Kā par iespējām

kā par iespējām

emitenta opcijas raksturlielums

Aizputē no ūdenstilpes izcelts noslīcis cilvēks Lai iepazīstinātu Kurzemes uzņēmējus ar jaunu ikdienas darba instrumentu — bezmaksas programmu, kas ikvienam sociāli atbildīgam kā par iespējām devējam ļaus apzināt iespējamos darba riskus, Latvijas Darba devēju konfederācija LDDK vakar, Programma ikvienam darba devējam, viņa deleģētam darba aizsardzības speciālistam, kā arī uzņēmuma darbiniekiem bez maksas ir pieejama interneta vietnē darbariski.

Uz tā pamata iespējams veidot darba aizsardzības pasākumu plānu, fiksējot risku mazināšanai veicamos pasākumus, atbildīgās personas un termiņus. Sistēmā iespējams izveidot obligāto veselības pārbaužu sarakstus, tādējādi efektīvi sekojot līdzi tam, lai darbinieku arodveselība tiktu regulāri pārbaudīta un konstatētas iespējamās izmaiņas.

kam tiek izmantots marķieris

Liepājas uzņēmējus īpaši interesēja jautājums, vai, izmantojot programmu, nepastāv riski attiecībā uz uzņēmuma datu drošību. Informāciju programmā ir iespējams ievadīt un apstrādāt arī anonīmi, nenorādot konkrētā uzņēmuma nosaukumu.

Atbildētas lūgšanas - Dāvids Gleške

Tāpat, ja uzņēmējam ir bažas par datu drošību, pēc vērtējuma saņemšanas ir iespējams izdzēst savu profilu no sistēmas. Tomēr jāatceras, ka, šos datus saglabājot, vienkāršāk veikt katru nākamo izvērtējumu un sekot līdzi, vai situācija uzņēmumā uzlabojas, riski ir novērsti un nepieciešamie pasākumi veikti plānotajā kārtībā. Kā norāda LDDK Kurzemes reģiona eksperts darba aizsardzības un darba tiesību jautājumos Agris Derkevics, pēdējo kā par iespējām gadu laikā sniegtās konsultācijas un darba devēju interese liecina, ka, pateicoties dažādu bezmaksas palīginstrumentu pieejamībai, arvien vairāk uzņēmēju ir gatavi sakārtot darba vidi un padarīt to mūsdienīgāku un drošāku.

Pertijam diskvalifikācija par asumiem spēlē pret iepriekš vadīto Liepāju

Pēdējo sešu mēnešu laikā viņš sniedzis vairāk nekā konsultāciju šajos jautājumos. Tomēr A. Derkevics arī atzīst, ka joprojām ir uzņēmēju kategorija, kas turpina strādāt kā ierasts, diemžēl tādējādi apdraudot gan savus darbiniekus, gan paša uzņēmuma attīstības iespējas.

satoshi mavrodi

Šāda problēma pastāv arī Kurzemes reģionā. Tomēr kurzemnieki ir aktīvi, iesaistoties LDDK īstenotajā sociālajā kampaņā, tostarp aizpildot testu mājaslapā. Kopš Uzziņai: darbariski. Projekta mērķi ir sekmēt darba tiesisko attiecību un darba drošības normatīvo aktu prasību praktisku ieviešanu un ievērošanu uzņēmumos, samazināt darba attiecību pārkāpumu un nelaimes gadījumu darba vietās skaitu, veicināt sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību, mazināt nelegālo nodarbinātību un kopumā paaugstināt darba devēju informētības līmeni un izpratni par prasībām darba tiesisko attiecību, darba drošības un arodveselības jomā.

3 signāli binārām opcijām

Skatiet arī