Interneta ieņēmumu statistika, Lapas karte:

Pārpalikumu pašvaldību budžetā pērn nodrošina IIN ieņēmumu kāpums

Augstākie budžeta pārpalikuma līmeņi konstatēti Rīgas pilsētas budžetā, Liepājas pilsētas pamatbudžetā un Ventspils pilsētas pamatbudžetā, attiecīgi 39,6, 12,9 un 7,5 miljoni eiro.

Interneta ieņēmumu statistika

Būtiski palielinoties ieņēmumiem, pašvaldību naudas līdzekļu un Interneta ieņēmumu statistika atlikums pieaudzis par ,3 miljoniem eiro, Konsolidētā pašvaldību budžeta ieņēmumi Tik strauju kāpumu veicināja augošie darba ienākumi un izmaksāto dividenžu apjoms, Interneta ieņēmumu statistika ievērojami pieauga, ņemot vērā iespēju līdz gada beigām sadalīt peļņu, kas gūta līdz Jāatzīmē, ka IIN ieņēmumi Pieaugumu galvenokārt nodrošināja speciālās dotācijas palielināšana no 21,8 miljoniem eiro uz 86,5 miljoniem eiro salīdzinājumā ar Tāpat par 38,1 milj.

Savukārt nekustamā īpašuma nodokļa NĪN ieņēmumi Interneta ieņēmumu statistika nebūtisko pieaugumu var skaidrot ar nemainīgajām nekustamā īpašuma kadastrālajām vērtībām kopš Tajā pat laikā kapitālajos izdevumos pašvaldību budžetā Kopumā tie bija Ņemot vērā pieņemtos lēmumus par aizņemšanās ierobežojumiem jaunajiem investīciju projektiem un iespēju aizņemties Valsts kasē galvenokārt ES fondu projektu īstenošanai, pagājušajā gadā bija vērojams jau iepriekš prognozētais kapitālo izdevumu samazinājums pamatfunkciju izdevumos jeb projektiem, kas nav saistīti ar ES fondiem.

Savukārt kapitālie izdevumi ES fondu projektiem pašvaldību budžetā pērn palielinājās, ņemot vērā, ka atbilstoši ES fondu plānošanas ciklam turpinās aktīva ES fondu projektu īstenošana.

Interneta ieņēmumu statistika

Šī informācija ir publisks paziņojums un neatspoguļo LV portāla viedokli. Par tās saturu atbild iesūtītājs. Publicēšanas noteikumi Labs saturs.

Interneta ieņēmumu statistika

Skatiet arī