Reālā laika iespējas

LATVIJAS ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS AĢENTŪRA, > LatPos

reālā laika iespējas

Show full item record Abstract Tā kā informācijai ir vērtība, visu laiku tiek meklētas iespējas to iegūt un apstrādāt ātrāk, jo novecojot informācijai strauji zūd vērtība. Datu noliktavas allaž tika izmantotas lielu datu apjomu apkopošanai, bet galvenā viľu problēma bija nespēja apstrādāt tekošos datus.

reālā laika iespējas

Tika veikti testi lai noskaidrot sinhronas un asinhronas datu ieguves ietekmi uz sistēmas darbību, ka arī datu integrācijas ātrdarbību izmantojot Oracle Streams tehnoloģiju. Balstoties reālā laika iespējas rezultātiem tika vērtēta risinājumu atbilstība pielietošanai reāla laika datu noliktavā.

In the end of 20th century we saw a rapid growth of virtual data.

reālā laika iespējas

As information has its value, but it rapidly declines with time, there are constant search for best way to collect and process it. Data warehouse always was was go-to technology when talked about processing large amounts of data, but main disadvantage of the technology is that it is not capable of processing real-time data.

reālā laika iespējas

From the start of 21st century there is movement to enable sieviešu ienākumi internetā reālā laika iespējas warehouseing with help of new data integration technologies. Tests were performed to investigate synchronous and asynchronous data capture influences on source systems. Other test cases addressed performance of Oracle Streams. Based on the results there are suggestions made how those solutions can be used to enable real-time data warehouse.

reālā laika iespējas

Skatiet arī