Interneta tirdzniecības iespēja.

Internetveikals kā iespēja biznesa izaugsmei - DELFI

TirdzniecÄ«bas sistēmu klasifikācija 5 2. Interneta izmantoÅ”anas specifika tirdzniecÄ«bas uzņēmumu komercdarbÄ«bas organizÄ“Å”anā 8 3. Elektroniskais veikals kā tirdzniecÄ«bas sistēmas organizÄ“Å”anas veids internetā 12 4. Interneta veikala struktÅ«ra 14 5. Interneta veikala organizÄ“Å”ana 17 KopÅ” pagājuŔā gadsimta Å Ä« interneta tirdzniecÄ«bas iespēja patiesi unikāla biznesa vÄ«zijas forma, jo tas ļauj iegÅ«t milzÄ«gu peļņu bez praktiska sākuma kapitāla par viszemākajām izmaksām: piemēram, tieÅ”saistes veikali var tirgoties bez mazumtirdzniecÄ«bas platÄ«bu Ä«res, drukātu katalogu un dārgu mazumtirdzniecÄ«bas aprÄ«kojumu izdoÅ”anas, reklāmas ar minimālu personālu, vienlaikus lieliska summa pircēji.

Tam var bÅ«t vajadzÄ«gs tikai viegli iegaumējams domēna vārds, labi izstrādāta un labi funkcionējoÅ”a vietne, vairāki tÄ«mekļa pārziņi un kurjeri, interneta tirdzniecÄ«bas iespēja piegādā preces klientiem.

Kā izveidot interneta veikalu

SadarbÄ«bas darÄ«jumu centrs pievilcÄ«gāka e-komercijas darbÄ«bas joma ir interneta portālu izveide - saiÅ”u katalogi gudrs tirdzniecÄ«bas robots noderÄ«giem interneta resursiem, meklētājprogrammām un elektroniskajiem plaÅ”saziņas lÄ«dzekļiem, kas ir daudz lētāki nekā tradicionālie interneta tirdzniecÄ«bas iespēja, radio un prese. No pirmā acu uzmetiena Ŕķiet, ka tas patieŔām ir veids, kā "nopelnÄ«t naudu no gaisa" bez ŔķērŔļiem iekļūŔanai tirgÅ«.

Sākotnēji tā bija taisnÄ«ba, un pēc interneta izplatÄ«bas jaunākie miljardieri ir kļuvuÅ”i par vienu interneta tirdzniecÄ«bas iespēja bagātākajiem cilvēkiem pasaulē, piemēram, Džerijs Jangs un Deivids Filo, kas Vēl viens unikāls komercdarbÄ«bas veids, kas radies, plaÅ”i ievieÅ”ot personālos datorus, ir pielāgotas programmatÅ«ras pārdoÅ”ana.

Tās analogus var saukt par grāmatu izdoÅ”anu un audio-video kur nopelnÄ«t naudu invalÄ«dam tirdzniecÄ«bu, ar vienÄ«go atŔķirÄ«bu, ka mÅ«su gadÄ«jumā cenas daļa, kas veido kopijas izgatavoÅ”anas izmaksas, var bÅ«t desmitiem, simtiem un tÅ«kstoÅ”iem reižu mazāka nekā tā cenas daļa, kuru pircējs maksā par licences iegādi.

Piemēram, viena kompaktdiska izgatavoÅ”anas izmaksas ir mazākas par 20 centiem, un Windows ME operētājsistēmas izplatÄ«Å”ana maksā vairāk nekā ASV dolāru. Faktiski, vienu reizi izgatavojot produktu, uzņēmums to var pārdot tik reižu, cik nepiecieÅ”ams jebkuram klientu skaitam, un pēc tam, nedaudz uzlabojis savu produktu un mainÄ«jis versijas numuru, to atkal pārdot tiem paÅ”iem klientiem. Turklāt Å”ajā jomā patērētājiem gandrÄ«z pilnÄ«bā tiek atņemtas viņu tiesÄ«bas: lielākajā daļā programmatÅ«ras produktu licenču tiek noteikti lÄ«dz Å”im nedzirdēti nosacÄ«jumi: uzņēmums neuzņemas atbildÄ«bu par produkta radÄ«to kaitējumu un negarantē tā patērētāja Ä«paŔības, informējot, ka tā programmatÅ«ru tiek izplatÄ«ts "kā ir".

