Iespēju novērtējums

Zemes izmantošanas optimizācijas iespēju novērtējums Latvijā klimata politikas kontekstā | LLU

Lai apmierinātu mobilo sakaru pakalpojumu lietotāju pieaugošo pieprasījumu pēc lielākiem datu pārraides ātrumiem un attīstītu jaunus bezvadu pakalpojumus, kā arī jaunas radiosakaru tehnoloģijas, nākotnē būs nepieciešami papildu radiofrekvenču spektra resursi.

iespēju novērtējums bināro opciju tirdzniecība pēc fibonacci līmeņu video

Arī esošo radiosakaru sistēmu izvēršanai būs nepieciešamas papildu frekvences. Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešams vienmērīgs teritorijas radiopārklājums, ko var iespēju novērtējums, izmantojot zemāka diapazona frekvenču joslas, it īpaši frekvences zem 1 GHz.

Promocijas darba galvenais mērķis ir novērtēt — MHz MHz frekvenču joslas piemērotību platjoslas bezvadu pārraides sistēmu izmantošanai.

iespēju novērtējums sarežģīta iespēja ir

Promocijas darbā apskatīti radiofrekvenču spektra pārvaldes aspekti, analizētas elektromagnētiskās saderības novērtējuma metodes bezvadu pārraides sistēmām, sniegts elektromagnētiskās saderības novērtējums starp dažādām radiosakaru sistēmām MHz joslā un blakusjoslās, analizēta radioviļņu izplatīšanās MHz joslā, kā arī izstrādātas rekomendācijas frekvenču kanālu plānam. Radiofrekvenču spektrs ir ierobežots resurss, nacionālā bagātība, kas nākotnē kļūs arvien vērtīgāks.

Par autoru Guntis Iespēju novērtējums ir dzimis Absolvējis Aglonas vidusskolu, Rīgas Tehniskajā universitātē Kopš RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Telekomunikāciju institūtā strādā par pētnieku.

iespēju novērtējums gatavot un nopelnīt mājās

Galvenās pētniecības intereses ir radioviļņu izplatīšanās analīze, elektromagnētiskās saderības pētījumi starp dažādām radiosakaru sistēmām.

Skatiet arī