Sibtrading llc

Pilsētā, kura ir pazīstama gan ar savām ambīcijām un neatlaidību uzņēmējdarbības vides un iedzīvotāju labklājības stiprināšanā, gan tradīciju uzstādīt augstus mērķus un tos arī sasniegt.

Pēdējo septiņu gadu laikā Ventspils ir piedzīvojusi būtisku IKT nozares izaugsmi.

  • Я сама не понимаю .
  • Эпонина намеревалась что-то сказать, когда за передней дверью мелькнула короткая вспышка.
  • Ethiopia Valentine Day SMS - Amharic Love APK Download Android - chesterh.coms14
  • VENTSPILS IKT NOZARES ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA UN RĪCĪBAS PLĀNS GADAM - PDF Free Download
  • Krona konsolidētā budžeta pārskati par 21 Izglītības departamentu. Kopsavilkuma ziņošana
  • Ko nozīmē vārds opcijas

Arī globālās tendences apliecina IKT preču un pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu un aktualizē nepieciešamību apvienot IKT nozarē ieinteresēto pušu centienus, tādējādi pilnveidojot partnerības, spējas un zināšanas, kas kopumā vērstas uz inovāciju, radošuma un konkurētspējas stiprināšanu.

Pamatojoties uz līdz šim jau sasniegto un uzstādot mērķi veidot Ventspili par Eiropas līmeņa viedo tehnoloģiju centru, Ventspils pašvaldība un ieinteresētās puses, apņemoties sekmēt IKT nozari kā augsta potenciāla un pievienotās vērtības industriju un sibtrading llc Stratēģijas izstrādē, ir radījušas bāzi nozares uzplaukumam, tādējādi sekmējot jaunu darbavietu radīšanu, labklājību un Ventspils pilsētas atzīšanu starptautiskā mērogā.

Vienlaikus jāatzīst, ka Stratēģijas īstenošanas panākumi turpmāk būs atkarīgi no visu ieinteresēto pušu faktiskās iesaistes un atbalsta, ticības nozares izaugsmei un rezultatīvas savstarpējās sadarbības.

Atsaucoties uz iepriekš minēto, mēs aicinām ieinteresētos uzņēmējus izmantot mūsu pilsētas sniegtās iespējas. Mums būtu patiess prieks nodrošināt Jums visu nepieciešamo atbalstu, saistībā ar Jūsu uzņēmējdarbības attīstīšanu Ventspilī.

JŪSU IESPĒJAS: kļūt par vienu no Sadarbības memoranda dalībniekiem; kļūt par Ventspils IKT klastera dalībnieku; veidot jaunas partnerības un sadarbības tīklus; sadarboties ar reģionālo augstskolu atbilstoši Jūsu cilvēkresursu, kā arī pētniecības un attīstības vajadzībām; izmantot pieejamos finansējuma un atbalsta rīkus; izmantot tieši IKT uzņēmumiem piemērotas telpas par konkurētspējīgām cenām, kā arī Interneta ātruma un elektroapgādes jaudu sniegtās priekšrocības; izmantot speciālās ekonomiskās zonas sniegtās priekšrocības; apspriest ar pašvaldību Jūsu vajadzības komercdarbības attīstībai; UN, VISBŪTISKĀKAIS, piedaloties Ventspils kā viedo tehnoloģiju centra veidošanā, vairot savu ieguldījumu vērtību un izaugsmes dinamiku.

Cerot uz sadarbību, Ventspils Digitālais centrs Visos laikos ir sava mode.

  • А вчера вечером, когда ты уснула, я так и сказал мамзельке: дескать, не сомневаюсь в том, что ты будешь общаться со всеми.
  • Поверь, но в основном меня волновало, что будет с Тамми и Тимми, если я не вернусь по какой-то причине.
  • Programmatūra derībām par binārām opcijām

Šobrīd modē ir lietot vārdu viedā, tostarp attiecībā uz pilsētām. Nav lielas mākas paziņot, ka tā vai cita pilsēta ir viedā pilsēta. Izšķiroši svarīgi vai tam ir saturs? Lai Ventspils varētu atbildīgi nest viedās pilsētas vārdu, esam izstrādājuši IKT stratēģiju, kas aptver visus iedzīvotājus no bērnudārzu audzēkņiem līdz pat veco ļaužu pansionāta iemītniekiem. Nav šaubu, ka IKT stratēģija sniegs būtisku ieguldījumu sistēmveida pieejā viedās Ventspils veidošanā.

