Noteikumi par iespēju izmantošanu

noteikumi par iespēju izmantošanu

Skaidrojam, kādi nosacījumi jāievēro, lai izmantotu attiecīgos attēlus.

noteikumi par iespēju izmantošanu

Kad autors rada darbu un augšupielādē to tīmekļa vietnē, viņam būtu rūpīgi jāiepazīstas ar šīs vietnes autortiesību noteikumiem. Daudzu vietņu lietošanas noteikumi pieprasa, lai autors nodod visas savas autortiesības noteikumi par iespēju izmantošanu attiecīgajai vietnei.

noteikumi par iespēju izmantošanu

Sociālajos tīklos redzamu darbu publicēšana privāto dzīvi atspoguļojošā žurnālā nekādā gadījumā nav atzīstama par izmantošanu informatīviem mērķiem vai polemiskos vai pētniecības nolūkos. Darba izmantotājiem ir jāsaņem autortiesību subjekta atļauja, un ir aizliegts izmantot darbus bez šādas atļaujas, turklāt šī atļauja jāsaņem pirms darba izmantošanas uzsākšanas. Kam pieder fotogrāfijas sociālajos tīklos?

PTAC jaunumi

Fotogrāfijas autortiesības sākotnēji pieder fotogrāfam, kurš šo attēlu ir fiksējis. Tomēr parasti fotogrāfi savas tiesības uz fotogrāfiju tālāko izmantošanu nodod izdevniecībām, muzejiem, arhīviem, interneta pakalpojumu sniedzējiem, darba devējiem vai darba pasūtītājiem.

Līdz ar to atļauju no paša fotogrāfa vairs nevar iegūt, bet tā ir jāprasa šim konkrētajam tiesību pārņēmējam. Minētajā piemērā, iespējams, fotogrāfs savas tiesības uz fotogrāfijas izmantošanu ir nodevis tajā redzamajai personai.

Tālāk šī persona ir padarījusi to pieejamu sabiedrībai ievietojusi sociālajā tīklā saskaņā ar attiecīgajā vietnē noteiktajiem autortiesību pārejas nosacījumiem.

noteikumi par iespēju izmantošanu

Dalīšanās ar darbiem sociālajos tīklos Sociālajos tīklos ir parasts, ka vietnes lietotāji dalās un nodod citiem fotogrāfijas, videoierakstus, mūziku u. To sauc par "dalīšanos" angļu val. Tā ir kļuvusi par sociālo mediju pamatdarbību. Taču vai tas nekonfliktē ar autortiesību aizsardzības principiem?

Oficiālais izdevums

Sociālie tīkli ir ieveduši mūs virtuālās noteikumi par iespēju izmantošanu pasaulē, un mēs lietojam dažādus tīklus, lai padalītos ar idejām, fotogrāfijām, citātiem un vēl daudz ko citu.

Šāda dalīšanās jau iepriekš ir nolemta kontroles zaudēšanai un rada potenciālu vidi autortiesību pārkāpumiem. Sociālie tīkli ir labs veids, kā izplatīt zināšanas un iespējas, bet augsta ir varbūtība, ka tie tiks pavairoti bez atļaujas.

Arī tad, ja šajās interneta lapās ir norādīta autortiesību aizsardzība, tomēr to ne vienmēr ir viegli noteikumi par iespēju izmantošanu. Vai tas nozīmē, ka sociālo tīklu platformām jābūt vairāk regulētām vai likumam jābūt bargākam, vai jāievieš patērētājiem draudzīgāka problēmu risināšanas sistēma? Bet pāri visam — vai ir iespējams atrast risinājumu, kas ciena autortiesības, bet atļauj arī darboties sociālo tīklu biznesa modelim?

Daudzu vietņu lietošanas noteikumi pieprasa, lai autors nodod visas savas autortiesības tikai attiecīgajai vietnei izņēmuma jeb ekskluzīva tiesību nodošana.

Ja autors ievelk ķeksīti un apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem, noteikumi par iespēju izmantošanu ir noslēdzis līgumu ar tīmekļa vietnes uzturētāju par visu tiesību ekskluzīvu nodošanu.

Meklē pēc datuma!

Tas nozīmē, ka no šī brīža viņam vairs nepieder tiesības ne pašam izmantot, ne atļaut kādam citam izmantot minēto darbu. Ja tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi nosaka, ka autors nodod neekskluzīvās izmantošanas tiesības neekskluzīvo licencitad autors saglabā savas autortiesības un var darba lietošanu atļaut arī citām personām. Lai izvairītos no dažādiem pārsteigumiem, pirms augšupielādes noteikti jāiepazīstas ar vietnes lietošanas noteikumiem un tajos ietverto autortiesību jautājumu regulējumu.

Taču esam raduši visos līgumos internetā, neiedziļinoties tekstā vai pat to neatverot, ieķeksēt kvadrātiņā "agreed and noteikumi par iespēju izmantošanu, kas nozīmē, ka ar noteikumiem esam iepazinušies un tiem piekrītam. Līdz ar to esam parakstījuši līgumu par savu tiesību, parasti — ekskluzīvu — atdošanu sociālajam tīklam un ar mūsu fotogrāfiju vai nofilmēto materiālu, vai dziesmu, vai dzejoli tīkla lietotāji varēs rīkoties atbilstoši attiecīgās vietnes noteikumiem. Taču noteikumi par iespēju izmantošanu sociālo tīklu lietotāji padara pieejamus augšuplādē darbus attēlus, audio un video failus u.

