Rcc tirdzniecība

rcc tirdzniecība

Apakškodi Apraksts Šajā nodaļā ietilpst jaunu un lietotu preču tālākpārdošana pārdošana bez pārveidošanas galvenokārt plašai sabiedrībai personiskam vai mājsaimniecības patēriņam vai izmantošanai, ko veic lielveikalos, kioskos, stendos, kā arī mazumtirdzniecība, ko veic uzņēmumi, kas izpilda tirdzniecību pa pastu, apkārtceļojošie sīktirgotāji, ielu tirgotāji, patērētāju kooperatīvi u.

rcc tirdzniecība

Mazumtirdzniecību vispirms klasificē pēc tirdzniecības vietas tipa mazumtirdzniecība veikalos: grupas no Mazumtirdzniecība veikalos ietver arī lietotu preču mazumtirdzniecību klase Mazumtirdzniecība rcc tirdzniecība ir sīkāk iedalīta specializētajā mazumtirdzniecībā grupas no Iepriekšminētās grupās sīkāk iedala pēc pārdodamo preču klāsta.

Pārdošanu ārpus veikaliem iedala pēc tirdzniecības veidiem, piemēram, mazumtirdzniecība kioskos un rcc tirdzniecība grupa Šajā nodaļā ietvertās rcc tirdzniecība ir tikai tās preces, ko parasti dēvē par patēriņa precēm vai mazumtirdzniecības precēm.

rcc tirdzniecība

Tāpēc šī nodaļa neattiecas uz precēm, kuras parasti nepārdod mazumtirdzniecībā, piemēram, labības graudiem, rūdām, rūpnieciskām iekārtām u.

Šajā nodaļā ietilpst arī uzņēmumi, kas galvenokārt pārdod plašai sabiedrībai pēc katalogiem un paraugiem apskatāmas preces, piemēram, personālos datorus, kancelejas piederumus, krāsas vai kokmateriālus, kaut gan šīs preces var nebūt paredzētas personīgai vai mājsaimniecību lietošanai. Šajā nodaļā ietilpst arī mazumtirdzniecība, ko veic komisijas aģenti, un mazumtirdzniecības izsoļu namu darbība.

rcc tirdzniecība

Šajā nodaļā neietilpst: — lauksaimniecības produktu pārdošana, ko veic zemnieki, sk. Atrasti uzņēmumi ar šo darbības veidu.

rcc tirdzniecība

Skatiet arī