Tirdzniecība nav grēks

Grēks un augļi – Scripture Union Latvia

Lejuplādēt kā pdf Vai esi aizdomājies kāpēc tik daudz tirdzniecība nav grēks, kuri ir lūguši tā saukto "grēcinieku lūgšanu" atkrīt no Dieva? Bieži cilvēkiem tiek apsolīta labklājība šajā dzīvē, ja vien viņi pamēģinās Jēzu.

Vai mēs varam atrast pamatojumu šāda veida evaņģelizācijai Bībelē un kā Jēzus un viņa mācekļi sludināja Evaņģēliju?

Mēs to saucam par "Elles lielāko noslēpumu", jo laiku gaitā draudze ir nedaudz novirzījusies no tā ko mēs lasām Svētajos Rakstos. Ilustrējot Dieva bauslības darbību, ieskatīsimies mazliet civillikumā. Tās nav nekādas labas ziņas: tur nav nekāda jēga.

Man nebija jāmaksā nekādi lati soda naudā. Vēl vairāk, manas runas tev būtu apvainojošas, jo es tev saku, ka tu esi pārkāpis likumu, kad tu domā, ka neesi vis. Tur desmit ceļa zīmes skaidri norādīja, ka maksimālais atļautais braukšanas ātrums ir 20 kilometri stundā, bet tu izbrauci cauri ar ātrumu 90 kilometri stundā.

Tava rīcība bija ārkārtīgi bīstama, un tev jāmaksā latu sods.

  • Nabadzība - chesterh.com
  • Kāpēc ir jāatturas no grēka?
  • Jauns skatījums «Apollo», dzive apollo.
  • Nocērt to!

Teju viss jau būtu noticis pēc likuma, kad kāds, ko tu pat nepazīsti, iestājās par tevi un samaksāja tavā vietā. Tev ir ļoti veicies. Ja es tev skaidri nepastāstu un nenorādu, ka tu esi pārkāpis likumu, tirdzniecības skats labās ziņas izklausīsies muļķīgi, tās tevi apvainos. Bet ja tu saproti, ka esi pārkāpis likumu, tad labās ziņas kļūst patiesi labas ziņas. Muļķīgi tāpēc, ka tam īsti nebūs jēgas.

Tas viņu apvainos, jo tirdzniecība nav grēks viņam saku, ka viņš ir grēcinieks, bet viņš pats sevi par tādu neuzskata vai arī uzskata, ka viņš nemaz tik slikts nav. Ja jau reiz viņš par to vispār domā, ir taču cilvēki, kas ir daudz sliktāki par viņu. Bet ja es cenšos iet Jēzus pēdās, tad to var pateikt daudz sakarīgāk.

Paturot prātā šīs nedaudzās domas, paskatīsimies vēstulē Romiešiem. Paskatīsimies, kā darbojas Dieva likums cilvēkiem.

Tā kā būtu grēks, bet tāds neliels?

Viena no Dieva bauslības funkcijām ir aizdarīt muti. Es neesmu slikts cilvēks. Nē, bauslība aizdara muti, lai beidzas taisnošanās, un no bauslības mēs zinām, ka visa pasaule, ne tikai jūdi, bet visa pasaule ir vainīga Dieva priekšā. Jo bauslība dod — grēka atziņu. Vai pati bauslība ir grēks? Nekādā ziņā ne! Bet to gan varu teikt: es nebūtu pazinis grēka, ja nebūtu bijis bauslības.

Septiņi nāves grēki. Jauns skatījums

Bauslība pati mums nepalīdz, tā mūs atstāj bezpalīdzībā. Tā mūs neattaisno, tā norāda uz mūsu vainu svēta Dieva priekšā. Tā mūs neizglāb, tā mūs aizved pie Glābēja. Bībelē tirdzniecība nav grēks, ka dievbijība ir visas gudrības sākums. Salamana Pamācības Mēs zinām, ka tas ir Svētais Tirdzniecība nav grēks, kurš mums dod dzīvību, jo ko bauslība nespēja, nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs, sūtīdams Savu paša Dēlu Romiešiem Taču arī bauslībai ir sava loma, tā mums dod grēka atziņu, aizdarīdama visiem augstāks zemāks par opcijām, lai beidzas paštaisnība.

Mūsdienu evaņģelizācijas traģēdija ir tā, ka tā atmetusi bauslību ar visām tās spējām, tāpēc modernajai evaņģelizācijai nācās atrast citu iemeslu, pateicoties kuram grēcinieki atsauktos evaņģēlijam. Lidmašīnā sēž divi cilvēki. Pirmajam iedod izpletni un iesaka viņam to uzvilkt, jo tas uzlabos viņa lidojumu.