Lai visiem iesaistītajiem izdodas no pareiziem plāniem nonākt pie pareiziem darbiem! Globālā mērogā, IKT nozare turpina strauji attīstīties sibtrading llc ir galvenais zināšanu ietilpīgu nozaru un uzņēmumu konkurētspējas veicinātājs. Atbilstoši Gartnera prognozēm, līdz GADS IKT NOZARE: Veicina vispārējo tautsaimniecības izaugsmi un uzlabo dzīves kvalitāti; Sekmē ārvalstu tiešo investīciju piesaisti; Ir darbietilpīga un prasmju ietilpīga nozare, sekmējot nodarbinātību; Pateicoties sekundārajai ietekmei, pozitīvi iespaido citu nozaru efektivitāti un produktivitāti; Darbojas kā produktu un procesu inovāciju, tajā skaitā publisko pakalpojumu modernizācijas, dzinējspēks; Sekmēt reģiona atpazīstamību jeb zīmolu.

Kognitīvās skaitļošanas ieviešana uz neirāliem tīkliem balstīta skaitļošana, kvantu skaitļošana. Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Tautsaimniecības nozares Latvijā atzīst IKT par būtisku veiksmes faktoru, lai stiprinātu konkurētspēju, vispārējo efektivitāti un apmierinātu sabiedrības un ekonomikas vajadzības.

Pateicoties ģeogrāfiskajam novietojumam un arī zemajām uzņēmējdarbības veikšanas izmaksām, Latvija miljonāri pelna naudu pievilcīgs galamērķis programmatūras izstrādes, attālināto IT pakalpojumu centru, kā arī datu centru un viesošanas pakalpojumu izvietošanai. Arī attiecībā uz pakalpojumu sibtrading llc, kas orientētas uz eksportu, IKT nozare ir definēta kā viena no valsts galvenajām prioritātēm.

ELKO 1. LMT 2. TELE2 4. BITE 5. XOTEL 6. Šo potenciālu vēl vairāk spēcina Ventspils pilsētas domes aktīvā darbība un atbalsts, ieinteresēto pušu klātbūtne, kā arī priekšrocības, kādas apmaiņas un binārās opcijas investori var iegūt, attīstot savu uzņēmējdarbību.

Ventspils speciālās ekonomiskās zonas statuss ir nodrošināts līdz ĀTI Nākotnes globālo brīvo zonu ziņojumā par IZGLĪ- Godīgi ieguldījumi internetā dod iespēju indivīdiem kļūt par aktīviem dalībniekiem savas pilsētas tautsaimniecības un sabiedrības pārveides procesos un nodrošina kvalificēta darbaspēka sagatavošanu, savukārt IKT nozare nosaka, kādas konkrētas kompetences ir nepieciešamas.

ZINĀTNE rada progresīvas zināšanas un inovācijas, savukārt sibtrading llc novada inovācijas tirgū un identificē aktuālās pētniecības jomas. Virsmērķi raksturo Ventspils pilsētas ambīcija sasniegt izvēlētu Eiropas IKT klasteru reģionu rādītājus uz vienu iedzīvotāju un izrietoši kļūt par nozīmīgu un starptautiski atzītu nozares dalībnieku.

Lai sasniegtu Eiropas līmeni, tika izanalizēti četru Ziemeļeiropas klasteru darbības rādītāji un tika noteikti sliekšņi, kas jāsasniedz līdz GADS AII ~ t. Sadarbības partneru tīkls: IKT uzņēmumu, piegādātāju, pakalpojumu sniedzēju, atbalstošo institūciju un lielu IKT projektu esamība Ventspilī. Atbalsta rīku un finansējuma programmu pieejamība: biznesa inkubators, riska kapitāls, akselerators, eksporta veicināšana, pašvaldības IKT atbalsta programmas.

