Ko tas nozīmē variantā.

CLIL sasaista svešvalodas un mācību priekšmeta saturu. Dažādās īstenošanas formas atspoguļo šīs pieejas aptverto daudzveidību un tādējādi ļauj izprast lielo interesi Eiropā.

52011SC0616

Content and Language Integrated Learning in German CLILiG gadījumā vācu valoda tiek apgūta kombinācijā ar citu mācību priekšmetu, piemēram, bioloģijas, ģeogrāfijas un mākslas, saturu.

Atšķirībā no DaF apmācības skolēni mācās ne tikai vācu valodu, bet kopā ar šo svešvalodu apgūst arī specializētās zināšanas. CLILiG nostiprināšanos Eiropas skolu apmācībā ir stimulējusi gan robežu atvēršana, gan arī ekonomiskā attīstība un globalizācija. Taču tagad šī pieeja ir svarīga arī ārpus Eiropas. No vienas puses, pastāv variants, kurā tiek uzsvērta valodu apguve un mācībspēki integrē specializētās apmācības aspektus. No otras puses, pastāv trīs varianti, kur galvenā ir mācību priekšmeta apguve ar lielu vācu valodas satura daļu dažādos apjomos.

Šādas valodas skaņas, kas veido vienu fonēmu sauc par alofoniem jeb fonēmas pozicionālajiem variantiem. Alofonu vidū šķir galveno variantu un sekundāros variantus. Galvenais variants ir visbiežāk sastopamais un var atrasties dažādās pozīcijās, [1] pēc citas definīcijas, viens no fonēmas galvenā varianta kritērijiem ir līdzība šīs fonēmas izolētai izrunai. Viennozīmīgāks piemērs ir velārais nazālais [ŋ], kas ir velarizēts t. No [ŋ] alofoniskā statusa var arī izdarīt pieņēmumu, ka latviešu valodā nebūs iespējams atrast nevienu minimālo pārikura vienīgā atšķirība būtu [n] un [ŋ] kontrasts.

Šeit mācībspēki valodu apguvē integrē citu mācību priekšmetu, piemēram, mākslas, mūzikas, fizikas, bioloģijas un vēstures, individuālo saturu un īpašības. Integrējot FüDaF specializētu saturu sveš valoda nav vienkārši ko tas nozīmē variantā, bet gan galvenokārt elementārs un autentisks saziņas līdzeklis DaF apmācības nolūkos turpat.

Ko tas nozīmē variantā specializēto saturu var iekļaut gan uz mācībām orientētā izglītībā, gan arī kā mācību darba alternatīvu.

ko tas nozīmē variantā automātiskie signāli binārām opcijām

Viņi bagātina atsevišķas nodarbības ar papildu saturu vai izlaiž nodaļu daļas. Foto: © science photo - Fotolia. Tas skolēniem tiek mācīts gan dzimtajā, gan arī mērķa, proti, vācu, ko tas nozīmē variantā.

Šādā veidā valodu un komunikācijas proporcija dažādos mācību priekšmetos var ievērojami atšķirties.

Bilingvālai mācību priekšmeta apguvei skolās vissvarīgākais būtu pietiekami daudzi kvalificēti pasniedzēji un piemēroti materiāli. Vācu valodas daļēji padziļinātā programma Skolēni vairākās Eiropas valstīs tiek daļēji iesaistīti svešvalodu apmācībā, kas ir koncentrēta uz specializāciju un atbilst šim variantam. Šeit ir izstrādāta arī pilna un daļēja nostiprināšanas apmācība. Kaut arī mācībspēki visus mācību priekšmetus svešvalodā pirmkārt māca pēc svešvalodas izpratnes, tomēr svešvalodā diemžēl tiek mācīti tikai atsevišķi mācību priekšmeti.