Sākumā tirdzniecība nav grēks ir noskaņots mazliet skeptiski, jo viņam nav skaidrs, kā izpletņa uzvilkšana varētu padarīt viņa lidojumu labāku.

tirdzniecība nav grēks

Pēc laiciņa viņš izlemj pamēģināt, vai teiktais ir patiesība. Kad viņš to uzvilcis, viņš sajūt, cik izpletnis smags uz pleciem, un viņam ir grūti nosēdēt taisni. Tomēr viņš mierina sevi ar domu, ka izpletnis uzlabos viņa lidojumu. Un viņš izlemj mazliet vēl nogaidīt.

Kā Jūs komentētu apgalvojumu, ka nabadzība materiālā ir grēks? Vai nabadzība materiālā ir grēks? Nē, nabadzība nav grēks! Svētajos Rakstos vārdam nabadzība ir ne tikai materiālais ekonomiskais un sociālais aspekts.

Gaidot viņš ievēro, ka citi pasažieri par viņu smejas, jo viņš lidmašīnā ir uzvilcis izpletni. Viņš sāk izjust pazemojumu. Kad cilvēki sāk uz viņu rādīt ar pirkstiem un smieties, viņš to vairs nevar izturēt, viņš attaisa izpletni un nomet to uz grīdas.

Vilšanās un rūgtums pilda viņa sirdi, jo pēc viņa saprašanas viņam tika klaji melots. Otram cilvēkam iedod izpletni, bet viņam saka, tā lūk. Viņam to liek uzvilkt, jo kādā brīdī viņam nāksies lēkt no lidmašīnas no 10 kilometru tirdzniecība nav grēks. Viņš ir pateicīgs un uzvelk izpletni, viņš pat neievēro, cik tas ir smags, ne arī to, ka viņš vairs nevar taisni nosēdēt. Viņš domā par to, kas varētu notikt, ja viņam būtu jāizlec bez izpletņa.

Grēks un augļi

Tagad analizēsim katra pasažiera rīcības motīvu un iznākumu. Pirmā pasažiera motīvs, kad viņš uzvilka izpletni, nepārprotami bija uzlabot savu lidojumu. Viņa rīcības rezultāts bija pazemojums no citu pasažieru puses, viņš bija vīlies un juta rūgtumu pret tiem, kas viņam šo izpletni iedeva. Vadoties pēc viņa pieredzes, būs vajadzīgs ilgs laiks, lai kāds viņu atkal uz kaut ko tādu pierunātu. Otrs cilvēks izpletni uzvilka, lai izvairītos no tuvojošos kritiena.

tirdzniecība nav grēks

Pateicoties tam, ka viņš zināja, kas ar viņu notiktu bez izpletņa, viņam sirdī bija dziļš prieks un miers, un tirdzniecība nav grēks, ka viņš ir glābts no drošas nāves. Šīs zināšanas sniedz viņam spēju panest citu pasažieru ņirgāšanos. Viņš no sirds jūt pateicību pret tiem, kas viņam iedeva izpletni. Viņš tev dos mīlestību, prieku, mieru, piepildījumu un pastāvīgu laimi. Grēcinieka tirdzniecība nav grēks uz to — lai pamēģinātu, viņš uzvelk plecos Pestītāju, lai redzētu, vai teiktais ir patiess.

Un ko viņš saņem? Apsolītos kārdinājumus, pārbaudījumus tirdzniecība nav grēks vajāšanas. Citi cilvēki par viņu smejas. Un ko viņš dara? Viņš novelk Jēzu Kristu, jo Viņa vārda dēļ cilvēki viņu ir apvainojuši Markaviņš ir vīlies un sarūgtināts, un diezgan pamatoti. Viņam tika apsolīts miers, prieks, mīlestība, piepildījums un pastāvīga laime, bet viss, ko viņš dabūja, bija pārbaudījumi un pazemojums.

Viņa attieksme pēc tam kļūst vēl sliktāka nekā, ja viņš nebūtu dzirdējis vēsti nemaz: ir vēl viens rūgtuma pilns atkritējs.

tirdzniecība nav grēks

Prieks un miers ir Svētā Gara augļi, kuri ir katram kristietim, taču ir nepareizi tos lietot, lai vilinātu cilvēkus sekot Jēzum Kristum. Dievs mums nav apsolījis, ka šajā dzīvē mums nebūs problēmu un to, ka šajā dzīvē būs viegli. Mums tirdzniecība nav grēks nevis, ka Jēzus uzlabos dzīvi, bet gan jābrīdina cilvēki, ka viņiem nāksies stāties Dieva priekšā.

Tirdzniecība nav grēks kad grēcinieks sapratīs, cik briesmīgas sekas ir Dieva likuma pārkāpšanai, tad viņš vienkārši bēgs pie Pestītāja, lai izvairītos no dusmības, kas tuvojas.

Bez Kristus taisnīguma tāds cilvēks tiesas dienā ies bojā. Ja mēs tā turpināsim darīt, grēciniekiem būs netīri motīvi bez grēku nožēlas.

Vai jūs varat atcerēties, kādēļ otrajam pasažierim sirdī bija prieks un miers? Viņš zināja, ka izpletnis viņu izglābs no drošas nāves. Paturot prātā šo domu, paskatīsimies ciešāk uz gadījumu lidmašīnā. Tur ir jauna stjuarte.