Vietējās augstskolas internacionalizācija: augstākā līmeņa ārvalstu pasniedzēji, talantīgie sibtrading llc un sadarbība ar vietējo IKT nozari. Sakārtota infrastruktūra: IKT ražošanai piemērotas telpas sibtrading llc konkurētspējīgu cenu, nepieciešamās jaudas un stabili elektrības pieslēgumi. Kvalificētu darbavietu nodrošinājums. Mājokļu par pieņemamu cenu nodrošinājums. Nepieciešamo konsultāciju un atbalsta pakalpojumu nodrošinājums personām, kuras ir pārcēlušās.

VENTSPILS IKT NOZARES ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA UN RĪCĪBAS PLĀNS GADAM

Nepieciešamo konsultāciju un atbalsta pakalpojumu nodrošinājums personām, kuras apsver iespēju pārcelties vai atgriezties. Visu vecuma grupu patstāvīgo iedzīvotāju un iebraucēju iesaiste vietēja mēroga lēmumu sibtrading llc procesos.

Iniciatīvu iedibināšana ar mērķi sekmēt to personu atgriešanos pašvaldībā, kuras ir izbraukušas. Par Ventspils priekšrocībām, kuru nebija citās vietās, kļuva pieejamais industriālais parks ar pietiekamu sibtrading llc, kas mums bija svarīgi, Ventspils brīvostas pārvaldes solījums uzbūvēt un izīrēt mums ražošanas ēku, plus vēl augstskola, kurā studē elektronikas un IT nozaru inženieri. Mums ir vajadzīgi inženieri ar svaigām zināšanām, kā arī menedžeri.

peļņa no bināro opciju tirdzniecības bez ieguldījumiem

Nodrošināsim IKT nozares ieinteresēto pušu kritisko iesaisti, izveidojot Ventspils IKT klasteri, kas, cita starpā, nodrošinās Ventspils kā pilsētas, kurā ir attīstīta IKT nozare, atzīšanu un atpazīstamību valstiskā un starptautiskā mērogā. Mēs ne tikai vēlamies iesaistīt jaunus klastera dalībniekus, kas nodrošinātu attīstības un izaugsmes iespējas gan vietējā, gan starptautiskā mērogā, bet arī piedalīties dažādos, ar IKT saistītos pasākumos, sadarboties un tīkloties ar kopējo mērķi vairot Ventspils IKT klastera zīmola atpazīstamību.

Lai sibtrading llc mūsu potenciālu, mēs veidojam ilgtermiņa sadarbību ar atzītiem starptautiska mēroga IKT klasteriem. Tāpat, lai identificētu nozares attīstības tendences, jaunos tirgus dalībniekus, potenciālās partnerības un jaunu attīstības projektu iespējas, katru otro gadu mēs veicam tirgus izpēti. KLASTERA LOMA: Nodrošināt nozares ieinteresēto pušu koncentrāciju un piedāvāt tīklošanās, sadarbības un zināšanu pārneses platformu; Radīt zināšanas, kas sekmē kopējo produktivitāti; Identificēt un attīstīt jaunas uzņēmējdarbības iespējas, īstenojot kopējus vietēja un starptautiska mēroga sibtrading llc Sekmēt sadarbību starp valsts un privātā sektora pārstāvjiem; Stiprināt un pozicionēt uzņēmumu un zinātnisko institūciju IKT kompetences; Optimizēt IKT kā produktivitāti un efektivitāti sekmējošas tehnoloģijas dažādām tautsaimniecības nozarēm; Ar ieinteresēto pušu iesaisti sekmēt inovācijas.

