gados augusi plašumā, īpaši Ķīnas-ASV tirdzniecības karu iespaidā. Covid krīze šo tendenci paātrina, jo saskaroties ar masveida ražošanas pārtraukumiem, ko izraisa komponenšu trūkums, partneriem neplānoti apstādinot darbību, tiek arvien augstāk vērtēts piegāžu drošums.

Tādēļ visdrīzāk saīsināsies piegāžu ķēdes, un daļa ražošanas tiks pārcelta iespējas trūkumi gala patērētajam.

Viens no svarīgākajiem ekonomiskās attīstības faktoriem ir inovācijas M. Porter, un vēlākiem pētījumiem, piem. Šāda attieksme ir skaidra, jo organizācijām ir nemitīgi jāmainās, reaģējot uz patērētāju vēlmju izmaiņām, jaunas tehnikas, tehnoloģiju un pakalpojumu parādīšanos. Pārmaiņu efektivitāte ir atkarīga no savlaicīgu un, bieži vien, radošu lēmumu pieņemšanas.

Šeit Ziemeļvalstis un Baltijas valstis var būt ieguvēji, jo visās ir salīdzinoši labi rādītāji Pasaules Bankas veidotājā Doing Business indeksā — tās ir starp top 20 pasaules valstīm uzņēmējdarbības vienkāršības ziņā. Darbaspēka izmaksas Baltijā ir salīdzinoši zemas.

Laidienu arhīvs

Taču Latvijas un Lietuvas investoru piesaistes iespējas cita starpā ierobežo, piemēram, salīdzinoši sliktā pozīcija Transparency International veidotajā Iespējas trūkumi uztveres indeksā. Augošā valsts loma rada iespējas un uzliek pienākumus Lielāka valsts loma ekonomikā ir vēl viena svarīga Covid krīzes izraisīta pārmaiņa. Tādēļ svarīgi ir gudri izlietot šos līdzekļus kā iespējas trūkumi reformēt publisko sektoru, padarot to efektīvāku.

Prioritāte tēriņu un investīciju ziņā visās pasaules valstīs noteikti ir veselības aprūpes sistēmas stiprināšana. Veselības aprūpe Ziemeļvalstīs ir augstā līmenī, taču Baltijas valstīs veselības aprūpes nozarē nepieciešamas reformas, un, īpaši Latvijā,  nozares finansējums uz Eiropas fona ir ārkārtīgi zems.

Ekonomikas stimulēšanai, piemēram, palielinot valdības investīcijas, jābūt arī videi draudzīgai, lai jau šīs krīzes laikā risinātu klimata pārmaiņu radītos izaicinājumus.

Šis ir īpaši svarīgs iespējas trūkumi Igaunijai un Norvēģijai, kuru ekonomikās liela loma ir fosilo kurināmo ieguvei, taču arī pārējām reģiona valstīm līdz klimata mērķu sasniegšanai vēl daudz darāmā.

Ņemot vērā arvien lielāko publiskā sektora iesaisti tautsaimniecībā, valsts pārvaldes efektivitāte kļūs par vēl svarīgāku veiksmīgas ekonomikas attīstības priekšnoteikumu.

ANO Ilgtspējīgas iespējas trūkumi mērķos, kas saistīti ar pārvaldību, visas trīs Baltijas valstis ievērojami atpaliek no Ziemeļvalstu kaimiņiem. Īstermiņā strauji uzkāpušo krīzes tēriņu dēļ augs nodokļu slogs ilgākā termiņā, tādēļ privātais sektors aizvien aktīvāk pieprasīs augstāku valsts sektora piedāvāto pakalpojumu kvalitāti.

Visbeidzot, jāatzīmē, ka nevienlīdzība, kas Latvijā jau tā ir ļoti augsta, salīdzinājumā ar citām reģiona valstīm, Covid radītās krīzes laikā pieaugs, ja valsts atbalsta mēri netiks īpaši veidoti, lai atbalstītu mazāk aizsargātos sabiedrības locekļus. Tāpēc gan Latvijai, gan pārējām Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona ekonomikām krīze rada iespēju uzlabot iedzīvotāju, uzņēmumu un valsts nākotnes attīstības iespējas.

iespējas trūkumi

Par Ziemeļvalstu-Baltijas biznesa apskatu Ziemeļvalstu-Baltijas biznesa apskats piedāvā ieskatu reģiona valstu pievilcībā no uzņēmēju un investoru skatu punkta. Apskatā ietverta īsa analīze par katru reģiona valsti, kā arī rādītāju kopsavilkuma lapa, kur pēc luksoforu principa tiek novērtētas makroekonomikas un finanšu sektora attīstības tendences, kā arī ekonomikas attīstības ilgtspēja no vides aizsardzības, sociālās iekļaušanas, pārvaldības un vidēja termiņa ekonomikas izaugsmes perspektīvas.

Papildus tiek apskatīta arī reģiona valstu konkurētspēja.

iespējas trūkumi

Apskats piedāvā iespēju salīdzināt reģiona ekonomikas, kā arī izceļ katras ekonomikas stiprās un vājās puses. Plašāku informāciju varat izlasīt šeit angļu valodā.

Skatiet arī