Mācību priekšmetu izvēle atsevišķās nostiprināšanas programmās ievērojami atšķiras, jo tā ir atkarīga ne tikai no mācību programmas, bet arī no kvalificēta mācību personāla un atbilstošu mācību materiālu pieejamības. Mācības atsevišķos mācību priekšmetos ir orientētas uz obligāto mācību programmu.

Nenosakāmu autortiesību darbi ir darbi, kuru autortiesību īpašnieki nav nosakāmi vai atrodami. Ietekmes novērtējums ir apspriests trijās starpdienestu vadības grupas sanāksmēs — Tas ir apspriests arī Ietekmes novērtējuma padomē Ietekmes novērtējuma padome

Tomēr īpatnība ir tā, ka svešvaloda nav objekts, bet gan specializēti koncentrētu apmācību līdzeklis. Padziļināta mācību priekšmetu apguve vācu valodā DFU Vācu valodas specializētajai apguvei ir senas tradīcijas vācu skolās ārvalstīs, kurām tā tika izstrādāta.

Laika gaitā sākotnējās vācu valodas nodarbību izpratne specializētajā apmācībā tika paplašināta, lai izprastu šīs koncepcijas attīstības iespējas.

Grozījumā ir uzsvērts, ka DFU ir uzmanīgi jārīkojas ar valodu un tās apguvi Leisen Šādā veidā tiek atbalstīti ne tikai mācībspēki vācu skolās ārzemēs, bet arī citās Vācijas Federatīvās Republikas sponsorētajās skolās. DFU ietvaros komunikācija vienīgi vācu valodā notiek ne tikai dabas zinātnēs, bet arī mūzikas un mākslas priekšmetos un vēsturē.

ko tas nozīmē variantā kā padarīt vismaz 100 tiešsaistē

Atšķirībā no nostiprināšanas programmas DFU notiek dažādos mācību priekšmetos. Apmācība dzimtajā valodā tiek piedāvāta tikai dažos mācību priekšmetos.

Valodas konsultācijas: elektroniskā datubāze

Darbam dažādos mācību priekšmetos ir pieejami vairāki metožu instrumenti, ko galvenokārt ir izstrādājis Jozefs Leizens Josef Leisen turpat. CLIL mērķi Pretstatā pārējiem trim variantiem FüDAF ir noteikti saskarsmes punkti, kur vācu valodas zināšanas var paplašināt, integrējot specializētos aspektus.

Tomēr visi četri varianti skolēniem palīdz iegūt diskusiju prasmes uz specializācijas pamata. Pielietojot šīs spējas, skolēni var iesaistīties kultūras un profesionālās diskusijās svešvalodā. Tas ir svarīgi gan specializētās studijās, gan vēlākā profesionālā kontekstā.

Dažādu valodu raksturīgo skanējumu, ko ar dzirdi uztveram kā pazīstamu vai svešu, nosaka valodas skaņu sastāvs, patskaņu un līdzskaņu artikulācija un attieksmes, vārda uzsvars, zilbes un teikuma intonācija, t. Fonētika ir valodniecības nozare, kas pētī valodas skaņas, to attīstību un semantisko nozīmi, valodas fonētiskos likumus gan no mūsdienu viedokļa, gan vēsturiskā aspektā.

CLILiG ietver visus četrus variantus, kas palīdz uzlabot skolēnu kognitīvās akadēmiskās valodas prasmes turpat.

CLIL sekmē akadēmiskās valodas apguvi. Foto: © kasto - Fotolia. Integriertes Lernen in der Zielsprache Deutsch. Minhene: Hueber-Verlag.

Inside the mind of a master procrastinator - Tim Urban

In: Fremdsprache Deutsch. Leisen, Josef : Handbuch Sprachförderung im Fach.

Valodas konsultācijas

Sprachsensibler Fachunterricht  in der Praxis. Štutgarte: Klett-Verlag.

ko tas nozīmē variantā interneta ieņēmumi un tā noslēpumi

Wicke, Rainer E. Berlīne: Cornelsen Verlag. Autors Dr. Rainer E.

Skatiet arī