Kā tirgoties bez tirdzniecības centriem

kā tirgoties bez tirdzniecības centriem

Oficiāla tirgošanās ar pašu ražoto produkciju Maijs Pārtikas apritē iesaistītajiem jāreģistrējas Ikvienam, kurš vēlas iesaistīties pārtikas apritē — kaut ko ražot vai audzēt un pēc tam šo produkciju tirgot patērētājam, ir jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā PVD. To paredz Pārtikas aprites uzraudzības likuma Vispirms ir jāsagatavo pieteikums atbilstošās jomas reģistrācijai.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā. Ministru kabineta noteikumi Nr. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumos ir lietoti šādi termini: 1.

Kad reģistrācija būs notikusi, jums tiks piešķirts atbilstošs uzņēmuma identifikācijas kods. Daudzus uztrauc fakts, cik šāda reģistrēšanās maksā? Tā ir par brīvu.

  • Nopelnīt naudu internetā visas iespējas
  • Es tev palīdzēšu nopelnīt
  • Ideālu tirdzniecības centru meklējot

Vienīgi, ja vēlaties iegūt arī reģistrācijas apliecību tas nav obligātināksies šķirties kā tirgoties bez tirdzniecības centriem 1,42 eiro. Izņēmums, kam nav jāreģistrējas PVD, ir fiziskas personas, kuras nelielos daudzumos piegādā pašaudzētos augļus un dārzeņus galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam, kā to paredz Ministru kabineta Ar ko atšķiras ielu tirdzniecība?

Preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tajā skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, piemēram, autotransporta, ir ielu tirdzniecība. To nosaka Ministru kabineta Tirdzniecības dalībnieks šajā gadījumā var būt gan juridiska, gan fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību un pārdod preces, kā arī fiziska persona, kura pārdod sekojošas preces: pašu ražoto lauksaimniecības produkciju — pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības, pašu iegūtus svaigus zvejas produktus nelielos apjomos un biškopības produktus; mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas; savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes; lauksaimniecības un mājas istabas dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās; lietotas personiskās mantas.

Īpaša uzmanība — higiēnai Bez ievērības nedrīkst atstāt rūpes par higiēnu.

Tāpat tirdzniecības centros darbosies grāmatnīcas, preses tirdzniecības vietas, optikas veikali, higiēnas veikali, kā arī telekomunikāciju preču pakalpojumu vietas. Tirdzniecības vietās būs jānodrošina desmit kvadrātmetri uz vienu apmeklētāju un jāvalkā maska. Maska jāvalkā arī atklātā tirgus teritorijā un ielu tirdzniecības vietās. Ekonomikas ministrijā informēja, lai mazinātu cilvēku drūzmēšanos tirdzniecības vietās, ir samazināts maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits tirdzniecības telpās, nosakot, ka tirdzniecības vietā uz vienu apmeklētāju jāparedz ne mazāk kā desmit kvadrātmetru no publiski pieejamās telpu platības. Tāpat tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem pie ieejas veikalā ir jānorāda informācija, tostarp svešvalodā par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties šajā vietā.

Ar regulu varat iepazīties  Eiropas Savienības tiesību aktu datu bāzē ,  Eiropas Savienības tiesību aktu datu bāzē  Uzņēmuma paškontroles sistēmas ietvaros jāizvērtē apdraudējumi, kas varētu nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgo produktu, piemēram, pārvadāšanas un uzglabāšanas laikā, kā arī siltā laika ietekmē.

Par atbilstošu produktu marķēšanu Lai patērētājs netiktu maldināts vai kā citādi sniegta nepatiesa informācija, tirgotājam jāievēro vispārējās prasības Latvijā izplatāmo pārtikas preču marķējumam.

Oficiāla tirgošanās ar pašu ražoto produkciju

Citus pārtikas nozari reglamentējošus normatīvos aktus piemēro, ja tajos ir noteiktas papildu prasības atsevišķu pārtikas preču marķējumam, to saturam, noformējumam vai izplatīšanas kārtībai. Aizliegts izplatīt pārtikas preces, kas neatbilst šo noteikumu prasībām.

