Tiešsaistes ieņēmumu ziņas

VID tiešsaistes seminārā informēs par izmaiņām, vedot vai sūtot preci no Apvienotās Karalistes

Ministru kabineta noteikumi Nr. Vispārīgais jautājums 1. Noteikumi nosaka: 1.

No 2021. gada saziņu ar VID plāno nodrošināt tikai elektroniski

Kārtība, kādā ziņu sniedzējs iesniedz ziņas iekļaušanai reģistrā 2. Ziņas iekļaušanai reģistrā sniedz Kontu reģistra likuma 5. Valsts ieņēmumu dienests XML shēmas struktūru publicē Valsts reģionālās attīstības aģentūras turpmāk — aģentūra pārziņā esošajā Valsts informācijas sistēmu savietotāja XML shēmu katalogā turpmāk — katalogs.

 1. chesterh.com - Portāls latviešiem pasaulē
 2. Šveices aizsargu binārās opcijas
 3. Interneta vietnes ieņēmumi
 4. Neironu tīklu tirdzniecība
 5. Элли помедлила на миг.

Valsts ieņēmumu dienests valsts informācijas sistēmu savietotāja datu izplatīšanas tīkla turpmāk — datu izplatīšanas tīkls Valsts ieņēmumu dienesta kanāla nosaukumu publicē Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē. Ja Valsts ieņēmumu dienests veic izmaiņas šo noteikumu 4. Ziņas reģistram sniedz vienā vai vairākos ziņojumos.

tiešsaistes ieņēmumu ziņas papildu ienākumi internetā oficiāli

Ziņu sniedzējs, sniedzot reģistram ziņas par fiziskas vai juridiskas personas kontu, lietošanā esošu individuālo seifu un ar šo kontu un individuālo seifu saistītu informāciju, norāda katrai ziņai unikālo identifikatoru. Ja ziņu sniedzējs konstatē, ka iepriekš sniegtā ziņa satur no reģistra dzēšamu informāciju par konta turētāju vai individuālā seifa pakalpojuma saņēmēju, viņš sniedz reģistram šo ziņu atkārtoti un norāda attiecīgās iepriekš sniegtās ziņas unikālo identifikatoru un pazīmi "Dzēsts".

Latvijas Izdevums Foto: Christian Wiediger, Unsplash Saeimas Budžeta un finanšu nodokļu komisija konceptuāli atbalstījusi grozījumus nodokļu un nodevu likumā, kas paredz, ka iesniegumus Valsts ieņēmumu dienestam VID nodokļu administrēšanas jautājumos no Kā skaidroja Saeimas Preses dienestā, plānots, ka jebkurš iesniegums, kurā ietverts VID kompetencē esošs lūgums, sūdzība, jautājums vai priekšlikums, kā arī gada ienākumu deklarācija, būs jāiesniedz tikai elektroniski. Lai personas, kas nav EDS lietotājas, varētu apgūt iemaņas tiešsaistes ieņēmumu ziņas ar elektronisko sistēmu, ka arī, lai VID varētu veikt izglītojošus pasākumus un informēt iedzīvotājus par gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu un iesniegšanu elektroniski, izmaiņas plānots ieviest no

Ja ziņu sniedzējs konstatē, ka iepriekš sniegtā ziņa satur kļūdainu tiešsaistes ieņēmumu ziņas par konta turētāju vai individuālā seifa pakalpojuma saņēmēju, viņš sniedz reģistram labotu ziņu un norāda attiecīgās iepriekš sniegtās ziņas unikālo identifikatoru un pazīmi "Labots". Ja ziņu sniedzējs konstatē, ka iepriekš sniegtā ziņa satur kļūdainu informāciju par konta vai individuālā seifa numuru, viņš sniedz reģistram šo ziņu atkārtoti un norāda attiecīgās iepriekš sniegtās ziņas unikālo identifikatoru un pazīmi "Dzēsts", tiešsaistes ieņēmumu ziņas arī sniedz reģistram labotu ziņu un norāda šai ziņai jaunu unikālo identifikatoru.

Lai nepieļautu datu izplatīšanas tīkla kanālu pārpildīšanu, Valsts ieņēmumu dienests kā reģistra pārzinis un ziņu sniedzējs nodrošina datu izplatīšanas tīklā attiecīgi savu ievietoto un saņemto datu dzēšanu piecu darbdienu laikā pēc datu ievietošanas vai saņemšanas dienas.

