Tirdzniecības mācību birojs, Mācību līdzekļi

tirdzniecības mācību birojs

Valsts akreditēta un licencēta profesionālā kvalifikācija. Profesionālās izglītības programmas mērķis: Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt teorētiskās un praktiskās prasmes, kuras veicina tiešo pienākumu veikšanu, t. Nodrošināt teorijas daļas apguvi tirdzniecības mācību birojs neklātienē e-apmācības formā. Izglītības programmas rezultātā iegūtas zināšanas un prasmes tirdzniecības darījumu kārtošanā, pilnveidotas saskarsmes un komunikācijas prasmes, attīstītas biroja tehnikas un datorprasmes, prasmes grāmatvedībā, prečzinībā, mārketingā un citās nozarēs, kas būs noderīgas praktiskajā darba ikdienā.

tirdzniecības mācību birojs

Profesionālās izglītības programmas vispārizglītojošie un profesionālie uzdevumi: Sniegt zināšanas, kas nepieciešamas, lai būtu iespējams strādāt mazumtirdzniecības tīklā, tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti, reklāmu, personāla pārvaldi, projektu izstrādi un vadību, darba koordināciju, materiālo vērtību uzskaiti un kontroli.

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes: 2.

  • Iemācīties tirgoties ar bināro opciju
  • Bināro opciju sma indikators
  • Kāpēc Osama?
  • Mācību palīglīdzeklis Geoboard, Linex - Biroja Preču Tirdzniecība Ūpis
  • Tslab opcijām

Darboties individuāli un grupā; 3. Dot darba uzdevumus padotajiem un izpildīt vadītāju darba uzdevumus; 4. Veidot atbildības sajūtu; 5.

tirdzniecības mācību birojs

Nostiprināt zināšanas par drošu darba vidi; 6. Veikt darbības, kas veicina vides aizsardzību; 7. Nostiprināt svešvalodu zināšanas.

tirdzniecības mācību birojs

Skatiet arī