Ārkārtas situāciju ministrijas darbiniekam nevar būt papildu ienākumi. Ieteikumi darba devējiem un darbiniekiem COVID izplatības laikā – Strādā vesels

Par iedzīvotāju ienākuma nodokli

Tiesību akta konsolidētā versija pieejama likumi. Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz Noteikt Veselības ministriju par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā un noteikt, ka Veselības ministrijas Valsts operatīvā medicīniskā komisija ir tiesīga pieņemt veselības nozares institūcijām saistošus lēmumus par epidemioloģiskās drošības pasākumiem.

Ārkārtas situāciju ministrijas darbiniekam nevar būt papildu ienākumi

Noteikt atbildīgās institūcijas atbilstoši kompetencei par līdzatbildīgajām institūcijām. Ārkārtējās situācijas laikā: 4. Pirmsskolas izglītības iestādes un iestādes, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu, nosaka bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām saistošu uzturēšanās kārtību šajās iestādēs; 4.

Ārkārtas situāciju ministrijas darbiniekam nevar būt papildu ienākumi

Dibinātājs nodrošina bērna likumiskā pārstāvja informēšanu par pieņemto lēmumu. Dibinātājs nodrošina mācības attālināti, ja bērns neapmeklē izglītības iestādi; 4. Par mācību procesa norisi iekšlietu sistēmas izglītības iestādēs lēmumu pieņem iekšlietu ministrs. Par mācību procesa norisi Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrā lēmumu pieņem tieslietu ministrs.

Par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā lēmumu pieņem veselības ministrs; 4.

Latvijas Pašvaldību savienība

Ja nometnes norise notiek izglītības iestādes ēkā, nodrošina, ka nometnes darbība fiziski nepārklājas ar šā rīkojuma 4. Ja mācību procesu īsteno izglītības iestādes ēkā, nodrošina, ka tas fiziski nepārklājas ar šā rīkojuma 4.

Ja interešu izglītības programmu īsteno izglītības iestādes ēkā, nodrošina, ka minētais process fiziski Ārkārtas situāciju ministrijas darbiniekam nevar būt papildu ienākumi ar šā rīkojuma 4.

Šie nosacījumi tiek attiecināti arī uz privātām iekštelpām un ārtelpām; 4. Minētais izņēmums neattiecas uz cīņu sporta veidu sportistiem; 4. Svītrots 4. Minētais nosacījums neattiecas uz personām, kas apcietinātas krimināllietā, kuras materiālos iekļauts valsts noslēpumu saturošs objekts.

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu (Nav spēkā)

Šādā gadījumā, kā arī konvojējot ieslodzītos starp ieslodzījuma vietām, nodrošina pēc iespējas īsāku konvojēšanas maršrutu un ieslodzītā atgriešanos vai nokļūšanu ieslodzījuma vietā tajā pašā dienā; 4. Šajā laikā jāuzturas dzīvesvietā un nedrīkst doties uz darbu, sabiedriskām, publiskām un citām vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku; 4.

Šajā laikā jāuzturas dzīvesvietā, nedrīkst doties uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kā arī vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku; 4. Šajā laikā nedrīkst pamest dzīvesvietu un jābūt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām. Jāievēro ģimenes ārsta vai citu ārstniecības personu norādījumi.

Kā turpinās maksāt vecāku pabalstu ārkārtējā situācijā

Izolāciju drīkst pārtraukt tikai ar ārstējošā ārsta atļauju; 4. Ārpus darba laika minētajām personām ir jānodrošina pašizolācija, jānovēro savs veselības stāvoklis divas reizes dienā — no rīta un vakarā — mērot ķermeņa temperatūru un jāievēro šā rīkojuma 4. Slimību profilakses un kontroles Ārkārtas situāciju ministrijas darbiniekam nevar būt papildu ienākumi nodod personas datus vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, karantīnas vietas un faktiskās dzīvesvietas adrese Veselības inspekcijai, Valsts policijai un pašvaldības policijai vai nodrošina minētajām institūcijām piekļuvi personas datiem, lai tās varētu veikt šajā apakšpunktā, kā arī šā rīkojuma 4.

Valsts policijai un pašvaldības policijai ir tiesības minētās personas piespiedu kārtā nogādāt karantīnas vietā vai viņu faktiskajā dzīvesvietā; 4. Uz šajā punktā minētajiem gadījumiem nav attiecināmi Darba likuma Veselības ministrijai, Finanšu ministrijai, Aizsardzības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Iekšlietu ministrijai un Ārlietu ministrijai virsstundu darba apmaksai nepieciešamos papildu finanšu līdzekļus pieprasīt no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"; 4.

Iekšlietu ministrijai sagatavot un iekšlietu ministram noteiktajā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu rīkojuma projektu par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai attiecīgajām tās sistēmas iestādēm no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"; 4.

Uz šajā apakšpunktā minētajiem gadījumiem nav attiecināmi Darba likuma Ministrijām veikt papildu finanšu līdzekļu uzskaiti, kas nepieciešami izdevumu segšanai par minētajām iegādēm, un pieprasīt tos no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"; 4.

Seminārs par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstību

Ministrijām veikt uzskaiti par minēto iegāžu apmaksai nepieciešamajiem papildus finanšu līdzekļiem un pieprasīt tos no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"; 4. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra apkopo informāciju par starptautiskiem pasažieru pārvadātājiem, kā arī koordinē šā rīkojuma 4. Atļaut ārlietu ministram vai Valsts robežsardzes priekšniekam izdarīt izņēmumus attiecībā uz personu un transportlīdzekļu pārvietošanos. Minētais aizliegums neattiecas uz: 4.

Minētajā apliecinājumā persona norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni saziņai un faktiskās dzīvesvietas adresi, kurā persona ir sasniedzama.

Ārkārtas situāciju ministrijas darbiniekam nevar būt papildu ienākumi

Ja faktiskās dzīvesvietas adrese atšķiras no pašizolācijas vietas adreses, personai ir pienākums nekavējoties par to paziņot Valsts policijai. Šā rīkojuma 4. Attiecīgais pārvadātājs ir atbildīgs par aizpildīta personas apliecinājuma nodošanu Valsts robežsardzei; 4. Valsts policija pēc Slimību profilakses un kontroles centra pieprasījuma sniedz informāciju par nepieciešamību veikt epidemioloģisko izmeklēšanu šā rīkojuma 4.

  1. Vai ir kādi papildu nosacījumi, piemēram, vai ir svarīga darba devēja nozare?
  2. Par iedzīvotāju ienākuma nodokli

Aprēķinot prombūtni Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar tirdzniecības jomas pārstāvjiem sagatavot un ekonomikas ministram apstiprināt pasākumus sociālās distancēšanās nodrošināšanai tirdzniecības vietās; 4. Tetovēšanas, pīrsinga un skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem epidemioloģiskās uzraudzības nodrošināšanai saglabāt šādu informāciju par klientu — vārds, uzvārds, tālrunis; 4.

Ministru kabineta sēdes var tik organizētas attālināti vai aptaujas kārtībā, izmantojot videokonferences, konferences zvanu, kā arī izmantojot citus informācijas tehnoloģijas rīkus saskaņā ar Ministru prezidenta noteikto kārtību; 4. Visiem zvaniem uz kodu no visiem elektronisko sakaru tīkliem piemēro nulles tarifu; 4. Visiem zvaniem uz kodu no visiem elektronisko sakaru tīkliem piemērot nulles tarifu; 4.

Skatiet arī