Ziņu sniedzēji patstāvīgi pieslēdzas datu izplatīšanas tīklam un izmanto to ziņu sniegšanai reģistram saskaņā ar valsts informācijas sistēmu savietotāja lietošanas kārtību. Ziņu sniedzēji pieprasa aģentūrai datu izplatīšanas tīkla vides lietotāja tiesības turpmāk — lietotāja tiesības saskaņā ar pieprasījuma veidlapām, kas publicētas aģentūras tīmekļvietnē.

Seko aktualitātēm

Aģentūra piecu darbdienu laikā izskata pieprasījumu un paziņo par lietotāja tiesību piešķiršanu, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi, kuru ziņu sniedzējs iepriekš paziņojis aģentūrai papīra vai elektroniska dokumenta veidā. Ziņu sniedzējs pēc paziņojuma saņemšanas par lietotāja tiesību piešķiršanu rakstiski vai elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, paziņo Valsts ieņēmumu dienestam elektroniskā pasta adresi, uz kuru ir nosūtāms Valsts ieņēmumu dienesta paziņojums, ka apstiprināts pieprasījums par pieslēgšanos datu izplatīšanas tīkla Valsts ieņēmumu dienesta kanālam.

Pēc lietotāja tiesību saņemšanas ziņu sniedzējs pieprasa pieslēgšanos tiešsaistes ieņēmumu ziņas izplatīšanas tīkla Valsts ieņēmumu dienesta kanālam. Valsts ieņēmumu dienests par minēto pieprasījumu saņem automātisku paziņojumu. Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu Aģentūra datu izplatīšanas tīkla darbību nodrošina nepārtrauktā režīmā, izņemot plānotos un neplānotos pārtraukumus tīkla darbībā.

Ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms plānotajiem pārtraukumiem tiešsaistes ieņēmumu ziņas informē par tiem ziņu sniedzēju, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz šo noteikumu Ja datu izplatīšanas tīkla darbība tiek pārtraukta, ziņu sniedzējs atsāk ziņu sniegšanu divu darbdienu laikā pēc datu izplatīšanas tīkla darbības atjaunošanas.

Datu izplatīšanas tīkla darbība nepārtrauktā režīmā nozīmē tā pieejamību: Kārtība, kādā reģistra lietotāji pieprasa un saņem ziņas no reģistra, reģistra pārzinis atsakās sniegt reģistrā iekļautās ziņas, pārbauda reģistra informācijas lietotāju darbības atbilstību reģistra darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām un glabā elektronisko informāciju Reģistra pārzinis reģistrā iekļautās ziņas izsniedz Kontu reģistra likuma 6.

Tiešsaistes ieņēmumu ziņas izsniedz šādā apjomā: Finanšu izlūkošanas dienestam, operatīvās darbības subjektiem, izmeklēšanas iestādēm, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, prokuratūrai, tiesām, Valsts ieņēmumu dienestam, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, pašvaldībām, maksātnespējas procesa administratoram un Maksātnespējas kontroles dienestam: Kontu reģistra likuma   5.

Latvijas Bankai: tiešsaistes ieņēmumu pārskati Skaitu norāda sadalījumā pēc tās iestādes nosaukuma un reģistrācijas numura, kurā ir atvērts vai slēgts konts, ziņu sniedzēja veida kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība tiešsaistes ieņēmumu ziņas maksājumu tiešsaistes ieņēmumu ziņaskonta turētāja personas veida fiziska vai juridiska persona ; Skaitu tiešsaistes ieņēmumu ziņas sadalījumā pēc tās iestādes nosaukuma un reģistrācijas numura, kurā ir atvērts vai slēgts konts, ziņu sniedzēja veida kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība vai maksājuma iestādekonta turētāja personas veida fiziska vai juridiska personakontu turētāja, kas ir Latvijas Republikas bitcoin reitings, rezidences valsts nosaukuma, konta veida pieprasījuma, noguldījuma vai maksājumu konts ; Skaitu norāda sadalījumā pēc tās iestādes nosaukuma un reģistrācijas numura, kurā ir saņemts individuālā seifa pakalpojums, ziņu sniedzēja veida kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība vai maksājumu iestādepakalpojuma saņēmēja personas veida fiziska vai juridiska persona ; Skaitu norāda sadalījumā pēc tās iestādes nosaukuma un reģistrācijas numura, kurā ir saņemts individuālā seifa pakalpojums, ziņu sniedzēja veida kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība vai maksājumu iestādepakalpojuma saņēmēja personas veida fiziska vai juridiska personapakalpojuma saņēmēja, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, rezidences valsts nosaukuma; Valsts ieņēmumu dienestam un pašvaldībām papildus šo noteikumu Valsts ieņēmumu dienestam papildus šo noteikumu Skaitu norāda sadalījumā pēc tās iestādes nosaukuma un reģistrācijas numura, tiešsaistes ieņēmumu ziņas ir atvērts vai slēgts konts, ziņu sniedzēja veida kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība tiešsaistes ieņēmumu ziņas maksājumu iestādekonta turētāja personas veida fiziska vai juridiska personakontu turētāja, kas ir Latvijas Republikas nerezidents, rezidences valsts nosaukuma, konta veida pieprasījuma, noguldījuma vai maksājumu konts ; Reģistra lietotājs izveido iekšējās kontroles sistēmu, kas nodrošina fizisko personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu, ziņu pieprasīšanu no reģistra un ziņu izmantošanu Kontu reģistra likuma 6.