Interneta tirdzniecības iespēja arī aizliedz saviem klientiem atbrīvoties no nopirktajām kopijām pēc saviem ieskatiem: tās nevar nodot citai personai, ziedot, pārdot, izjaukt, mainīt vai instalēt vairāk nekā vienā datorā.

Jāatrod labs partneris

Ja grāmatu tirgÅ« bÅ«tu spēkā tādi paÅ”i nosacÄ«jumi, bibliotēku nebÅ«tu, un izdevējs varētu jÅ«s iesÅ«dzēt tiesā par jÅ«su piezÄ«mēm malās. Tas viss kļuva iespējams, plaÅ”i izplatot datorus organizācijām un indivÄ«diem saistÄ«bā ar to izmaksu samazināŔanos interneta tirdzniecÄ«bas iespēja "draudzÄ«gas saskarnes" izveidi.

TirdzniecÄ«bas sistēmu klasifikācija E-komercija ir jebkura veida uzņēmējdarbÄ«bas process, kurā notiek mijiedarbÄ«ba starp priekÅ”metiem elektroniski izmantojot interneta tehnoloÄ£ijas. Elektroniskās komercijas sistēmas e-komercija, e-komercija ir tÄ«kla informācijas tehnoloÄ£iju lietojumprogrammas, kuru uzdevumi ietver biznesa procesu atbalstÄ«Å”anu un preču un pakalpojumu piedāvāŔanu.

E-komercija ir dzimusi Jaunā globālā informācijas struktÅ«ra kļuva par pamatu e-komercijas sistēmu attÄ«stÄ«bai. VissvarÄ«gākās stratēģiskās e-komercijas iespējas ir saistÄ«tas ar pārdoÅ”anu.

Izveidojot spēcÄ«gas elektroniskas saites ar klientu, ražotājs var precÄ«zi koncentrēties uz klienta paÅ”reizējo darbÄ«bu un viņa vidējiem un ilgtermiņa stratēģiskajiem plāniem. E-komercijas pārdoÅ”anas risinājumi, kas palÄ«dz ražotājam pārvaldÄ«t attiecÄ«bas ar klientiem, jāpielāgo ražoÅ”anas nozares Ä«paÅ”ajām vajadzÄ«bām. E-biznesa lietotne ražoÅ”anas uzņēmumiem nodroÅ”ina atbalstu pārdoÅ”anas, klientu apkalpoÅ”anas un mārketinga profesionāļiem, kuriem ātri jāinstalē, jāuztur un jāapvieno sarežģītas cenas, atlaides un citas priekÅ”rocÄ«bas patērētājiem un produktiem.

Šādu lietojumprogrammu var izvietot gan iekŔējam, gan ārējam personālam, un patērētājiem to var nodroÅ”ināt, izmantojot internetu. Interneta tirdzniecÄ«bas iespēja izmantoÅ”ana ļauj uzņēmumiem radikāli mainÄ«t preču pārdoÅ”anas veidu un starpnieku funkcijas, tādējādi samazinot uzņēmējdarbÄ«bas izmaksas, apmainoties ar precēm un pakalpojumiem.

DarÄ«juma izmaksas ietver izmaksas par produkta atraÅ”anu, piegādes plāna sastādÄ«Å”anu, darÄ«juma nosacÄ«jumu apsprieÅ”anu un aizsardzÄ«bu, darÄ«juma noslēgÅ”anu un strÄ«du izpildi vai atrisināŔanu.

Lai arī e-komercijas sistēmas joprojām ir agrīnā attīstības stadijā, tās sola nākotnē būtiski mainīt tirdzniecības struktūru un veidu.

Lai veiksmÄ«gi konkurētu ar datiem bagātā infrastruktÅ«rā, kurai raksturÄ«gas zemas darÄ«jumu apstrādes izmaksas, uzņēmumiem bÅ«s jāizdomā jauni uzņēmējdarbÄ«bas modeļi, kas atŔķiras pēc mērogojamÄ«bas, diferenciācijas un zÄ«mola atbalsta pieejām. Lai izveidotu e-komercijas sistēmu, loÄ£iska rÅ«pniecisko un komerciālo attiecÄ«bu sistēma ir ļoti svarÄ«ga, kad uzņēmumi veido biznesu veselÄ«gā un "caurspÄ«dÄ«gā" ekonomikā, tiecoties pēc peļņas un stabilitātes. Un opciju laika vērtÄ«ba caurspÄ«dÄ«gais bezsaistes interneta tirdzniecÄ«bas iespēja dabiski kļūst par tieÅ”saistes biznesa mugurkaulu.

