Stratēģijas kursi ar iespējām

Apgūsti Digitālā mārketinga pamatus 2 dienu laikā! | Digital Journey

Mēs dzīvojam informācijas pārpilnības un pieaugošas mediju kanālu fragmentācijas laikā, kur paliekošu rezultātu sasniegšana ar īstermiņa pieejām kļūst arvien grūtāka vai pat vairs nav iespējama. Būtiskas izmaiņas skar arī mārketingu, zīmolu veidošanu un komerciālo komunikāciju — turpina pieaugt izaicinājumu un jaunu iespēju skaits, palielinās kā stratēģijas, tā arī tālredzīgas, stratēģiskas komunikācijas loma.

Sešās nodarbībās lūkosim, ko uzņēmumi un organizācijas var mācīties no komunikāciju stratēģiskās plānošanas aroda Account Planningkā informācijas pārpilnības situācijā plānot un realizēt efektīvas integrētas komunikācijas kampaņas un kā veidot sadarbību ar partneriem jūsu plānu izstrādē un realizācijā.

Līdzās tam analizēsim pēdējo gadu veiksmīgākās kampaņu piemērizpētes, dalīsimies ar savu pieredzi un diskutēsim par redzēto un apgūto.

Citur Piezīmes Piekrītu savu personas datu apstrādei mācību pakalpojuma saņemšanas nolūkos. Apzinos, ka dati tiks saglabāti un apstrādāti atbilstoši KIC privātuma politikai. Piekrītu saņemt mārketinga epastus par aktualitātēm biznesa, attīstības un izglītības jomā no KIC. Lai saprastu, kā tālāk virzīties efektīvāk, ir jāzina, kur uzņēmums atrodas pašreiz, kā ir veicies iepriekš, kādi ir nākotnes plāni un protams, jāizstrādā praktisks rīcības plāns, kā sasniegt savus mērķus. Efektīvi un nekļūdīgi paveikt šo uzdevumu palīdzēs profesionāls moderators — stratēģijas plānošanas procesa virzītājs.

Kam kurss ir paredzēts? Uzņēmumu zīmolu vadītājiem un mārketinga speciālistiem, kuru darbs ikdienā ir saistīts ar komunikāciju stratēģijas izstrādi un realizāciju ciešā sadarbībā ar radošo nozaru apakšuzņēmējiem un piegādātājiem.

Uzņēmumiem, kuru biznesa modelī nozīmīga loma ir komunikācijai. Vietu skaits Ne vairāk kā Ne mazāk kā Prasības Pieredze. Ne mazāk kā gadu pieredze marketingā vai radošas komunikācijas arodos.

Modernisms kultūrā. Globālās un lokālās pārmantošanas stratēģijas un pieejas

Līdzās lekcijām un prezentācijām nozīmīga nodarbību daļa būs veltīta diskusijām auditorijā un praktisku uzdevumu veikšanai grupās. Angļu valoda.

  • Tās ir nepieciešamas, lai lapa darbotos pareizi.
  • Digitālais mārketings
  • Kā veikt ieguldījumus internetā
  • Digitālais mārketings Digitālais mārketings Digitālais mārketings ir kurss klausītājiem, kuri vēlas iet līdzi laikam.
  • Latconsul apmācības uzņēmumiem un atklātie kursi | LatConsul

Lielākā stratēģijas kursi ar iespējām no piemērizpētēm un daļa no materiāliem būs angļu valodā teksti, video, instrumenti. Ne vairāk kā 2 cilvēki no viena uzņēmuma.

Latconsul apmācības uzņēmumiem un atklātie kursi

Norises vieta Vietu precizēsim neilgi pirms kursu sākuma. Kursa ievads. Kursa organizācija.

stratēģijas kursi ar iespējām bināro opciju diapazons

Personiskā profesionālā izaugsme radošajos un mārketinga arodos. Studēt, nevis tikai mācīties — kāpēc un kā? Teorija, prakse un piemērizpētes. Kas ir stratēģija? Stratēģijas vēsture. Stratēģija vs. Laba stratēģija un slikta stratēģija.

Komunikācijas stratēģiskā plānošana

Stratēģija un lēmumu pieņemšana augstas neskaidrības apstākļos. Komunikācijas loma un iespējas. Galvenie modeļi. Stratēģiska komunikācija vs. Vērtības radīšana vs. Stāsti, stāstniecība un naratīvi.

Stāstniecība interaktivitātes un tīklu laikmetā. Mārketinga komunikācija šodien un rīt.

Starptautiskā biznesa stratēģijas un vadība (SBUEK_070)

Nozīmīgākās izmaiņas un tendences. Konsekvences, izaicinājumi un iespējas māketingā, komunikācijā un zīmolu veidošanā.

Viena vai dažu raksturīgu piemēru padziļināta analīze. Komunikāciju stratēģiskā plānošanas pamati. Komunikācijas stratēģiskās stratēģijas kursi ar iespējām Account Planning vēsture. Komunikācijas stratēģis — arods, lomas un kompetences.

stratēģijas kursi ar iespējām opcijas izmantošanas datums

Mērķtiecīgs radošais process un komunikācijas stratēģijas loma tajā. Komunikācijas stratēģiskās plānošanas process — galvenie posmi. No situācijas analīzes uz komunikācijas lomas definīciju. Ekonomikas, kultūras, sociālo tendenču un konkurences dinamikas izpratne, saistība ar organizācijas stratēģiju un radošo uzdevumu. Komunikācijas lomas definēšana, tās saistība ar biznesa mērķiem un izaicinājumiem.

Instrumenti un modeļi, to loma, pielietojums un ierobežojumi.

stratēģijas kursi ar iespējām kā nopelnīt nedaudz naudas internetā bez ieguldījumiem

Diskusija par vairākām aktuālākajām vai pēdējos gados balvām bagātākajām kampaņām. Fokuss uz komunikācijas lomas, stratēģijas, lielo atziņu un veiksmes faktoru identificēšanu. Sabiedrība, auditorija, mērķa grupa. Lielās atziņas Insightsto veidi. Izvēles un rīcības modeļi.

stratēģijas kursi ar iespējām bināro opciju likšana un izsaukšana

Skatiet arī