Pārbaudītie ieņēmumi. Tematiskās pārbaudes | Valsts ieņēmumu dienests

Čeku loterija palielina budžeta ieņēmumus un atklāj negodprātīgos nodokļu nemaksātājus

Pārbaudītie ieņēmumi ņēmēju un fizisko personu ienākumi Tematisko pārbaužu rezultāti Tematiskajās pārbaudēs tiek kontrolēta atsevišķu normatīvu aktu ievērošana, pārbaudīti atsevišķi grāmatvedības dokumenti, salīdzinot tos ar darījuma dalībnieku grāmatvedības informāciju, kā arī tiek veiktas citas pārbaudes, kurās tiek pārbaudīts, kā nodokļu maksātājs ievēro normatīvo aktu normas.

pārbaudītie ieņēmumi

Tematisko pārbaužu skaits, to rezultativitāte un piemērotie sodi Tematiskajās pārbaudēs tika pārbaudīti nodokļu maksātāji -  juridiskā persona un 83 fiziskās personas. Par pārbaudītie ieņēmumi pārbaudē konstatētajiem pārkāpumiem saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu turpmāk — LAPK piemērots naudas sods Ls ,8 tūkst.

pārbaudītie ieņēmumi

Pārbaudēs tiek piemēroti Tematisko pārbaužu preventīvais rezultāts Tematiskajās pārbaudēs tiek veikts arī preventīvais darbs, lai savlaicīgi novērstu izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Tā tematisko pārbaužu laikā Bez tam pēc tematiskās pārbaudes 91 gadījumā nodokļu maksātājs ir aicināts precizēt informāciju pārskatos un deklarācijās; 28 — iesniegt nodokļu deklarācijas; 14 — izslēgt struktūrvienības no VID Nodokļu maksātāju reģistra; trijos gadījumos — reģistrēt struktūrvienības VID Nodokļu maksātāju reģistrā; sešos gadījumos — noņemt no uzskaites elektroniskos pārbaudītie ieņēmumi ieņēmumi aparātus.

CFLA seminārs “Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā” 3. daļa

Par darba devēju pārbaudēs konstatētajiem pārkāpumiem saskaņā ar LAPK 83 gadījumos piemērots naudas sods Ls 21,6 tūkst. Grāmatvedības uzskaites pārbaudes Veiktas uzņēmumu grāmatvedības uzskaites pārbaudes, no kurām   gadījumos konstatēti pārkāpumi, par kuriem saskaņā ar LAPK naudas sods piemērots  gadījumos Ls 41,0 tūkst.

pārbaudītie ieņēmumi

Tirdzniecība Veiktas tirdzniecības pārbaudes, pārkāpumi konstatēti  gadījumos. Visbiežāk konstatēti pārkāpumi, kuri saistīti ar kases aparāta ekspluatācijas noteikumu neievērošanu gadījuminaudas summa kases aparāta naudas kastē nesakrīt ar kontroles izdrukā norādītokā arī pārkāpumi, kuros: kases aparāta žurnāls netiek kārtots atbilstoši normatīvo aktu prasībām  ; netiek ievērota preču uzskaites un attaisnojuma dokumentu reģistrācijas kārtība ; konstatēta ieņēmumu nereģistrēšana Par tirdzniecības pārbaudēs konstatētajiem pārkāpumiem gadījumā saskaņā ar LAPK ir piemērots naudas Ls 16,3 tūkst.

Pakalpojumu sniegšana Pakalpojumu sniegšana ir pārbaudīta tematiskajās pārbaudēs, pārkāpumi konstatēti gadījumos.

pārbaudītie ieņēmumi

Pārbaudot šo tēmu, visbiežāk — bystry peļņa Bitcoin konstatēts, ka netiek ievēroti kases aparāta ekspluatācijas noteikumi. Skaidrās naudas darījumu deklarēšana Pārbaudītie ieņēmumi naudas darījumu deklarēšana pārbaudīta 51 gadījumā.

pārbaudītie ieņēmumi

Par skaidrā naudā veikto darījumu nedeklarēšanu un skaidrās naudas lietošanas ierobežojumu neievērošanu naudas sods saskaņā ar LAPK piemērots 46 gadījumos Ls ,0 tūkst.

Skatiet arī