Iespēju būtība un funkcijas

iespēju būtība un funkcijas

Plānošana ir organizācijas mērķu noteikšana, rūpīga situācijas izpēte un mērķu sasniegšanas stratēģiskās, taktiskās un operatīvās darbības izstrāde.

iespēju būtība un funkcijas

Pēc līmeņa plānošanu iedala: tautsaimniecības plānošana, reģionālā plānošana, nozares plānošana, organizācijas plānošana un organizācijas struktūrvienības plānošana. Pēc objekta plānošanu iedala: organizācijas misijas un mērķu noteikšana, resursu plānošana, darbību plānošana, darbību rezultātu.

Pēc darbības jomas iedala plānošanu visās produkta veidošanas posmos: produkta projektēšana, resursu piegāde, produkta ražošana, produkcijas sadale, produktu pārdošana, pircēju apkalpošana.

iespēju būtība un funkcijas

Pēc termiņa plānošanu tradicionāli iedala: īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa plānošana. Lai cik arī plānošanai nebūtu plusu — organizācijas vietas un lomas apzināšanās, specifisku mērķu sistēmas veidošana un noteikšana, iekšējās un ārējās vides ietekmējošu faktoru izprašana, darbības alternatīvu novērtēšana un optimāla izvēle - iespēju būtība un funkcijas par sev vēl nenodrošina sekmīgu darbību organizācijā, labi izstrādātu plānu nevarē īstenot sliktas motivēšanas, organizēšanas un kontroles dēļ.

Darbu komplekts:.

iespēju būtība un funkcijas

Skatiet arī