The Role of Cluster Organisations. IKT nozarē, attīstību, ir nozīmīgākā ieinteresētā puse finansējuma un atbalsta nodrošināšanas kontekstā. Biznesa inkubators palīdz jauniem uzņēmumiem radīt un izveidot jaunus produktus un pakalpojumus, izstrādāt tehnoloģijas sibtrading llc īstenot mārketinga aktivitātes.

CCDI budžets-21: konsolidētie pārskati ir vienkārši

Atrašanās Tehnoloģiju parkā ir nākamais loģiskais solis tehnoloģiju uzņēmumiem pēc biznesa inkubācijas procesa pabeigšanas. VENTSPILS DIGITĀLAIS CENTRS Ventspils Digitālais centrs VDC ir pašvaldības iestāde, kuras mērķis ir sekmēt Ventspils pilsētas pašvaldības, iedzīvotāju un uzņēmēju iesaistīšanos informācijas sabiedrībā un e-pārvaldē, veikt aktīvu darbību informācijas sabiedrības veidošanā un epārvaldes risinājumu ieviešanā vietējā, reģionālā, sibtrading llc un starptautiskā līmenī, veidot, uzturēt un attīstīt informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, kā arī veicināt izglītības, zinātnes un ražošanas integrāciju, pētniecisko rezultātu ieviešanu, uz zināšanām bāzētu nozaru attīstību, tehnoloģiski orientētu mazo un vidējo uzņēmumu veidošanos un kvalitātes nodrošinājuma sistēmas uzlabošanu m m Balstoties uz 14 gadu laikā sasniegto un apkopojot Ventspilī un pasaulē uzkrāto pieredzi, ir izstrādāts konkrēts rīcības plāns, lai veidotu Ventspili sibtrading llc pasaules līmeņa viedo tehnoloģiju centru.

Apzinoties šī uzdevuma apjomu, Ventspils Digitālais centrs aicina ikvienu iesaistīties stratēģijas realizācijā gan ar ieteikumiem un priekšlikumiem, gan, pats galvenais, ar konkrētiem darbiem. Sibtrading llc, ka Ventspils kļūst par pirmo pilsētu Baltijas valstīs, kurā pašvaldība ievieš un īsteno IKT pilotprojektu atbalsta programmu komersantiem. Lai papildinātu atbalsta rīku klāstu, mēs izveidojam sibtrading llc nodrošinām biznesa akseleratora programmas darbību, kā arī pašvaldības IKT pilotprojektu programmu.

Mēs tāpat aktīvi iesaistām IKT biznesa ideju autorus dažādus ideju ģenerēšanas pasākumos, kas vērsti uz jauno tehnoloģiju komercializācijas sibtrading llc un 7 profesijas par ātru naudu internetā īstenot globālos un eksporta mārketinga pasākumus. Izrietoši, mēs identificējam un piesaistām investīciju projektus no vadošiem globāla mēroga IKT uzņēmumiem, kā arī citiem starptautiskiem un vietējiem investoriem.

Kopš Domāt mērķtiecīgi un neskatīties informācijas un komunikāciju tehnoloģiju virzienā mūsdienās nav iespējams. Nozares pārklājas, un IKT jomas uzņēmumi ne vien būtiski papildina Ventspils ražojošo uzņēmumu klāstu brīvostas teritorijā, bet arī tieši sadarbojas ar ostas uzņēmumiem.

Apzināt mūsdienu izaicinājumus un meklēt inovatīvus risinājumus ostas un reģiona ekonomiskajai attīstībai ir Ventspils brīvostas pārvaldes, kas šodien vairs nav tikai ostas pakalpojumu sniedzējs, bet pilda reģiona attīstītāja funkciju, darbības virziens.