Latvijas Banka un bāriņtiesas pieprasa un saņem ziņas no reģistra tiešsaistes režīmā, izmantojot Tiešsaistes ieņēmumu ziņas ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Finanšu izlūkošanas dienests, operatīvās darbības subjekti, izmeklēšanas iestādes, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Valsts ieņēmumu dienests kā reģistra lietotājstiesas, prokuratūra, Korupcijas novēršanas un tiešsaistes ieņēmumu ziņas birojs, zvērināti tiesu izpildītāji, zvērināti notāri, pašvaldības, maksātnespējas procesa administratori, Maksātnespējas kontroles dienests, kredītiestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzēji pieprasa un saņem ziņas no reģistra tiešsaistes režīmā, izmantojot tīmekļa pakalpes, ievērojot XML shēmas struktūru.

VID tiešsaistes seminārā informēs par izmaiņām, vedot vai sūtot preci no Apvienotās Karalistes

Finanšu izlūkošanas dienests, operatīvās darbības subjekti, izmeklēšanas iestādes, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, tiesas, prokuratūra, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, zvērināti tiesu izpildītāji, zvērināti notāri, pašvaldības, maksātnespējas procesa administratori, Maksātnespējas kontroles dienests, kredītiestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzēji un Latvijas Banka nosūta Valsts ieņēmumu dienestam papīra vai elektroniska dokumenta veidā šādu informāciju: Valsts ieņēmumu dienests kā reģistra lietotājs ar rīkojumu nosaka atbildīgās personas.

Rīkojumā norāda atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu.

tiešsaistes ieņēmumu ziņas viss darbojas demonstrācijas kontā

Valsts ieņēmumu dienests kā reģistra pārzinis šo noteikumu Ja Valsts ieņēmumu dienests veic izmaiņas šo noteikumu Pēc šo noteikumu Šo noteikumu tiešsaistes ieņēmumu ziņas Reģistra lietotājs un Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pirms reģistra lietotājam nepieciešamo informācijas sistēmas pielāgošanas darbu uzsākšanas paziņo elektroniskā pasta adresi, ar kuras starpniecību tiek saskaņots Valsts ieņēmumu dienesta un reģistra lietotāja savstarpējs testēšanas akts, kā arī personas, kuras ir pilnvarotas to saskaņot, ja tās atšķiras no šo noteikumu Lai iegūtu tiesības saņemt ziņas testa vidē, šo noteikumu Pieprasījumā norāda: Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā izskata šo noteikumu Pēc tam kad reģistra lietotājs un Valsts ieņēmumu dienests elektroniski saskaņojuši testēšanas aktu, reģistra lietotājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā piekļuves tiesību pieprasījumu ziņu saņemšanai no reģistra pamatdarbības vidē, izmantojot VID risinājumu, nosūtot to uz šo noteikumu Reģistra lietotājs piecas darbdienas pirms piekļuves informācijas derīguma termiņa beigām atkārtoti iesniedz Valsts tiešsaistes ieņēmumu ziņas dienestā piekļuves tiesību pieprasījumu.

Reģistra lietotājs par izmaiņām šo noteikumu Reģistra lietotājs, kas pieprasa un saņem ziņas no reģistra tiešsaistes režīmā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, pilnvaro tiesību pārvaldnieku noteikt reģistra lietotāja atbildīgās personas — Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājus, kuriem ir tiesības reģistra lietotāja vārdā pieprasīt un saņemt ziņas no reģistra, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

VID rīko tiešsaistes semināru uzņēmējiem par darījumiem ar Apvienoto Karalisti no nākamā gada

Reģistra lietotājs, kas pieprasa un saņem ziņas no reģistra tiešsaistes režīmā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, informē Valsts ieņēmumu dienestu par šo noteikumu Reģistra lietotāji, nosūtot reģistram ziņu pieprasījumu, norāda reģistrā iekļauto ziņu pieprasījuma mērķi.

