Taisnīgākās iespējas, Reizniece-Ozola: Sociālo iemaksu celšana būtu taisnīgākais variants / Raksts / chesterh.com

taisnīgākās iespējas

Latvijas Prezidentūra panāk vienošanos par jaunu komplekso ceļojumu un atbalstīto ceļojumu pakalpojumu direktīvu Plānots veikt būtiskas izmaiņas Latvijas normatīvajos aktos ceļotāju aizsardzības stiprināšanai.

taisnīgākās iespējas

Latvijas prezidentūra šā gada 5. Politisko vienošanos par jauno komplekso ceļojumu un atbalstīto ceļojumu pakalpojumu direktīvu plānots apstiprināt Konkurētspējas ministru sanāksmē, kas notiks šā gada Direktīva izstrādāta ar mērķi radīt saprotamu, elastīgu un samērīgu tiesisko regulējumu, kas vairāk aizsargās ceļotājus to ceļojumu laikā, un ievēros tūrisma padomi turbo opciju tirdzniecībai intereses.

taisnīgākās iespējas

Jaunie noteikumi ne tikai nodrošinās pārskatāmu un saprotamu noteikumu kopumu, bet arī ievērojami stiprinās patērētāju tiesību aizsardzību saistībā ar tūrisma pakalpojumiem. Jaunā direktīva aizstās pašlaik spēkā esošo Jaunā regulējuma būtiskākās izmaiņas: precizētas prasības ceļotājiem sniedzamajai informācijai, īpaši informācijai par pakalpojumu cenām, tādejādi novēršot negodīgas komercprakses riskus; noteiktas lielākas un taisnīgākas iespējas patērētājiem atteikties no līguma pirms došanās ceļojumā; noteiktas stingrākas taisnīgākās iespējas attiecībā uz ceļojumu organizatoru atbildību gadījumos, kad rodas problēmas ceļojuma laikā; nodrošināta augstāka ceļotāju aizsardzība nenovēršamu taisnīgākās iespējas neparedzamu apstākļu gadījumā; noteikti efektīvāki un saskaņotāki noteiktumi attiecībā uz ceļotāju aizsardzību pakalpojumu sniedzēju maksātnespējas gadījumā.

Jaunie noteikumi būs ne tikai taisnīgākās iespējas ES ceļotājiem, bet arī tūrisma industrijai kopumā — pirmkārt, atbrīvojoties no novecojušiem noteikumiem kā, piemēram, pienākumu nodrošināt ceļotāju ar papīrā drukātu brošūruotrkārt, radot vienotus un pārredzamus noteikumus ES, kas ne tikai veicinās pārrobežu tirdzniecību, bet arī uzlabos sadarbību, tādejādi nodrošinot vairāk iespējas uzņēmējiem, īpaši ņemot vērā MVU vajadzības.

UZMANĪBU – draudzes dalībnieki atklāj patiesību par draudzi “Kristus Pasaulei”!

Lai savlaicīgi informētu tūrisma nozares komersantus par jaunās direktīvas normām un uzsāktu diskusiju par plānotajām izmaiņām Latvijas normatīvajos aktos, Ekonomikas ministrija tuvāko nedēļu laikā plāno tikties ar uzņēmējiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, uz kuriem attieksies jaunie nosacījumi. Vienlaikus ministrija rosinās sākt diskusiju par komplekso pakalpojumu sniegšanas uzraudzības sistēmas taisnīgākās iespējas Latvijā, rodot efektīvāko modeli patērētāju aizsardzībai uzņēmuma maksātnespējas gadījumā.

Taisnīgākās iespējas regulējums paredz, ka katram tūrisma operatoram ir jāiegādājas klientu iemaksātās naudas drošības garantija apdrošināšanas polisekas apliecina, ka operators taisnīgākās iespējas apdrošinājis savu darbību, un maksātnespējas gadījumā šīs garantijas apmēros klientam tiek atgriezta viņa iemaksātā nauda par nenotikušu ceļojumu.

taisnīgākās iespējas

Saskaņā ar Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāzē turpmāk — TATO publicēto informāciju, liela daļa komersantu šo garantiju izveidojuši minimālajā apmērā, kas nerada pārliecību par komersantu spēju nepieciešamības gadījumā segt visas saistības pret klientiem. Kompleksais pakalpojums jeb ceļojums visbiežāk sastāv no transporta un izmitināšanas pakalpojumiem un ilgst vairāk kā 24 stundas.

Interaktīvās nodarbības ilgums ir 40 minūtes un mērķis ir radīt interesi par citām kultūrām.

Skatiet arī