Krievijā rÅ«pnieciskās un komerciālās attiecÄ«bas notiek diezgan bieži dažādu iemeslu dēļ ierindojās "neloÄ£iski". Tāpēc vietējo uzņēmumu informācijas sistēmu un pēc tam elektroniskās komercijas sistēmu ievieÅ”ana bieži ir "sarežģīta". Biznesa procesi ir jāpārveido, lai tie vienmērÄ«gi iekļautos e-komercijā. Informācijas tehnoloÄ£ijas un internets Å”ajā gadÄ«jumā ir spēcÄ«gs stimuls pārstrukturÄ“Å”anai.

Interneta veikala izveide

B2B e-komercija ir kļuvusi par populāru interneta investÄ«ciju jomu. E-komercija, kas ir kļuvusi izplatÄ«ta tÄ«meklÄ«, galvenokārt ir tirdzniecÄ«ba starp uzņēmumu un patērētāju B2C. Å ajā jomā panākumus guvuÅ”as Yahoo, Amazon un eBay. Tikmēr B2B tirgus paver daudz plaŔākas iespējas. Internets jau tagad bÅ«tiski ietekmē globālo biznesu. DarÄ«jumu izmaksu samazināŔana ir B2B galvenais mērÄ·is.

 1. Prce acton bināro opciju stratēģija
 2. Visveiksmīgākie bināro opciju tirgotāji
 3. Kā ātri nopelnīt divus miljonus
 4. Nopelnīt naudu dzīvsudrabs

B2B izveido digitālo aÄ£entu starp tirgus dalÄ«bniekiem, kas ir konkrētu biznesa procesu optimizācijas lÄ«menis. Å Ä« virtuālā aÄ£enta uzdevums ir ietaupÄ«t naudu, galvenokārt tādos procesos kā pircēja vai piegādātāja atraÅ”ana, klienta un piegādātāja darba sinhronizÄ“Å”ana, darÄ«jumu veikÅ”ana un citi punkti, kas nepiecieÅ”ami veiksmÄ«gai biznesa operatÄ«vās neražojoŔās puses darbÄ«bai.

interneta tirdzniecības iespēja

Tajā paŔā laikā pats resurss pastāv komisijas naudas dēļ no darÄ«juma. Interneta tirdzniecÄ«bas iespēja piedāvā iespējas novērst neefektivitāti darÄ«jumos par uzņēmējdarbÄ«bas piegādēm un pakalpojumiem, uzlabot pārdevēja un pircēja komunikāciju un nodroÅ”ināt jauna veida pakalpojumus. Veidojot piegādātāju un biznesa klientu tÄ«klus, parasti noteiktā nozarē, B2B uzņēmums var kļūt par milzÄ«ga biznesa jomu.

Situācijas būtība ir tāda, ka B2B tirdzniecība ir ārkārtīgi liela, un internets modernā biznesa procesā būtiski pārveido. Potenciāls ir milzīgs, taču joprojām ir ļoti maz ieguldījumu iespēju.

Konkurence starp B2B sistēmām tikai sāk parādÄ«ties, un jau tagad ir redzamas tendences, kas noteiks atbilstoÅ”o tieÅ”saistes resursu attÄ«stÄ«bu. Resursa izstrādes galvenais moments ir kritiskas pircēju un pārdevēju masas izveide, nonākot digitālā aÄ£enta lÄ«menÄ«. Tas nozÄ«mē, ka vietnei vai informācijas sistēmai jau sākumā ir jābÅ«t noteiktam dalÄ«bnieku skaitam, pretējā gadÄ«jumā nopietni ieguldÄ«jumi interneta tirdzniecÄ«bas iespēja izrādÄ«ties vienkārÅ”i nepareizi. Diezgan svarÄ«gs punkts ir iespēja izveidot noteiktu gatavu risinājumu vai produktu, kas tiek pārdots tirgÅ«, pamatojoties uz pakalpojumu.

Å eit ir panākumi Ariba, CommerceOne, Scient, kas apvieno biznesa sistēmu bÅ«vniecÄ«bu ar pārdoÅ”anu gatavi risinājumi InteraktÄ«vas tirdzniecÄ«bas platformas, kuras var interneta tirdzniecÄ«bas iespēja par B2B risinājumiem, jau ilgu laiku pastāv visā IT nozarē. Pati pirmo datoru tirdzniecÄ«bas platformu Krievijas internetā var saukt par Price. Tas bija pirmais projekts, kas paātrināja un atviegloja uzņēmumu pārdoÅ”anas procesu, un to veica "geeks geeks dēļ".

