Opciju atlīdzība

Fjūčeri un opcijas — Renesource Capital

Ar opciju atlīdzība papildina līdzšinējos ES noteikumus, sniedzot papildu ieteikumus par veidu, kā var noteikt labāko praksi, lai sagatavotu atbilstīgu atlīdzības politiku biržas sarakstā iekļautu sabiedrību direktoru atlīdzības noteikšanai.

opciju atlīdzība

Tāpēc tajā ir aplūkoti vairāki aspekti attiecībā uz direktoru atlīdzības struktūru un tās pārvaldību. SVARĪGĀKIE ASPEKTI Atlīdzības politika Direktoru atlīdzības politikas struktūra Lai nodrošinātu, ka atlīdzība ir saistīta ar pienākumu izpildi, jaunais ieteikums paredz, ka jāizveido līdzsvars starp nemainīgo un mainīgo atlīdzību un ka uz atlīdzības mainīgās daļas piešķiršanu jāattiecina iepriekš noteikti un novērtējami izpildes kritēriji.

opciju atlīdzība

Lai veicinātu uzņēmējsabiedrību ilgtermiņa stabilitāti, ieteikumā paredzēti arī šādi elementi: līdzsvars starp ilgtermiņa un īstermiņa izpildes kritērijiem; atlīdzības mainīgās daļas izmaksas atlikšana; minimālais periods attiecībā uz akciju opciju un akciju izmantošanu laiks, kas direktoram jānostrādā uzņēmumā, lai varētu pilnībā iegūt īpašumā akciju opcijas un akcijas ; pienākums noteiktu minimālo akciju skaitu saglabāt līdz pilnvaru termiņa beigām.

Ir ieteikts, ka šādiem maksājumiem nevajadzētu būt lielākiem par atlīdzības nemainīgās daļas 2 gadu summu. Ar ieteikumu ievieš arī atlīdzības proporcionalitātes principu uzņēmējsabiedrībā.

opciju atlīdzība

Tas ietver vērtēšanu, opciju atlīdzība direktoru atlīdzību salīdzina ar citu valdē esošo izpilddirektoru un uzņēmuma darbinieku vai vadītāju atlīdzību. Bez tam uzņēmumiem būtu jābūt iespējai atprasīt atlīdzību, kas izmaksāta, pamatojoties uz datiem, kuru neprecizitāte ir acīmredzami pierādīta. Jaunajā ieteikumā šī prasība ir papildināta, nosakot, ka šim pārskatam jābūt skaidram un viegli saprotamam.

opciju atlīdzība

Pārskatā par atlīdzību ir jāiekļauj arī informācija par: izpildes kritēriju izvēli; metodēm, kas izmantotas, lai noteiktu, vai ir ievēroti izpildes kritēriji; atlīdzības mainīgās daļas izmaksāšanu; laika periodu, līdz akcijas nonāk galīgā darbinieka īpašumā attiecībā uz atlīdzību akcijās; politiku attiecībā uz akciju saglabāšanu piemēram, divkāršā kopējās gada atlīdzības vērtības sūtot bitkīnus ; sabiedrību to vienādranga grupu sastāvu, kuru atlīdzības politika ir pārbaudīta saistībā ar attiecīgās sabiedrības atlīdzības politikas noteikšanu.

Akcionāru balsojums Akcionāri būtu jāmudina piedalīties valdes sapulcēs opciju atlīdzība izmantot savas balsstiesības attiecībā uz direktoru atlīdzību, lai uzlabotu pārredzamību. Atlīdzības komitejas Atlīdzības komitejām ir būtiska nozīme atbildīgas atlīdzības politikas veidošanā.

Ieteikumā ir opciju atlīdzība, ka vismaz vienam no atlīdzības komitejas locekļiem būtu jābūt zināšanām atlīdzības politikas jomā, lai stiprinātu atlīdzības komitejas darbību un atbildību. Ieteikumā ir ietverts arī pienākums atlīdzības komitejas locekļiem piedalīties valdes sapulcē, kurā tiek izskatīts pārskats par atlīdzību, lai varētu sniegt paskaidrojumus akcionāriem. Visbeidzot, ieteikumā ir noteikta prasība, ka atlīdzības komiteju konsultējošie konsultanti vienlaikus nedrīkst konsultēt attiecīgās uzņēmējsabiedrības citus departamentus.

opciju atlīdzība

Direktoru bez izpildpilnvarām vai padomes locekļu atlīdzība Saskaņā ar ieteikumu valdes locekļu opciju atlīdzība izpildpilnvarām vai padomes locekļu atlīdzībā nedrīkstētu iekļaut akciju opcijas, lai izvairītos no interešu konfliktiem.

To pamatā bieži ir īstermiņa sasniegumi, kas var izraisīt pārmērīgi lielu direktoru atlīdzību, kas nav pamatota ar darba rezultātiem.

opciju atlīdzība

Plašāka informācija: Korporatīvā pārvaldība Eiropas Komisija. Pēdējo reizi atjaunots:

  • Jaunas stratēģijas 2022. gadam attiecībā uz binārajām opcijām
  • Personāla akcijas un akciju opcijas | ZAB BDO Law - BDO
  • Apmācības bināro opciju video
  • chesterh.com Enciklopēdijas - Vērtspapīru darījumu vārdnīca. Meklēšanas rezultāti
  • Fjūčeri un opcijas — Renesource Capital
  • Reālā laika tirdzniecības binārās opcijas
  • Kādi ienākumi internetā ir vairāk apmaksāti
  • Rietumvalstīs plaši izplatīta metode kvalificēta darbaspēka piesaistīšanai, noturēšanai un motivēšanai ir darbinieku prēmēšana ar akcijām.

Skatiet arī