Reālo iespēju aprēķins

Kopējais pieprasījums/piedāvājums — teorija. Ekonomika, - klase.

Reālais un finanšu cikls

Latvijas Bankas ekonomists Foto: pixabay Globālā finanšu krīze Taču — kā mērīt šo ietekmi? Viens veids ir izveidot sarežģītu teorētisku makroekonomisko modeli ar finanšu sektoru [1]. Šādas teorētiskas metodes nianse ir, ka rezultāts ir cieši reālo iespēju aprēķins no modeļa pieņēmumiem, tāpat arī salāgot teoriju ar praksi nav viegli.

Otrs veids, par ko stāstīšu šajā rakstā, ir izmantot ekonomistiem tik pieņemamo jēdzienu par līdzsvaru un novirzi no līdzsvara ciklu. Ja ar jēdzienu reālais cikls jeb cikls reālajā — preces un pakalpojumus ražojošajā — ekonomiskajā aktivitātē ekonomisti jau ir labi pazīstami, tad līdzīgs jēdziens finanšu rādītājos, ko dēvē par finanšu ciklu, rada daudz jautājumu pat ekonomikas ekspertiem.

Turklāt šis jēdziens ir salīdzinoši jauns precīzāk sakot, jau kādu laiku piemirsts vecais koncepts. Vadošie ekonomikas eksperti [2] jēdzienu "finanšu cikls" raksturo šādi.

Cikla augšupejas fāzē parasti notiek savstarpēji pastiprinoša mijiedarbība starp aktīvu vērtību, attieksmi pret risku un finanšu ierobežojumiem, kas veicina burbuļa veidošanos: pieaug nekustamā īpašuma cenas, pieaug kreditēšana, kas vēl vairāk palielina nekustamā īpašuma cenu un šķietami samazinās arī riski bankām.

Attiecīgi var aizdot vēl vairāk.

reālo iespēju aprēķins localbitcoins atbalsts

Tas turpina ciklisko augšupeju, līdz notiek krīze, kam seko līdzīgas, bet nu jau negatīvas un straujākas, mijiedarbības krituma periods. Reālo iespēju aprēķins var modelēt vienkāršotā veidā. Vienkāršākā būtu t. Mazliet sarežģītākas ir vienfaktora statistiskās metodes, piemēram, Christiano-Fitzgerald vai Hodrick-Prescott filtri.

reālo iespēju aprēķins iesniedziet sludinājumu par ienākumiem internetā

Lietojot šādus filtrus, pētījumi norāda uz lieliem vidēja termiņa cikliem kredītos un nekustamā īpašuma cenā [3]. Pēdējais modes kliedziens ciklu literatūrā ir daudzfaktoru strukturālie laikrindu DSL [4] modeļi. Atšķirībā no vienfaktora statistiskajiem filtriem šie modeļi ievēro kaut vai reālo iespēju aprēķins prasības par ekonomikas struktūru bet ne tik ļoti kā teorētiskie modeļiturklāt ļauj modelēt saikni starp vairākiem rādītājiem.

Piemēram, Runstler and Vlekke izmanto DSL modeli, lai novērtētu cikliskās svārstības un to savstarpējo saikni starp ekonomisko aktivitāti, kredītiem un nekustamā īpašuma cenu. Pētījuma rezultāti par Eiropas valstīm Izmantojot vairākas metodes, t. Īsumā mūsu pētījuma rezultāti ir šādi.

Pirmkārt, finanšu cikls reālo iespēju aprēķins lielāks par reālo ciklu. Vidēji starpvalstu griezumā finanšu cikla amplitūda ir ap divreiz lielāka nekā reālajam ciklam. Otrkārt, finanšu cikla garums pārsniedz reālā cikla garumu. Finanšu reālo iespēju aprēķins garums vidēji ir gadi, bet reālā cikla garums ir gadi, nekustamā īpašuma cenu cikls ir īpaši straujš. Treškārt, cieša korelācija starp finanšu un reālo ciklu novērojama ilgākā periodā gadisavukārt īsākā periodā saikne ir būtiski vājāka.

  • Kā var nopelnīt naudu 20 gadu vecumā
  • Kur gūt papildu ienākumus 2022. gadā

Ceturtkārt, vislielākā saskaņa starp valstīm ir akciju cenu ciklam, bet vislielākā dažādība — nekustamā īpašuma cenu un kredītu cikliem. Starp Eiropas reālo iespēju aprēķins Vācija izceļas ar maziem un īsiem cikliem, savukārt Spānija un Baltijas valstis — ar sevišķi lieliem cikliem. Visbeidzot, ciklu īpašības saistāmas ar nekustamā īpašuma un kredītu tirgus strukturālajām īpašībām. Konkrēti — valstīm ar augstu mājokļu īpašnieku īpatsvaru mēdz būt lielāki finanšu un reālie cikli.

Ja mājoklis ir pirkts kredītā vai ieķīlāts citam nolūkam, ekonomikas recesijas gadījumā šādam kredīta ņēmējam ir jāturpina atdot kredīts pat pie mazākiem ienākumiem un mājokļa vērtības.

Vēlos informēt, ka tekstā:

Līdz ar to viņam ir mazāk iespēju pārplānot savu budžetu, salīdzinot ar, piemēram, īrnieku, kas var noīrēt lētāku mājokli. Pētījuma rezultāti arī liecina, ka, jo augstāka likumdošanā pieņemtā maksimālā kredīta un mājokļa vērtības loan to value attiecība un augstāks mainīgu procentu likmju īpatsvars, jo ciešāka saikne starp reālo un finanšu ciklu.

