Pensijas iespējas

VSAA » Priekšlaicīga pensionēšanās

Laidienu arhīvs

Sasniedzot valsts pensijas vecumu vai priekšlaicīgi pensionējoties, Jums ir jāizdara izvēle, kā saņemt pensiju 2. Izvēles iespēju saņemt pensiju reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai gadā.

pensijas iespējas

Iespēju parūpēties par tuviniekiem - norādot labuma guvēju, kurš nāves gadījumā turpinās saņemt Jūsu nopelnīto pensiju. Prognozējamo Mūža pensijas apmēru varat uzzināt, izmantojot Mūža pensijas apdrošināšanas kalkulatoru.

Nauda Kas jāzina par iespēju mantot pensijas uzkrājumus Jau gandrīz 1,3 miljoniem cilvēku Latvijā paralēli parastajai valsts nodrošinātajai vecuma pensijai papildu uzkrājums vecumdienām veidojas arī pensiju sistēmas 2.

Ja vēlaties saņemt konsultāciju, aicinām zvanīt uz tālruņa numuru Kā varu uzzināt savu pensiju 2. Uzkrājuma apmēru varat uzzināt jebkurā VSAA filiālē vai portālā www.

Kas ir Mūža pensija?

Vai pensionējoties man obligāti jāpiesakās pensiju 2. Šobrīd lēmumu par pensiju 2.

pensijas iespējas

Vai visu pensiju 2. Nē, valstī noteiktā kārtība šādu iespēju neparedz. Kā rīkoties ar pensiju 2.

Vai, izvēloties Mūža pensijas apdrošināšanu, mana nauda ir drošībā? Jā, jo pakalpojumu stingri regulē LR normatīvie akti, pensijas iespējas arī Mūža pensiju aizsargā Apdrošināto aizsardzības fonda garantijas.

pensijas iespējas

Vai varu atteikties no noslēgtā Mūža pensijas līguma? Es meklēju ienākumus internetā līgums ir stājies spēkā sākot ar Kas notiek, ja saņemu Mūža pensijas izmaksu, bet vienlaikus turpinu strādāt?

pensijas iespējas

Šajā gadījumā pensiju 2. Reizi gadā tiek veikts valsts pensijas pārrēķins. Vai varu noslēgt Mūža pensijas līgumu ar vairākām pensijas iespējas sabiedrībām?

Aktīvā pensija

Nē, Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu var noslēgt tikai ar vienu apdrošināšanas sabiedrību. Vai Mūža pensijas saņēmējam ir jāmaksā nodokļi? Kas var būt labuma guvējs? Labuma guvējs var būt jebkura Mūža pensijas apdrošināšanas klienta brīvi izvēlēta persona.

2.pensiju līmeņa uzkrātā kapitāla izmantošana pieprasot vecuma pensiju

Labuma guvēju ir iespējams neierobežoti mainīt garantētā izmaksas posma laikā. Kas ir garantētais izmaksas posms?

pensijas iespējas

Tas ir laika posms, kurā Mūža pensijas apdrošināšanas klienta nāves gadījumā viņam paredzēto pensiju turpina saņemt labuma guvējs. Mūža pensiju labuma guvējam izmaksā tādā apmērā un regularitātē, kāda tā ir norādīta Mūža pensijas apdrošināšanas līgumā.

Kā un cik ilgi notiek Mūža pensijas izmaksa labuma guvējam?

pensijas iespējas

Pensijas izmaksa labuma guvējam tiek izmaksāta tādā pašā apmērā, kā tā paredzēta Mūža pensijas apdrošināšanas klientam. Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni

Skatiet arī