Nedēļas mēneša gada iespējas, Karjeras nedēļa šogad notiek tiešsaistē

Tukša kalendāra drukāšana

Lidija Dārziņa LV portāls Darba likuma Tās ir 28 kalendāra dienas.

nedēļas mēneša gada iespējas

Darbiniekam un darba devējam vienojoties, ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā nedēļas mēneša gada iespējas var piešķirt pa  daļām,  taču  viena  no  atvaļinājuma  daļām  kārtējā  gadā  nedrīkst būt īsāka par divām nepārtrauktām kalendāra nedēļām.

Izņēmuma gadījumos, kad ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršana darbiniekam pilnā apmērā kārtējā gadā var nelabvēlīgi ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmumā, ar darbinieka rakstveida piekrišanu pieļaujams pārcelt atvaļinājuma daļu  uz nākamo gadu.

nedēļas mēneša gada iespējas

Šādā gadījumā  atvaļinājuma daļa kārtējā gadā nedrīkst būt  īsāka par divām nepārtrauktām  kalendāra  nedēļām. Pārcelto atvaļinājuma daļu pēc iespējas pievieno nākamā gada atvaļinājumam.

nedēļas mēneša gada iespējas

Atvaļinājuma daļu var pārcelt tikai uz vienu gadu. Ja  darba  devējs  šo  nosacījumu  neievēro, darbiniekam veidojas neizmantotā atvaļinājuma uzkrājums. Darba likuma Saskaņā ar šī panta piekto daļu dienas vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar šajā periodā nostrādāto dienu skaitu.

nedēļas mēneša gada iespējas

Ja darbiniekam ir noteikts summētais darba laiks, dienas vidējo izpeļņu aprēķina, pēdējo sešu mēnešu darba samaksas kopsummu dalot ar šajā periodā nostrādāto stundu skaitu un reizinot ar astoņi darbinieka normālais dienas darba laiks stundās. Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.

nedēļas mēneša gada iespējas

Skatiet arī