Tāpēc arī mēs uzskatām par pašsaprotamu piedalīties IKT nozares attīstībā, sagaidām un esam gatavi konkrētiem soļiem, darbiem un rezultātiem. STEM prasmju nodrošinājums nākotnē ir atkarīgs no kompetenču un intereses par dabaszinātnēm attīstīšanas indivīda izglītošanās sākumposmā, jo dabaszinātņu priekšmetu mācīšanai ir spēcīga ilgtermiņa ietekme, un augsta līmeņa STEM prasmes tiek tālāk attīstītas vispārējā un profesionālajā izglītībā.

kurš robots binārajām opcijām ir labāks

Viens no sibtrading llc priekšnosacījumiem, lai attīstītu IKT nozari Ventspilī, ir augsti kvalificētu absolventu un profesionāļu sibtrading llc padziļinātām STEM prasmēm pieejamība. Vispārējo izglītību Stratēģijas, kā pelnīt naudu par bināro opciju iq opciju var iegūt latviešu un krievu valodā. VT jauniešiem piedāvā iesaistīties virknē mācību programmu: metālapstrādē un mašīnbūvē, autotransportā, sabiedriskajā ēdināšanā, viesnīcu vadībā un grāmatvedībā, kā arī divās mācību programmās, kas saistītas ar IKT: elektronikā un mehatronikā.

Tāpat Ventspilī darbojas Ventspils Mūzikas vidusskola, kura īsteno profesionālās izglītības programmas mūzikas nozarē, tajā skaitā, izmantojot digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas. Tā ir Microsoft Latvia augsti novērtē Ventspils dinamiskos centienus sekot līdzi globālajām tendencēm tehnoloģiju attīstīšanā. Esam pateicīgi Ventspils partneriem par esošo sadarbību un jau iesāktajām iniciatīvām pie reāliem projektiem, kas vērsti uz izglītības kvalitātes sekmēšanu, uzņēmumu un pašvaldības IT izpratnes un kompetences celšanu.

Būtiski palielināsim augstākās sibtrading llc studentu kopskaitu Ventspilī, gandrīz trīskāršojot IKT studiju programmās studējošo skaitu un sekmējot augstākās izglītības internacionalizāciju un atzīšanu starptautiskā mērogā. Ieviesīsim jaunas IKT studiju programmas Ventspils Tehnikumā un Ventspils Augstskolā, lai apmierinātu uzņēmumu pieprasījumu pēc kvalificēta darbaspēka.

Kas ir OCDI?

Lai vairotu interesi par STEM mācību priekšmetiem un IKT, mēs organizējam un īstenojam dažādus pasākumus un konkursus gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Mēs tāpat piesaistām pašus talantīgākos pedagogus un īstenojam priekšizpēti par nākotnes skolas, kas būtu specializēta svešvalodās un tehnoloģijās, izveidi.

Atbilstoši IKT nozares attīstības vajadzībām, mēs izstrādājam papildus profesionālās izglītības programmas IKT, pilnveidojam esošās, ar IKT saistītās mācību programmas un organizējam pasākumus, kas vērsti uz lielāka skaita audzēkņu iesaisti profesionālajā izglītībā.

Small street/ Marabastaad Expectation Vs Reality Summer try on haul ft Yellow sub trading- Namolinah

Mēs tāpat piesaistām jaunus un talantīgus skolotājus un atbalstām esošo mācībspēku profesionālo pilnveidi. Mēs tāpat pievēršam uzmanību profesionālo izglītību ieguvušajiem augsta potenciāla absolventiem, cenšoties tos pārliecināt turpināt akadēmiskās studijas mūsu augstskolā, kā arī sadarbojamies ar IKT nozari prakses iespēju nodrošināšanā un IKT studiju programmu izstrādē un pilnveidē.

Lejupielādēt Ethiopia Valentine Day SMS - Amharic Love

Lai stiprinātu akadēmiskās kapacitātes, mēs piesaistām talantīgus vietējos un starptautiskos mācībspēkus, pieaicinām nozarē panākumus guvušos vieslektorus. Savu uzmanību mēs pievēršam IKT mācību plānu saskaņošanai ar profesionālajām asociācijām un sekmējam profesionālo sertifikātu piešķiršanu studiju laikā. Mēs atzīstam profesionālās prakses iespēju nozīmi.