Tas skaidrojams ar to, ka nelabvēlīgs šoks rada augšupvērstu spiedienu uz mainīgo aizdevuma procentu likmi, pasliktinot kredītņēmēja finansiālo stāvokli. Rezultāti par Latviju Vai Latvijas ekonomika attīstās saskaņā ar ilgtspējīgu izaugsmi? Vai mēs Latvijā varam laicīgi noteikt burbuļa veidošanos?

Pensija ir cilvēka maksātie sociālie nodokļi, kā arī veidotie uzkrājumi otrajā un trešajā pensiju līmenī.

Lai sniegtu atbildes uz šiem jautājumiem, es izmantoju DSL modeli, lai novērtētu reālo un finanšu ciklu Latvijā. Savukārt bezdarba cikls tiek novērtēts, izmantojot informāciju par bezdarbu un algu inflāciju, kredītu cikls — kopējo kredītu apjomu, nekustamā īpašuma cenu cikls — nekustamā īpašuma cenu. Svarīga modeļa priekšrocība ir tā, ka atšķirībā no vienfaktora metožu ciklu novērtējumiem šie cikli ir savstarpēji saistīti, tādējādi ļaujot cikliem vienam otru ietekmēt.

Latvijas reālās ekonomikas un finanšu rādītāju tendences reālo iespēju aprēķins 1. Dati un to tendences Piezīmes: 1 autora aprēķins; 2 dati ir logaritmēti, izņemot bezdarba īpatsvaru 2.

  • Motivācija pelnīt naudu tiešsaistē
  • Opcijas ar rādītājiem

Ko šis modelis var teikt par šodienu? Kā redzam no 1. Reālo iespēju aprēķins ar modeļa rezultātiem kredītu cikls pēdējos gados ir bremzējis Latvijas ekonomikas aktivitāti 3. Savukārt pirmskrīzes laikā ekonomiku papildus ietekmēja nekustamā īpašuma vērtības gaidas un citi šoki [6]. Šāda veida analīzi nevar veikt ar vienfaktora statistisku metodi, saskaņā ar to ekonomika pašreiz ir līdzsvara stāvoklī 3.

Taču politikas lēmumi tiek pieņemti, pamatojoties uz konkrētā periodā pieejamo informāciju, līdz ar to ir lietderīgi apzināties, cik precīzi mēs spējam novērtēt ciklus reālā laikā jeb izmantojot tikai uz konkrēto brīdi pieejamo informāciju.

Piemēram, saskaņā ar vienfaktora reālo iespēju aprēķins pirmskrīzes pārkaršana laikus netika konstatēta, un tikai vēlāk izrādījās, ka tas bija burbulis ar smagām sekām. Izstrādātais modelis būtu ļāvis pamanīt briestošo burbuli laicīgāk. Secinājumi Izmantot vienkāršas statistiskas metodes ciklu novērtēšanai ir riskanti, to rezultāti var sniegt aplamu informāciju reālo iespēju aprēķins cikla fāzi un maldināt par to, cik tālu tautsaimniecība ir novirzījusies no līdzsvara.

Līdzīgi raksti

Balstoties uz šādu maldinošu novērtējumu, pieņemtie lēmumi nebūs adekvāti, un sekas var būt nopietnas. Šajā rakstā es izmantoju modeli, kas novērtē ciklus, ņemot vērā ekonomisko procesu mijiedarbību un informāciju par tautsaimniecības struktūru.

Kopējais pieprasījums Mikroekonomikā ekonomisti pēta sakarību starp vienas preces cenu un tās pieprasīto daudzumu, viņi apskata tikai vienas mājsaimniecības ienākumus vai viena uzņēmuma peļņu.

Tas ļauj ievērojami uzlabot cikla fāzes novērtējuma kvalitāti, kā arī labāk prognozēt un pieņemt kvalitatīvākus lēmumus. Jāatzīmē gan, ka nenoteiktība par kredītu reālo iespēju aprēķins pagātnē ir attaisnojama, jo nebija atskaites punkta.

Tomēr tagad mums ir ne tikai atskaites punkts — iepriekšējā krīze, bet arī labāka izpratne par notiekošo un labākas metodes situācijas novērtēšanai, kas, cerams, ļaus izvairīties no liekām nepatikšanām nākotnē.

Literatūra Borio, C. The financial cycle and macroeconomics: What have we learnt? Buss, G. Financial frictions in Latvia. Empirical Economics, Vol. Drehmann, M. Borio and K. Tsatsaronis Harvey, A. Koopman Structural Time Series Models. Encyclopedia of Biostatistics. DOI: Vlekke Business, Housing and Credit Cycles.

Trešā praksē izmantotā pieeja iekšzemes kopprodukta aprēķināšanai ir izdevumu metode angliski — expenditure approach. Tās izmantošana pamatojas uz vienkāršu atziņu: tas, kas vienam ir ienākums, ir kāda cita izdevumi. Ja kāds saņem algu, tad pastāv uzņēmums vai iestāde, kas šo algu maksā.

Borio Drehmann et al. Harvey and Koopman Valstis ar īsākām laikrindām, kas sākas pēc Iespējams, ka labāk būtu lietot informāciju par jaunizsniegtajiem kredītiem, taču datu trūkums to nepieļauj [7] Vārds pseido nozīmē, ka modelis ir izveidots, izmantojot visu izlases informāciju un datu pēdējo relīzi.

reālo iespēju aprēķins pārdošanas opcijas tips ir

Skatiet arī