Šāda tiesību nodošana ir nepatiesa un bināro opciju investīcijas un ir atzīstama par pirātismu. Vai bez atļaujas var publicēt fotogrāfijas, kas atrodamas sociālajos tīklos?

noteikumi par iespēju izmantošanu

Nereti dažādi privāto dzīvi atspoguļojoši laikraksti un žurnāli parasti — tā sauktā dzeltenā prese bez atļaujas publicē gan noteikumi par iespēju izmantošanu, gan fotogrāfijas, kuras tie ir atraduši dažādās vietnēs internetā vai fotografējuši, ierakstījuši no radio un televīzijas raidījumiemneprasot nevienam atļauju.

Nereti pat tiek izvietotas atsauces uz konkrēto tīmekļa vietni vai televīzijas raidījumu, norādot to kā citātu. Šādos gadījumos parasti tiek minēts arguments, ka citēšana ir atļauta saskaņā ar Autortiesību likuma Tomēr šādos gadījumos jāatceras par tā saukto trīs pakāpju testu Autortiesību likuma Darbu publicēšana privāto dzīvi atspoguļojošā žurnālā nekādā gadījumā nav atzīstama par izmantošanu informatīviem mērķiem vai polemiskos vai pētniecības nolūkos, un tā noteikti ir pretrunā ar autora darba normālas izmantošanas noteikumiem.

Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi

Neapšaubāmi, šāda fotogrāfiju izmantošana ir autortiesību pārkāpums, nemaz nerunājot par cilvēktiesību pārkāpumu pret fotogrāfijā attēloto personu un viņa ģimeni. Būtu jāprasa atļauja arī cilvēkam, kas šajā fotogrāfijā attēlots, lai gan šis jautājums vairs neattiecas uz autortiesībām, bet gan cilvēktiesībām.

Protams, slavenību personīgās dzīves aizsardzības slieksnis ir krietni zemāks nekā privātajām personām, taču arī šādos gadījumos ir jābūt līdzsvaram starp privātās dzīves aizsardzību un sabiedrības leģitīmām tiesībām iegūt informāciju par konkrēto personu.

noteikumi par iespēju izmantošanu

Vai internets ir publiska vieta? Veicot aptaujas jaunu cilvēku vidū par internetā atrodamo fotogrāfiju izmantošanu, kā arī nopelnīt no 1000 internetā studentus, ir nācies dzirdēt šādu atbildi uz virsrakstā minēto jautājumu: tā kā internets ir publiska vieta, tad saskaņā ar Autortiesību likuma noteikumiem publiskā vietā izstādītus darbus var brīvi izmantot personīgām vajadzībām.

Šāds apgalvojums ir kļūdains un liecina par autortiesību pamatnoteikumu nepārzināšanu. Autortiesību likuma Tāpat pieļaujams fotografēt savu ģimeni uz pieminekļa fona un fotogrāfiju ievietot personiskajā albumā. Taču nav pieļaujams šā pieminekļa attēlu iekļaut reklāmā vai izgatavot pastkarti ar attiecīgā pieminekļa attēlu un to pārdot.

Meklēšanas forma

Nav arī pieļaujams ievietot to internetā vai citā vietā, kur sabiedrības locekļi var piekļūt šim attēlam. Lai šo nepareizo interpretāciju novērstu, iespējams, vajadzētu Autortiesību likuma Tiesību nodošanas veidi Autors savas tiesības var nodot tikai ar līguma palīdzību, paredz likuma Līgums ne vienmēr ir uzrakstīts uz papīra, tas var būt izteikts arī mutvārdos vai ar darbībām.

Ja pats tiesību īpašnieks — autors vai producents fotogrāfs, filmas vai muzikāla darba producents, televīzija, radio — izvieto savu darbu vai produktu fotogrāfiju, filmu, dziesmu, raidījumu internetā, tad var uzskatīt, ka viņš ir atļāvis šo darbu skatīties vai klausīties. Tomēr tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka noteikumi par iespēju izmantošanu īpašnieks ir atļāvis to izmantot jebkādā citā veidā — publicēt, reproducēt, izplatīt vai izmantot citā veidā.

Lai drīkstētu fotogrāfiju, kas atrodas sociālajos tīklos, publicēt žurnālā, ir jāprasa atļauja tiesību īpašniekam fotogrāfam vai tiesību pārņēmējam, kas konkrētajā gadījumā, visticamākais, ir sociālā tīkla īpašnieks. Jāpiebilst, ka atļaujas prasīšana ne vienmēr nozīmē arī atlīdzības maksāšanu.

Ļoti bieži autori vai tiesību pārņēmēji atļauj izmantot darbus bet atlīdzības saņemšanas. Tomēr atļauja vienmēr ir jāprasa. EUIPO Izņēmumi un ierobežojumi.

Dalībvalstis var paredzēt izņēmumus vai ierobežojumus 2. Izlasi par iespējām to izmantot! Labs saturs.

Skatiet arī