 • Kā izveidot veiksmÄ«gu interneta veikalu: nepieļaut 8 ā€œpopulārākāsā€ kļūdas! | chesterh.com
 • šŸ›’ Interneta veikala izstrādes iespējas katra vajadzÄ«bām | Efumo .lv
 • Neironu tÄ«klu tirdzniecÄ«ba

Tomēr lÄ«dz Å”im laikam jau pastāvēja interaktÄ«vas biroju pārstāvētas ar datoru nesaistÄ«tas tirdzniecÄ«bas platformas. Jau paŔā sākumā informācijas apmaiņai lietotājam bija bÅ«tiska atŔķirÄ«ba starp apmaiņu un Price. Apmaiņas mērÄ·is bija nodroÅ”ināt biznesa procesu maksimālu efektivitāti, izmantojot vispiemērotākos rÄ«kus lieldatori, attālie termināļi, personālie datori, lokālie tÄ«kli, X.

IT projektus jau no paÅ”a sākuma ierobežoja reklamÄ“Å”anas nosacÄ«jums, izmantojot internetu. Apmaiņas galalietotāji bija cilvēki, kuriem IT bija tikai viens no instrumentiem, kas vienkārÅ”oja peļņas gÅ«Å”anas procesu. IT projektu galalietotāji bija IT profesionāļi, kuriem dators bija galvenā interneta tirdzniecÄ«bas iespēja vieta un galvenais naudas pelnÄ«Å”anas rÄ«ks. Tādējādi jau paŔā sākumā pieejā informācijas izplatÄ«Å”anai bija kardinālas atŔķirÄ«bas: pirmajā gadÄ«jumā sistēmas saskarnes tika pielāgotas lietotājam, otrajā - paÅ”i lietotāji pielāgojās saskarnēm arÄ« tāpēc, ka daudziem no viņiem sākotnējie informācijas attēloÅ”anas veidi bija pazÄ«stami.

Rezultātā biržu gadījumā profesionālais tirgus darbojas kā IT klients un diktē savu pieeju vajadzīgajai struktūrai, savukārt IT tirgus ir savs klients, savs izpildītājs un ir apmierināts ar savām pieejām.

Kamēr elektroniskās biržas darbojas režīmā, kas ir tuvu informatÄ«vam režīmam, pircēji un pārdevēji vienkārÅ”i iepazÄ«stas internetā, bet neiziet visus darÄ«juma noslēgÅ”anas posmus tieÅ”saistē. Joprojām ir jāparaksta lÄ«gums bezsaistē. Uzņēmums patērētājam B2C - biznesa klients, tas ir, preču un pakalpojumu pārdoÅ”ana privātpersonām.

Darot paÅ”am ā€“ lētāk

Interneta mazumtirdzniecÄ«bas priekÅ”rocÄ«bas: laika ietaupÄ«Å”ana pasÅ«tÄ«jums tiek veikts, neizejot no mājām ; pieejamÄ«ba jebkurā diennakts laikā; plaÅ”s preču klāsts klikŔķa attālumā ir cits veikals ; informācijas pakalpojums atsauces informācijas pieejamÄ«ba par precēm, spēja salÄ«dzināt preces un cenas ; personalizēts pakalpojums veikala vadÄ«bas sistēma var "atcerēties" tÅ«kstoÅ”iem lietotāju un viņu vēlmes.

Interneta izmantoÅ”anas specifika tirdzniecÄ«bas uzņēmumu komercdarbÄ«bas organizÄ“Å”anā Tātad mēs varam noŔķirt četrus attiecÄ«bu lÄ«meņus starp tirdzniecÄ«bas procesa dalÄ«bniekiem. Tie kalpo par pamatu e-komercijas sistēmas izveidoÅ”anai: 1. Ražotājs - izplatÄ«tājs 3. IzplatÄ«tājs - pārdevējs 4. Pircējs Jebkuru no Å”iem lÄ«meņiem var daļēji vai pilnÄ«bā pārnest uz elektroniskās tirdzniecÄ«bas sistēmu.

ApskatÄ«sim dažas no e-komercijas niansēm katrā no Å”iem lÄ«meņiem.

TieŔsaistes vitrīna vai tieŔsaistes veikals: kāda ir atŔķirība?

