Interneta fonda ieņēmumi,

interneta fonda ieņēmumi

izņemt demonstrācijas kontu

Ministru kabineta noteikumi Nr. Noteikumi nosaka pašvaldību finanšu izlīdzināšanu — kārtību, kādā pašvaldības veic iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā turpmāk — izlīdzināšanas fondskārtību, kādā no izlīdzināšanas fonda tiek izmaksāta dotācija, iemaksu un dotācijas apmēru, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi, nekustamā īpašuma nodokļa prognozi un aprēķināto izlīdzināmo vienību skaitu katrā pašvaldībā.

Saskaņā ar pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu Izlīdzināšanas fonda izdevumi plānoti euro apmērā, un tos veido dotācijas pašvaldībām 2. Lai veiktu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu, nosaka vērtēto ieņēmumu prognozi iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām, nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, nekustamā īpašuma nodokļa par inženierbūvēm un nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem prognoze sadalījumā pa pašvaldībām 3.

1 minūtes likmes uz binārām opcijām

Lai aprēķinātu izlīdzināmo vienību skaitu pašvaldībā, ņem vērā pašvaldības iedzīvotāju skaitu, struktūru un pašvaldības teritorijas platību kvadrātkilometros 4. Pašvaldības iemaksas izlīdzināšanas fondā veic ar Valsts kases starpniecību atbilstoši šo noteikumu 1. Valsts kase attiecīgās summas ietur no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales konta atbilstoši nodokļa ieņēmumu izpildei šo noteikumu 1.

Iemaksas izlīdzināšanas fondā pārskaita atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalei.

kā nopelnīt naudu vienā minūtē

Valsts budžeta dotāciju izlīdzināšanas fondā ieskaita likumā interneta fonda ieņēmumi Par valsts budžetu Valsts kase dotāciju no izlīdzināšanas fonda pašvaldībām izmaksā atbilstoši šo noteikumu 2. Dotāciju, kas izlīdzināšanas fondā uzkrāta uz Noteikumi stājas spēkā Kariņš Finanšu ministrs J.

kā nopelnīt naudu terminālā

Skatiet arī