Noguldījumi un ieguldījumi internetā

Noguldījumu procentu likmes - Swedbank

Drukāt Valsts kase klientiem šobrīd piedāvā izmantot termiņnoguldījumu. Ieguldījumu var veikt euro no EUR valūtas konta Valsts kasē.

noguldījumi un ieguldījumi internetā

Vienai pašvaldībai var būt vairāki termiņnoguldījumi vienlaicīgi. Konts termiņnoguldījuma apkalpošanai Valsts kasē tiek atvērts bez maksas.

noguldījumi un ieguldījumi internetā

Procentu izmaksa termiņnoguldījuma beigās vai atsevišķi vienojoties. Indikatīvās procentu likmeskas var mainīties atkarībā no situācijas finanšu tirgos.

noguldījumi un ieguldījumi internetā

Nepieciešamās darbības līdzekļu ieguldīšanai Lai ieguldītu līdzekļu atlikumus Valsts kasē, klients iesniedz Valsts kasei vēstuli par līdzekļu ieguldīšanu Valsts kasē, norādot līdzekļu ieguldīšanas veidu un līdzekļu izcelsmes veidu. Pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas un izskatīšanas Valsts kase ar klientu slēdz Pamatlīgumu par līdzekļu atlikumu ieguldīšanu termiņnoguldījumā un par katru ieguldījumu termiņnoguldījumā papildus jau noslēgtajam Pamatlīgumam slēdz vienošanos par termiņnoguldījuma izvietošanu.

Iesniedzot vienošanos, klientam jāaizpilda Pamatlīguma 1. Vēstulei pievieno līdzekļu ieguldīšanu pamatojošu dokumentu, piemēram, klienta konta izdruku, kas apliecina, ka līdzekļi ir pašvaldības budžeta līdzekļi Konsultācijas par ieguldījumu veikšanu var saņemt, zvanot pa tālruni vai   P.

noguldījumi un ieguldījumi internetā

Skatiet arī