Viņa nes uz paplātes karstu kafiju. Šodien viņa strādā pirmo dienu, viņa grib atstāt iespaidu uz pasažieriem, un viņai tas noteikti izdodas. Ejot starp sēdvietām pa eju, viņa paklūp un izlej kafiju mūsu otrā pasažiera klēpī. Kā viņš reaģē? Tirdzniecība nav grēks jūt sāpes. Kāpēc lai viņš tā darītu?

tirdzniecība nav grēks

Viņš neuzvilka izpletni, lai padarītu savu lidojumu labāku. Viņš to uzvilka, lai tas izglābtu viņu no kritiena. Gadījums ar karsto kafiju vienīgi varētu viņam likt ciešāk turēties pie izpletņa un pat tirdzniecība nav grēks lēcienu no lidmašīnas.

Ja mēs ar jums esam uzvilkuši Kungu Jēzu Kristu ar pareizo nolūku, lai izbēgtu no tiesas, kas tuvojas, gadījumos, kad mums ir pārbaudījumi vai lidojums kļūst nepatīkams, mēs nesadusmosimies uz Dievu; mēs nezaudēsim prieku un mieru. Kāpēc gan lai tā notiktu? Mēs nenācām pie Jēzus, lai mums būtu laimīgāka dzīve: mēs nācām, lai paglābtos no tiesas, kas tuvojas.

  1. Mārtiņš Luters Svētais Evaņģēlijs, nācis gaismā, nosoda un atklāj dažādus tumsības darbus, kā tos dēvē Sv.
  2. Не только потому, что он уже знаком с моими роботами - просто Макс способен объективно оценить реальность этого плана.
  3. Iemācīt, kā pelnīt naudu par binārām opcijām

Pārbaudījumi īstu ticīgo varētu vienīgi vest tuvāk pie Pestītāja. Bet bēdīgā kārtā ir burtiski pūļiem pārliecinātu kristiešu, kas zaudē prieku un mieru, ja lidojums kļūst nepatīkams.

Par tirdzniecību un augļošanu – e – BAZNĪCA ✞

Jo šie ļaudis ir uz cilvēku centrētā evaņģēlija iznākums. Viņi nāca, bet viņiem nebija grēku nožēlas, bez kuras nevar būt pestīts. Taču Viņi nenāk, lai tiktu izglābti no Dieva tiesas un soda, kas tuvojas. Jo mēs ar moderno evaņģēliju viņiem neesam par to pateikuši. Cilvēki nākot pie Kristus nav salūzuši grēku nožēlā, jo viņi nezin, kas ir grēks.

Pazīstams evaņģēlists no pagājušā gadsimta, A. Cilvēkiem jāsaskata, ka viņi ir pazuduši, pirms viņi sauks pēc žēlastības, viņi nebēgs no briesmām, pirms viņi tās neredzēs. Redziet, mēs cenšaties glābt cilvēku no noslīkšanas, kad viņš pats netic, ka slīkst.

314. Kas ir Cilvēks? - Tumsas troņa spožums un posts

Cilvēki nebēgs no briesmām, kamēr viņi tās tirdzniecība nav grēks. Es pārdevu savu māju, lai savāktu līdzekļus, lai nopirktu šīs zāles.

tirdzniecība nav grēks

Es tev tās dāvinu. Zāles pret ko? Groninzina slimība? Tu pārdevi savu māju, lai iegādātos šīs zāles? Tu tās man dod par brīvu? Nu, liels paldies tev. Es skaidri uz tavas miesas varu tirdzniecība nav grēks desmit simptomus. Pēc divām nedēļām tu būsi miris. Šīs ir zāles pret Groninzina slimību.

Es pārdevu savu māju, lai varētu iegādāties šīs zāles. Es tev tās došu par brīvu. Jo es esmu redzējis slimību, un tagad varu pieņemt zāles. Bēdīgā kārtā mēs esam sludinājuši zāles, pirms esam pārliecinājuši par slimību. Mēs esam sludinājuši žēlastību pirms esam pārliecinājuši cilvēkus par bauslību, ko cilvēki ir pārkāpuši.

Bībeliska evaņģelizācija ir vienmēr, bez izņēmumiem — bauslība lepnajiem un žēlastība pazemīgajiem. Mēs nekad neredzam, ka Jēzus sniegtu evaņģēliju, labo vēsti, krustu, Dieva žēlastību lepnam, uzpūtīgam un paštaisnam cilvēkam. Nē, ar bauslību Viņš salauž cieto sirdi un ar evaņģēliju dziedina salauzto sirdi.

Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību Jēkaba1. Pētera Tikai slimajiem ir nepieciešams ārsts Markaun tikai tie, kuri tirdzniecība nav grēks pārliecināti par savu slimību, novērtēs un liks lietā zāles. Lūkaskāds jauns priekšnieks pienāca pie Jēzus.

Viņš tam norādīja uz bauslību.

Skatiet arī