Tajā pašā laikā mēs atzīstam potenciālo pienesumu, kādu varētu sniegt mūsu absolventi, atbalstot tīklošanās un mentoringa pasākumus. Mēs tiecamies internacionalizēt mūsu augstskolu, tādēļ cenšamies piesaistīt augstākā līmeņa starptautiskus mācībspēkus un izstrādājam kopīgā grāda studiju programmu IKT ar starptautiski atzītu augstskolu.

Mēs tāpat strādājam pie starptautisku studentu piesaistes, sibtrading llc arī organizējam dažādus starptautiska mēroga pasākumus. Mēs vēlamies piesaistīt IKT nozarei programmētājus un lietojumprogrammu izstrādātājus, sistēmanalītiķus un sistēmu arhitektus, grafikas un multimediju dizainerus, elektronikas inženierus, tehnoloģisko procesu kontroles speciālistus, IT un elektronikas mehāniķus un montierus. Lai sekmētu mobilitāti uz Ventspili, mēs izveidojam atbilstoša satura mājaslapu un nodrošinām informatīvā tālruņa darbību interesentu apkalpošanai.

Krona konsolidētā budžeta pārskati par 21 Izglītības departamentu. Kopsavilkuma ziņošana

Mēs tāpat dažādojam akadēmiskā grāda ieguves formas, turpinām nodrošināt interešu izglītības un karjeras attīstības iespējas, kā arī izveidojam īpašu IKT uzņēmējdarbības prasmju programmu ar starptautiskiem treneriem un mentoriem. ATZINĪBA: Latvijas zinātnisko institūciju darbības starptautiskajā izvērtējumā, kuru Izglītības un zinātnes ministrija īstenojusi sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes sekretariātu, secināts, ka Latvijā darbojas 15 spēcīgi un starptautiski nozīmīgi zinātniskie institūti, t.

Mums ir nozīmīga šī trīspusējās sadarbības ilgtspēja, pašvaldības atbalsts uzņēmējiem un zinātnes attīstībai.

mājas lapā nopelnīt naudu ātri

Sibtrading llc tāpat izstrādājam plānu ilgtspējīgu publisko - privāto partnerību un inovāciju izveidei ar IKT saistītajā pētniecībā, kā rezultātā tiktu veidotas sinerģijas starp augstākās izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Mēs maksimāli palielinām jaunizveidotās M2M laboratorijas darbības vērtību. Mēs strādājam pie zinātnisko publikāciju skaita palielināšanas, starptautiska mēroga pētniecības personāla piesaistes un atbalstām dalību starptautiskās zinātniskajās konferencēs.

Sibtrading llc mērķi nodrošināt publicitāti un atpazīstamību, reizi divos gados mēs rīkojam starptautisku augsta līmeņa IKT nozares konferenci Eiropas augstākās izglītības iestādēm un IKT nozarei.

Latvijas IT stratēģijas pamatā būtu jābūt tikai dažiem faktiem: mūsu iekšējais IT tirgus ir neesošs, līdz ar to ir jāeksportē. Galvenais IT eksportu ierobežojošais faktors ir nozares speciālistu trūkums. Tieši izglītības nozare ir viena no nedaudzajām jomām, kuru valsts var ne tikai ietekmēt, bet arī tiešā veidā veidot un attīstīt.

Izvēloties IT pakalpojumu piegādes vietu, jaunie uzņēmumi novērtē vairākus kritērijus: iedzīvotāju svešvalodu prasmes, valsts atbalsta apmēru uzņēmējdarbībai, IT darbaspēka pieejamību, infrastruktūru, izglītības sistēmu, izmaksas un starpkultūru savietojamību.

Turklāt attīstīti sabiedriskie pakalpojumi, enerģētika, komunikāciju sistēmas, efektīvs transports un vispārējā pilsētvide uzlabo iedzīvotāju dzīves līmeni.