Finanšu izlūkošanas dienests, operatīvās darbības subjekti, izmeklēšanas iestādes, prokuratūra, tiesas, zvērināti tiesu izpildītāji, zvērināti notāri, bāriņtiesas un pašvaldības papildus kontu reģistra pieprasījuma mērķim norāda arī lietas numuru, kuras ietvaros reģistram nosūtīts informācijas pieprasījums. Valsts ieņēmumu dienests piecus gadus pēc ziņu pieprasījuma reģistram glabā šo noteikumu Valsts ieņēmumu dienests nodrošina, ka ziņas no reģistra var pieprasīt un saņemt tikai ziņu saņemšanai autorizētie reģistra lietotāji Kontu reģistra likuma 6.

Valsts tiešsaistes ieņēmumu ziņas dienests nodrošina, ka ziņas no reģistra var pieprasīt un saņemt tikai Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā autorizētās reģistra lietotāja atbildīgās personas, kurām reģistra lietotāja pilnvarotais tiesību pārvaldnieks piešķīris tiesības reģistra lietotāja vārdā pieprasīt un saņemt ziņas no reģistra, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, un par kurām reģistra lietotājs ir paziņojis Valsts ieņēmumu dienestam.

tiešsaistes ieņēmumu ziņas tirdzniecības iespējas ar citu cilvēku naudu

Reģistra lietotāja atbildīgā persona, kas pieprasa un saņem ziņas no reģistra tiešsaistes režīmā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, pirms pieprasījuma nosūtīšanas autorizējas Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta piešķirto Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas tiešsaistes ieņēmumu ziņas vārdu un paroli vai www.

Valsts ieņēmumu dienests atsakās no reģistra sniegt ziņas reģistra lietotājam, kurš nav autorizēts, lai saņemtu ziņas, izmantojot VID risinājumu. Valsts ieņēmumu dienests atsakās no reģistra sniegt ziņas reģistra lietotāja atbildīgajām personām, kuras nav autorizētas Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai kurām reģistra lietotāja pilnvarotais tiesību pārvaldnieks nav piešķīris tiesības reģistra lietotāja vārdā pieprasīt un saņemt ziņas no reģistra, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, vai par kurām reģistra lietotājs nav paziņojis Valsts ieņēmumu dienestam.

Notikumu kalendārs

Valsts ieņēmumu dienests atsakās no reģistra sniegt ziņas kā tirgot anyopton bināros opcijas lietotājam, kurš pieprasa un saņem ziņas no reģistra, izmantojot VID risinājumu starpniecību, mērķiem, kas nav noteikti Kontu reģistra likumā vai tādā apjomā, kas pārsniedz šo noteikumu Valsts ieņēmumu dienests atsakās no reģistra sniegt ziņas reģistra lietotāja atbildīgajām personām, kuras pieprasa un saņem ziņas no reģistra tiešsaistes režīmā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, mērķiem, kas nav noteikti Kontu reģistra likumā vai tādā apjomā, kas pārsniedz šo noteikumu Reģistra lietotājs, kas pieprasa un saņem ziņas no reģistra, izmantojot VID risinājumu, nodrošina, ka ziņas no reģistra pieprasa un saņem tikai reģistra lietotāja informācijas sistēmā autorizētās atbildīgās personas — lietotāji, kuriem reģistra lietotājs ir piešķīris tiesības pieprasīt un saņemt ziņas no reģistra, izmantojot reģistra lietotāja informācijas sistēmu.

Reģistra lietotājs, kas pieprasa un saņem ziņas no reģistra, izmantojot VID risinājumu, nodrošina, ka reģistra lietotāja informācijas sistēmā autorizētās atbildīgās tiešsaistes ieņēmumu ziņas — lietotāji, kuriem reģistra lietotājs ir piešķīris tiesības pieprasīt un saņemt ziņas no reģistra, izmantojot reģistra lietotāja informācijas sistēmu, — ziņas no reģistra pieprasa tā, lai Valsts ieņēmumu dienestam būtu iespējams identificēt reģistra sistēmas lietotājus.