RažoÅ”anas uzņēmums RažoÅ”anas uzņēmumam vislabākais variants "sākt" ir ieviest interneta tirdzniecÄ«bas sistēmu TIS un elektroniskās tirdzniecÄ«bas metodes uzņēmuma pārdoÅ”anas nodaļu darbā. Lai panāktu maksimālu ekonomisko efektu no e-komercijas sistēmas ievieÅ”anas, pārdoÅ”anas informācijas sistēmai jābÅ«t "piestiprinātai" ar ražoÅ”anas plānoÅ”anas sistēmu un piegādes organizācijas sistēmu.

Tādējādi jÅ«s varat samazināt daudzas izmaksu pozÄ«cijas - TIS ļauj izslēgt izmaksas par gatavo produktu, sastāvdaļu utt. Noliktavas krājumu bezsaistē. Elektroniskais atbalsts izplatÄ«Å”anas un piegādes kanāliem parasti tiek veikts dažādos veidos. Lai tos "sasaistÄ«tu", ir nepiecieÅ”ama uzņēmuma informācijas sistēma ERP sistēma vai korporatÄ«vā informācijas sistēma.

Izstrādājot interneta tirdzniecības sistēmu TIStās saskarnes un informācijas saturu, izstrādātājiem būtu jābalstās uz principu, ka jebkuram interneta resursam jābūt vērstam uz noteiktu interneta tirdzniecības iespēja.

Ja, piemēram, ražotājs ir koncentrējies uz darbu ar izplatÄ«Å”anas un izplatÄ«tāju tÄ«klu, tad viņa TIS galvenokārt vajadzētu piesaistÄ«t izplatÄ«tājus un izplatÄ«tājus. BÅ«tu kļūdaini izmantot internetu kā vietu, kur "uzglabāt" informāciju pēc principa "ienāc, ko gribi, paņem, kas vajadzÄ«gs".

E-komercijas platformas ar lietotāja interfeisu.

Interneta sistēmai jābÅ«t pēc iespējas interneta tirdzniecÄ«bas iespēja un vienkārŔākai, lai konkrēts patērētājs to varētu ievadÄ«t no ārpuses - Å”ajā gadÄ«jumā izplatÄ«tājs. Interneta sistēmas veidoÅ”anas process atŔķiras no tradicionālās informācijas sistēmas veidoÅ”anas.

TÄ«mekļa saskarne un tÄ«mekļa tehnoloÄ£ijas nodroÅ”inās milzÄ«gas iespējas, taču viena no iezÄ«mēm ir tā, ka tām ir nepiecieÅ”ama izstrādātāju komanda izstrādes komandā, kuru parasti sauc par " saturu". Å Ä«s komandas darbs ir vistuvāk redakcijas darbam - tas ir darbs ar informāciju teksti, dati, grafikaŔīs informācijas sakārtoÅ”ana, rediģēŔana un parādÄ«Å”ana ekrānā. TIS ir daļa no uzņēmuma tēla un bieži tā sejas. SvarÄ«ga loma ir spējai personalizēt informāciju, kuru lietotājs redz.

TieÅ”i Å”ie faktori rada patērētājam ērtu, saprotamu un pievilcÄ«gu vidi datora ekrānā. Tomēr ne katrs ražotājs var atļauties tieÅ”o tirdzniecÄ«bu.

interneta tirdzniecības iespēja

Å ajā jomā ir vismaz divas problēmas. Pirmkārt: pārejot uz tieÅ”o pārdoÅ”anu, jums bÅ«s jāatrisina jautājumi par mijiedarbÄ«bu ar tradicionālajiem izplatÄ«Å”anas un izplatÄ«tāju pārdoÅ”anas kanāliem. Jo lielāks ir ražotājs, jo vieglāk viņam atrisināt Å”o problēmu.

interneta tirdzniecības iespēja

Bet mazajiem ražoÅ”anas uzņēmumiem ir ļoti labi jādomā par jaunām attiecÄ«bām ar tradicionālajiem izplatÄ«Å”anas kanāliem. Otra tieŔās pārdoÅ”anas problēma ir tā, ka mazajiem ražoÅ”anas uzņēmumiem ir grÅ«ti izveidot attiecÄ«bas ar kurjeru dienestiem.