Noteikumi nosaka tirdzniecības veidus, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību. Noteikumos lietotie termini: 2. Tirdzniecības organizators iekārto tirdzniecības organizēšanas vietu, koordinē tirdzniecības dalībnieku darbību tajā un nodrošina šajos noteikumos un pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto prasību izpildi; 2. Ar pašvaldību saskaņojami šādi tirdzniecības veidi: 3.

Papildus Latvijā pieņemtajiem likumiem Sīkāk ar to varat iepazīsties  Eiropas Savienības tiesību aktu datu bāzē. Eiropas Savienības tiesību aktiem Eiropas Savienības tiesību aktiem Eiropas Savienības tiesību aktiem Pārbaudes tirdzniecības vietās Nevienu nevēlamies baidīt ar iespējamajiem sodiem, taču gribam pievērst cilvēku uzmanību tam, ka tirgotāji, ražotāji un audzētāji tiek pārbaudīti — gan viņu prece, gan dokumentācija.

kā padarīt bitcoin mēnesī no nulles

Noteikumi Nr. Pārbaudes notiek periodiski, vadoties no pašvaldības sniegtās kā tirgoties bez tirdzniecības centriem. Lai viss noritētu bez pārpratumiem, vajadzētu ievērot dažas pamata lietas: preču pārdošana tirdzniecības vietā bez pašvaldības atļaujas ir tirdzniecība neatļautā vietā; tirdzniecības dalībnieks tirdzniecības vietā patērētājiem redzamā vietā izvieto skaidri salasāmu informāciju: juridiska persona — uzņēmuma nosaukums firmanodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un tās personas vārds un uzvārds, kura ir atbildīga par tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā; fizika persona — vārds un uzvārds.

bitcoin maki top

Visbiežāk konstatētie pārkāpumi Daudzus droši vien interesē, kādi ir visbiežāk konstatētie pārkāpumi? Tie ir: nepareizi produktu uzglabāšanas temperatūras režīmi; pārdevējs nevar uzrādīt produktu izcelsmes apliecinošus pavaddokumentus; produktiem nav atbilstoša marķējuma tas nozīmē, ka patērētājs nevar iepazīties ar kā tirgoties bez tirdzniecības centriem nosaukumu, sastāvu, derīguma dermiņu ; higiēnas prasību pārkāpumi tirdzniecības vietā; kā arī personīgās medicīniskās grāmatiņas neesamība.

  • Uzticamas bināro opciju vietnes
  • Ticami ienākumi internetā, cik daudz jūs varat nopelnīt
  • Noteikumi par tirdzniecību Latvijas tirgos,… - Latvijas Vēstnesis

Informācijai Neskaidrību gadījumā persona var sazināties ar PVD teritoriālo pārvaldi pēc personas faktiskās adreseskur tiks sniegta nepieciešamā konsultācija. Tur varat doties ar savu iesniegumu vai kādiem citiem dokumentiem.

Laidienu arhīvs

Teritoriālo pārvalžu sarakstu, adreses, telefona numurus un darba laiku varat atrast  ŠEIT Aprakstītie noteikumi attiecas gan uz mobilām, gan stacionārām tirdzniecības vietām. Diemžēl arī sieviņai, kura nelielos daudzumos tirgo sēnes vai savā dārzā izaudzētas upenes, jābūt uzskaites žurnālam. Ja tāda nav, tad PVD inspektors šo pārkāpumu piefiksē, tirgotājs saņem aizrādījumu un turpmāk šādu pārkāpumu nepieļauj. Vasaras periodā cilvēki vairāk apmeklē brīvdabas pasākumus, gadatirgus un dodas iepirkties ārpus telpām.

jūs varat nopelnīt, samainot naudu

Novēlam, lai iepirkšanās ir veiksmīga un apmierinātais pircējs arī turpmāk atrod savu pārdevēju —   godprātīgu un atbildīgu mājražotāju!

Pievienot komentāru.

Skatiet arī