Tiešsaistes ienākumu iemaksa no 10. 10% nodoklis īres ienākumam, nereģistrējot saimniecisko darbību, būs arī turpmāk

tiešsaistes ienākumu iemaksa no 10

tiešsaistes ienākumu iemaksa no 10

No šī paša datuma, bet, ievērojot pārejas periodu līdz To nosaka piektdien, 9. Likumprojekts tiks iensniegts izskatīšanais Saeimā nākamā gada valsts budžeta likumprojektu tiešsaistes ienākumu iemaksa no 10. Likumprojektā ir paredzēts, ka no Savukārt Sasniedzot ienākumu 20  euro, no pārsnieguma daļas jāveic obligātās iemaksas pašnodarbinātajam noteiktajiem apdrošināšanas veidiem, bet no No Autoratlīdzības saņēmējs tiks apdrošināts ne tikai pensiju apdrošināšanai, bet arī invaliditātei, slimībai, maternitātei, paternitātei un veselībai.

tiešsaistes ienākumu iemaksa no 10

Minimālo obligāto iemaksu ieviešanas mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu valsts sociālās apdrošināšanas politiku, paredzot, ka par visiem nodokļu maksātājiem, kuri aktīvi piedalās ekonomiskajā dzīvē, obligātās iemaksas tiktu veiktas vismaz minimālu obligāto iemaksu līmenī. Tas ļautu arī novērst dažādo nodokļu režīmu izņēmuma modeļa izmantošanu nodokļu optimizācijai.

Plānots, ka minimālo iemaksu objektu nepiemērotu notiesātajiem, kas tiek nodarbināti brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā; cilvēkiem, kuri ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija tai skaitā priekšlaicīgi ; personām ar I un II grupas invaliditāti;  personām, kuras algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kurš nav sasniedzis trīs gadu vecumu.

tiešsaistes ienākumu iemaksa no 10

Arī cilvēkiem līdz 24 gadu vecumam, kuri mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas; personām, kuru nodarbina Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrēts darba devējs; personām, kuras ir pakļauta sociālās atstumtības riskam un kuras nodarbina darba devējs, kuram piešķirts sociālā uzņēmuma statuss, kā arī personām, kuras sniedz valsts finansētu pavadoņa bērnam līdz 18 gadu vecumam vai asistenta pakalpojumu vai pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam.

Ja tiks nolemts, ka minimālā alga valstī no Šī informācija ir publisks paziņojums un neatspoguļo LV portāla viedokli.

Par tās saturu atbild iesūtītājs. Publicēšanas noteikumi Labs saturs.

tiešsaistes ienākumu iemaksa no 10

Skatiet arī