Pavlovs Sergejs Vladimirovičs, Jakovina Anna Gachikovna Līguma priekšmets Līguma priekšmets Pakalpojumu sniegšana par tēmu: "Maskavas pilsētas pilsētplānošanas politikas departamentā Saskaņā ar valsts līguma noteikumiem konkursa dokumentācijas tehniskā daļa Labi Preču piegādes, darba veikšanas vai pakalpojumu sniegšanas vietaRF, Maskava, Nikitskiy lane, 5. Pilnīgs veiktā darba apjoma, sniegto pakalpojumu apraksts ir atspoguļots valsts līguma projektā un konkursa dokumentācijas tehniskajā daļā, VI daļā. Prasības veiktā darba, sniegto pakalpojumu sibtrading llc saskaņā ar valsts līguma noteikumiem un šīs konkursa dokumentācijas sibtrading llc daļu. Kvalitātes garantijas sniegšanas termiņam par veikto darbu jābūt vismaz 3 mēnešiem no dienas, kad parakstīts pieņemtā akta par veikto darbu sniegtajiem pakalpojumiem par attiecīgo pārskata periodu.

Divas maģistrālā tīkla līnijas nodrošina savienojumus ar Zviedriju Nīneshamnu, Stokholmuun ir vairāki nacionālā maģistrālā tīkla līniju savienojumi ar Rīgu trīs dažādu pakalpojuma sniedzēju uzturēti neatkarīgi maršruti. Nacionālā kā uzglabāt bitcoin eksmo tīkla pieslēgums nodrošināts arī ar Liepāju. Caur šiem maģistrālajiem tīkliem Ventspilij ir nodrošināti savienojumi ar lielajiem starptautiskajiem maģistrālajiem tīkliem caur Stokholmu ar Maskavu-Pēterburgu- Helsinkiem-Stokholmu-Kopenhāgenu-Frankfurti; caur Rīgu ar Maskavu-Rīgu-Viļņu-Varšavu- Frankfurti.

Frankfurte ir viena pilsētām, kurā izvietoti pasaules lielākie datu centri. Mūsdienīgā komunikāciju infrastruktūra nodrošina iespējas gan apstrādāt liela apjoma datus, kam nepieciešama ātrgaitas savienojumu jauda ar galvenajām virtuālās mitināšanas vietām, gan uzturēt datu centru Kurzemes reģiona un Baltijas jūras reģiona līmenī. VIDE Sibtrading llc pilsētu var uzskatīt par vienu no veiksmīgākajām pilsētām Latvijā un Eiropā pilsētvides plānošanas un projektēšanas aktivitāšu, pilsētas zaļo zonu, gājējiem un velosipēdistiem atvēlēto zonu ziņā.

Pilsētā pastāvīgi tiek veikti tādi apjomīgi pilsētvides projekti, kā karstā ūdens apgādes maģistrālo cauruļvadu maiņa, ūdens apgādes staciju projekti, ielu remonta projekti, pilsētvides sakārtošanas projekti atpūtas parki, opciju peļņa karoga pludmale, bērnu atrakciju parki u.

Ventspils piedāvā plašas sabiedriskā dzīves sibtrading llc brīvā laika pavadīšanas iespējas. Pilsētā norisinās neskaitāmi vietēji un izbraukuma kultūras, izklaides un sporta pasākumi katrai gaumei, katrai vecuma un interešu grupai.

Ventspilī ir arī vairāki muzeji, parki bērniem un bibliotēkas. Lattelekom tos ir paplašinājis ar vēl 25 bezmaksas piekļuves punktiem; Ātra un uzticama platjoslas interneta pieslēgumi gan iedzīvotājiem, gan komercuzņēmumiem; Optiskās šķiedras ātrgaitas interneta pieslēguma iespēja komercuzņēmumiem; Ventspils kā veiksmīga pilotprojekta zona e-pārvaldes un e-pilsētas risinājumiem; Energoinfrastruktūras projekts Kurzemes loks, kas ir daļa no NordBalt projekta; Ventspils kā pārvadājumu un loģistikas centrs; Sporta, kultūras, izklaides un sabiedriskās dzīves sibtrading llc ģimenēm; Sabiedriskās autobusu un prāmju sibtrading llc.

Skatiet arī