Mazās kurjeru kompānijās pakalpojumi ir lētāki, bet tajā paŔā laikā tiek samazināts garantiju lÄ«menis produktu piegādei un reÄ£ionu pārklājums. Tas nozÄ«mē, ka pirmajā gadÄ«jumā maza ražoÅ”anas uzņēmuma preces var izrādÄ«ties nekonkurētspējÄ«gas piegādes cenas ziņā jo piegādes apjomi ir maziun otrajā gadÄ«jumā uzņēmumam bÅ«s jāvienojas ar vairākiem kurjerdienestiem, kas ietekmēs arÄ« preču galÄ«go cenu.

interneta tirdzniecības iespēja

Ražotājs var ierobežot tieŔās pārdoÅ”anas apgabalu lÄ«dz "vietējam lÄ«menim" piemēram, Maskavas apgabals un rajoni ap Maskavas apgabalu un noslēgt lÄ«gumu ar vienu vai diviem kurjeru dienestiem - tas ir iespējams tieŔās pārdoÅ”anas organizÄ“Å”anas variants. Tajā paŔā laikā ražotājs pats uzsāk jaunu biznesu - mijiedarbÄ«bu ar kurjeru piegādes sistēmām galu galā viņŔ agrāk strādāja tikai ar lieliem izplatÄ«tājiem.

Å is jaunais bizness viņam var izrādÄ«ties nerentabls tāpēc, ka viss ir "vietējs" - apjomi ir mazi, cenas ir augstas. Å ie jautājumi nav viegli, un tikai lielie uzņēmumi nolemj veikt tieÅ”o tirdzniecÄ«bu, izmantojot interneta tehnoloÄ£ijas.

Vebinārs: Distances tirdzniecība

Parasti viņi vērÅ”as pie konsultāciju uzņēmumu pakalpojumiem, kuri analizē situāciju un palÄ«dz pieņemt pareizo lēmumu. IzplatÄ«tājs IniciatÄ«va izveidot tirdzniecÄ«bas interneta sistēmu "ražotāja-izplatÄ«tāja" lÄ«menÄ« var nākt arÄ« no izplatÄ«tāja.

Izaicinājumos saskatījāt biznesa iespēju?

Å ajā gadÄ«jumā tā bÅ«s IzplatÄ«tāja tieÅ”saistes piegādes sistēma. Daudzi Ŕādas izplatÄ«Å”anas sistēmas izveides posmi izplatÄ«tājam ir tādi paÅ”i kā ražotāja pārdoÅ”anas sistēmā. Sadales uzņēmumam ir svarÄ«gi arÄ« izveidot interneta tirdzniecÄ«bas sistēmu TISlai atbalstÄ«tu pārdoÅ”anu.

IzplatÄ«Å”anas uzņēmuma vadÄ«bai, veidojot e-komercijas sistēmu, rodas tāds pats jautājums kā ražotājam: vai ir vērts produktu pārdot, tieÅ”i pārdodot galapatērētājam un apejot mazumtirgotājus, vai turpināt strādāt ar dÄ«leru starpniecÄ«bu? Lēmumu Å”ajā jautājumā pieņem pats uzņēmums.

Tam nepiecieÅ”ams uzraudzÄ«t esoÅ”o tirgotāju tÄ«klu, lai identificētu vājākās vietas. Ja ir Ŕādas "kļūmes", tad uzņēmums varēs pāriet uz tieÅ”ajām interneta tirdzniecÄ«bas iespēja Å”ajos reÄ£ionos. IzplatÄ«tāja tirdzniecÄ«bas sistēmas tirgotāja daļai jābÅ«t elastÄ«gai - izplatÄ«tājam ir svarÄ«gi atbalstÄ«t ne tikai lielos tirgotājus, interneta tirdzniecÄ«bas iespēja arÄ« iesācējus. Viņiem pāreja uz e-komercijas attiecÄ«bu sistēmu var bÅ«t vispievilcÄ«gākā un sniegs iespēju iekļūt jaunā biznesa lÄ«menÄ«.

DÄ«leru tÄ«klu atbalstoŔā e-komercijas sistēma paver jaunas iespējas izplatÄ«tājam, piemēram, "apejot" starpposma saites ceļā uz preču interneta tirdzniecÄ«bas iespēja gala klientam.

 • Kā izveidot savu interneta veikalu - LV portāls
 • Interneta veikala izveide
 • Opcijas pip cena
 • Kā izveidot interneta veikalu | SEB banka
 • Internetveikals kā iespēja biznesa izaugsmei - DELFI

Ir iespējams organizēt elektronisku komerciālu mijiedarbību starp reģionāli izplatītiem izplatītājiem.

Skatiet arī