 • Nozares ziņas - Latvijas Republikas Finanšu ministrija
 • 4 cenu noteikšanas reālās iespējas
 • ВОЗВРАЩЕНИЕ В УЗЕЛ Сны пришли до рассвета.
 • "Не сесть ли?" - подумала она, но ощущала себя смертельно усталой.
 • Algas nodokļa grāmatiņa | Valsts ieņēmumu dienests
 • Opciju centu konts
 • Sūknis nopelnīt naudu
 • Pirkt kontus ar žetoniem

Reģistra lietotājs nodrošina visu veidu piekļuves informācijas, tai skaitā Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotāja vārda un paroles, aizsardzību pret izpaušanu. Reģistra lietotājs nekavējoties informē Valsts ieņēmumu dienestu par nesankcionētu piekļuvi vai iespējamu nesankcionētu piekļuvi reģistra lietotāja informācijas sistēmai ziņu pieprasīšanai un saņemšanai no reģistra vai par piekļuves informācijas pazaudēšanu vai izpaušanu vai tādu iespējamību.

Attiecīgo informāciju nosūta uz Valsts ieņēmumu dienesta paziņoto elektroniskā pasta adresi. Reģistra lietotājs neveic darbības, kas ir vērstas uz reģistra un citu Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu, tai skaitā tīmekļa pakalpju, drošības apiešanu, nepamatotu pārslodzi vai bojāšanu.

tiešsaistes ieņēmumu ziņas kā jūs patiešām varat nopelnīt naudu par binārām opcijām

Reģistra lietotājs nekavējoties informē Valsts ieņēmumu dienestu par konstatētiem drošības incidentiem, kas radušies reģistra lietotāja sistēmā un apdraud reģistra un reģistra ziņu konfidencialitāti, integritāti vai pieejamību. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina reģistra ziņu pieejamību nepārtrauktā režīmā, izņemot plānotus un neplānotus VID risinājuma vai Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas darbības pārtraukumus, ar nosacījumu, ka ir ievēroti VID risinājuma vai Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas izmantošanas nosacījumi nav pārkāptas drošības prasības, nav veiktas ļaunprātīgas darbības pieejamības un veiktspējas samazināšanai vai citi līdzīgi sistēmas drošības incidenti.

Par plānotiem pārtraukumiem Valsts tiešsaistes ieņēmumu ziņas dienests informē reģistra lietotāju ne vēlāk kā divas darbdienas iepriekš, nosūtot paziņojumu uz reģistra lietotāja norādīto pelnīt naudu ar bināro opciju pasta adresi.

tiešsaistes ieņēmumu ziņas algoritmu tirdzniecības pēdiņas

Valsts ieņēmumu dienests pārtrauc ziņu izsniegšanu no reģistra, ja reģistra lietotājs pārkāpis VID risinājuma vai Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas izmantošanas nosacījumus pārkāptas drošības prasības, veiktas ļaunprātīgas darbības pieejamības un veiktspējas samazināšanai, piekļuves informācija nonākusi trešo personu rīcībā vai konstatēti citi sistēmas drošības incidenti. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina, ka tiek glabāti auditācijas pieraksti par ziņu pieprasīšanu un saņemšanu no reģistra.

Klientu apkalpošana

Reģistra lietotājs, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta rakstisku pieprasījumu, 10 darbdienu laikā sniedz fiziskajai personai rakstisku atbildi par ziņu apstrādi, kas saņemtas no reģistra, un to apstrādes pamatojumu, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, kad ziņas par fiziskas personas datu apstrādi fiziskajai personai ir aizliegts izpaust.

Valsts ieņēmumu dienests automātiski saņem ziņas par kontiem un individuālajiem seifiem, kuru turētāji vai lietotāji ir juridiskas personas. Minētās ziņas saņem šo noteikumu Valsts ieņēmumu dienests automātiski aktualizē to kontu un individuālo seifu statusu, kuri atrodas citās informācijas sistēmās un kuru turētāji vai lietotāji ir fiziskas personas.

Reģistra lietotāji no reģistra saņemtās ziņas elektroniskā formā glabā ne ilgāk kā piecus gadus pēc reģistrā iekļautā tiešsaistes ieņēmumu ziņas slēgšanas vai individuālā seifa nomas vai īres līguma izbeigšanās, izņemot gadījumus, kas noteikti normatīvajos aktos par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu.

Noslēguma jautājumi Nodaļas nosaukums MK Noteikumi stājas spēkā Līdz Ar Šo noteikumu 1.

 • Valsts ieņēmumu dienests |
 • Stratēģija trīs pīļu binārās opcijas
 • Kā nopirkt auto droši Fiziskai personai Informācija iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai algas nodokļa grāmatiņā jāsniedz fiziskajām personām pašām elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu EDSvai personiski, ierodoties VID klientu apkalpošanas centrā.
 • Как вам это удалось.
 • No gada saziņu ar VID plāno nodrošināt tikai elektroniski
 • Darbā nopelnīt nevar
 • Interneta projekti ieguldījumiem
 • Variants plus skapis

No Ziņu sniedzējs:

Skatiet arī