Finanšu finanšu matemātika

Finanšu matemātika - Tālmācības kurss | Grāmatvedība un finanses | 2 KP

Finanšu matemātika - Tālmācības kurss | Grāmatvedība un finanses | 2 KP

Pievērsiet uzmanību apzīmējumiem ideogrammām kursa sākumā! Tie palīdzēs Jums apgūt finanšu finanšu matemātika saturu.

  • Finanšu matemātika by Biznesa Vadības Koledža - Issuu
  • Finanšu inženiermatemātika | Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
  • Finanšu matemātikas formulas / Konspekts / ID:
  • Reālā peļņa no binārām opcijām

Studiju materiālā atradīsiet arī to kompetenču uzskaitījumu, ko Jūs iegūsiet vai attīstīsiet kursa apguves laikā. Katra studiju kursa ietvaros paredzētas arī praktiskās nodarbības klātienē.

finanšu finanšu matemātika

Kursa apguves laikā Jūs kārtojat ieskaiti vai eksāmenu: 2. Vienu reizi semestrī Jums ir iespēja saņemt arī attiecīgā kursa docētāja individuālas konsultācijas.

finanšu finanšu matemātika

Konsultāciju laiki ir atspoguļoti Jūsu studiju grafikā. Ja vēlaties saņemt individuālu konsultāciju, aicinām iepriekš pieteikties Studiju atbalsta centrā.

Atsauksmes

Studiju atbalsta sistēma Studiju atbalsts ir mērķtiecīgi radīta sistēma, kuras galvenais uzdevums ir palīdzēt Jums adaptēties tālmācības studiju vidē, sasniegt iecerētos rezultātus, iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību. Studiju kursa saturu Jums palīdz apgūt koledžas mācību spēki.

Nekautrējieties izmantot viņu palīdzību klātienes nodarbībās un konsultācijās!

  1. Каков будет ответ.
  2. Он подошел к .
  3. Просто великолепные ребята.
  4. Я все понял, когда люди Накамуры показали мне отчеты.

BVK studējošā apliecība ļauj Jums izmantot arī citu bibliotēku pakalpojumus skat. Kā vislabāk mācīties? Iesakām vienas nodarbības apgūšanai veltīt 90 minūtes dienā.

Account Options

Pašpārbaudes uzdevumi Nodarbību noslēgumā ir jautājumi un uzdevumi, kas domāti sevis pārbaudei. Iesakām atbildēt uz paškontroles jautājumiem un veikt paredzētos uzdevumus.

finanšu finanšu matemātika

Šie uzdevumi paredzēti tikai Jūsu prasmju pašvērtējumam. Par savas atbildes precizitāti varat pārliecināties katras nodarbības beigās, finanšu finanšu matemātika informāciju varat gūt konsultācijās vai praktiskajās nodarbībās, uzdodot konkrētus jautājumus un pārrunājot radušos problēmu. Pašpārbaudes testi Rūpīgi izlasiet testa jautājumus!

OECD PISA 2018 pētījuma norise un nozīme

Izmantojiet šos jautājumus kā mācību plānu, kas palīdz pievērst uzmanību galvenajam nodarbībā! Mēģiniet formulēt savu atbildi!

Aizpildi pieteikumu un iepazinies ar studiju materiāliem bez maksas Vēlos turpmāk saņemt vērtīgus bezmaksas materiālus Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei. Vēlos turpmāk saņemt vērtīgus bezmaksas materiālus Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei. X Aizpildot formu un nosūtot datus, Jūs piekrītat tālākai sniegto datu apstrādei.

Pēc tam salīdziniet savu atbildi ar piedāvātajiem variantiem un atbilžu lapā atzīmējiet to, kurš visprecīzāk atspoguļo Jūsu domas! Salīdziniet savas atbildes ar pareizajām, kas dotas pēc testa! Kontroluzdevumi Iesakām veikt arī kontroluzdevumus.

Подобные гериатрические колонии гибли в основном потому, что не могли приспособиться к изменяющимся условиям жизни во Вселенной. - Итак, значит с этого начинается оптимизация.

Tie paredzēti, lai Jūs pievērstu uzmanību svarīgākajai informācijai tekstā un apgūtās teorijas praktiskam pielietojumam. Studiju kursos, kuru apjoms ir 2 kredītpunkti, ir viens pārbaudījums — diferencētā ieskaite. Studiju kursos, kuru apjoms ir 4 kredītpunkti, ir divi pārbaudījumi: diferencētā ieskaite un eksāmens.

finanšu finanšu matemātika

Informāciju par to, kā tiek organizēta ieskaite vai eksāmens, Jūs varat atrast grāmatas pēdējā lappusē. Tos Jūs kārtojat kopā ar savu grupu, saņemot atvieglojumus mazāku uzdevumu skaitu.

Vēlam sekmes studijās!

Skatiet arī