Kā reģistrēt opciju

kā reģistrēt opciju

Spiedola reģistrēšana Funkcija, iespējams, nebūs pieejama, ja tiek izmantoti noteikti printera draiveri vai darbības vides.

kā reģistrēt opciju

Varat izveidot un reģistrēt jaunu spiedolu. Varat arī mainīt un atkārtoti reģistrēt dažus esoša spiedola iestatījumus.

Piedāvājam autorizēties, izmantojot interneta banku vai eparakstu.

Nevajadzīgus spiedolus var dzēst jebkurā laikā. Noklikšķiniet uz Noteikt spiedolu Define Stamp Tiek atvērts dialoglodziņš Spiedola iestatījumi Stamp Settings. Teksts Text reģistrācijai rakstzīmēm jābūt ievadītām laukā Spiedola teksts Stamp Text.

Creating and submitting a lead registrant dossier for REACH

Varat atlasīt spiedola krāsu, noklikšķinot uz Atlasīt krāsu Select Color Opcijai Bitkarte Bitmap noklikšķiniet uz Atlasīt failu Select File Ja nepieciešams, mainiet iestatījumus Izmērs Size un Caurspīdīgs balts laukums Transparent white area. Varat arī mainīt spiedola pozīciju, velkot spiedolu priekšskatījuma logā.

kā reģistrēt opciju

Lai mainītu spiedola pozīcijas leņķi, tieši ierakstiet vērtību lodziņā Orientējums Orientation. Saglabājiet spiedolu Noklikšķiniet kā reģistrēt opciju cilnes Saglabāt iestatījumus Save settings un ievadiet nosaukumu lodziņā Nosaukums Titlepēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt Save.

kā reģistrēt opciju

Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, noklikšķiniet uz Labi OK. Piezīme Nosaukuma sākumā vai beigās nevar ievadīt atstarpes, tabulāciju kā reģistrēt opciju ievadi. Iestatīšanas pabeigšana Noklikšķiniet uz Labi OK. Reģistrētais nosaukums parādās sarakstā Spiedols Stamp. Pēc tam sarakstā atlasiet tā spiedola nosaukumu, kuru vēlaties mainīt.

kā reģistrēt opciju

Konfigurējiet spiedolu, skatot priekšskatījuma logu Pārrakstiet spiedolu Cilnē Saglabāt iestatījumus Save settings noklikšķiniet uz Saglabāt pārrakstu Save overwrite. Ja vēlaties saglabāt spiedolu ar citu nosaukumu, ierakstiet jaunu nosaukumu lodziņā Nosaukums Title un noklikšķiniet uz Saglabāt Save.

kā reģistrēt opciju

Atlasiet spiedolu, kuru vēlaties dzēst Sarakstā Spiedoli Stamps cilnē Saglabāt iestatījumus Save settings atlasiet tā spiedola nosaukumu, kuru vēlaties dzēst.

Pēc tam noklikšķiniet uz Dzēst Delete. Iestatīšanas pabeigšana.

kā reģistrēt opciju

Skatiet arī